Nieuws

Overzicht lopend onderzoek Werk en Inkomen

Twee keer per jaar publiceert het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) een overzicht van lopend onderzoek op het terrein van Werk en Inkomen door KWI-partners, inclusief het thema schulden en armoede. Begin mei 2018 is een overzicht gepubliceerd met de laatste stand van zaken.

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) bevordert een adequate en efficiënte kennisontwikkeling en –deling ter onderbouwing van het beleid en de uitvoering op het terrein van werk en inkomen.

In het KWI onderzoeken het Ministerie van SWZ, UWV,de Sociale Verzekeringsbank, de inspectie SZW, de gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Amersfoort, Divosa, Sociaal en Cultureel Planbureau, het Centraal Planbureau en Instituut Gak de belangrijkste prioriteiten in kennisbehoeften. Ook gaan zij na of ieders kennisbehoefte en/of onderzoeksprogrammering kan voorzien in deze wensen.

Dit overzicht is bestemd voor onderzoekers, wetenschappers en uitvoerenden op het terrein van werk en inkomen. Bij elk onderzoek is aangegeven welke KWI-partner dit uitvoert of laat uitvoeren, het doel en de centrale vraag van het onderzoek en de contactpersoon voor meer informatie over het onderzoek.