Nieuws

Platform31 biedt kader beschermingsbewind

Platform31 onderzocht de instrumenten die gemeenten inzetten als beschermingsbewind niet nodig is. Ook namen de onderzoekers de factoren onder de loep die belangrijk zijn bij de afweging van ondersteuning: het gemeentelijke aanbod, beschermingsbewind of een combinatie van beide.

Platform31 voerde het onderzoek uit in opdracht van de City Deal Inclusieve Stad en met hulp van het G40-stedennetwerk. Hieruit blijkt dat beschermingsbewind niet per definitie de oplossing is voor schulden. Het is vooral bedoeld als ondersteuning en bescherming bij een langdurig of permanent gebrek aan zelfredzaamheid van financieel kwetsbare inwoners. De onderzoekers stellen dat het belangrijk is te kijken naar de situatie, vaardigheden en motivatie van de inwoner om te bepalen welke ondersteuning hij of zij nodig heeft.

Verschillende hemeenten hebben een aangepaste vorm van inkomensbeheer die aangepast is aan de vaardigheden en behoeften van inwoners. Deze ondersteuning kan in de loop van de tijd veranderen.

Quickscan
Naar aanleiding van dit onderzoek is een quickscan ontwikkeld voor sociaal werkers en andere professionals die te maken hebben met financieel kwetsbare mensen. Met de quick scan kunnen zij inschatten welke hulp nodig is.