Nieuws

Onderzoek relatie financiële problemen en lees- en rekenvaardigheden

De Stichting Lezen en Schrijven heeft onlangs een onderzoek uitgebracht naar de relatie tussen financiële problemen en lees- en rekenvaardigheden bij mensen die zich leden bij de schuldhulpverlening. De onderzoekers deden dat aan de hand van Mesis, het methodisch screeningsinstrument voor schulddienstverlening. Daaruit blijkt onder meer dat mensen die moeite hebben met lezen en schrijven oververtegenwoordigd zijn in de schukdhulpverlening.

Zij hebben onder meer moeite met het invullen van de (eenvoudige) online vragenlijsten in Mesis. Zij zijn er onder meer vaker van overtuigd dat het hebben van schulden normaal is en dat schulden maken onvermijdelijk is. Verder:

  • Zijn ze minder bereid concessies in hun uitgaven te doen; 
  • Ondervinden ze vaker geen steun uit hun omgeving of weet hun omgeving niet dat zij financiële problemen hebben; 
  • Hebben ze vaker moeite met het begrijpen van hun post; 
  • Voelen ze zich minder vaak ‘eigenaar’ van hun schuldsituatie; 
  • Hebben ze vaker moeite met het maken van overzichten van hun inkomsten, uitgaven en schulden; 
  • Hebben ze een geringere mate van zelfregie.

De onderzoekers dringen erop aan dat schuldhulpverleners meer zicht krijgen op de lees- en rekenvaardigheden van hun cliënten. Dat begint al tijdens de intake. Vervolgens kunnen gemeenten hun werkprocessen hierop aanpassen en/of investeren in het kennisniveau van schuldhulpverleners. Daarnaast zou de communicatie moeten worden vereenvoudigd. Brieven zijn bijvoorbeeld nog te ingewikkeld.

Verder kunnen vooral sociaal raadslieden en initiatieven als formulierenbrigades verkennen hoe zij mensen naast kortdurende hulp, duurzaam op weg kunnen helpen door naar scholing door te verwijzen.