Nieuws

NVVK: zorgen om ontzegging toegang Wnsp door koppeling met artikel 48 Wck

De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) maakt zich zorgen over de problemen die private NVVK-leden ondervinden als ze cliƫnten willen doorsturen naar de Wnsp als een minnelijk schuldhulptraject niet is gelukt. Rechters die de tekst van de Wet op het consumentenkrediet (Wck) formeel interpreteren, verklaren Wnsp-verzoeken van deze private leden als niet-ontvankelijk, omdat deze organisaties niet vallen onder artikel 48 lid 1 sub Wck.

In een brief aan minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat vraagt de NVVK een oplossing te vinden voor dit probleem. De NVVK stelt dat de wetgever met de Wck nooit heeft bedoeld om private partijen, die schuldhulpverlening voor gemeenten uitvoeren, uit te sluiten. Ook de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) schrijft niet voor dat gemeenten de schuldhulpverlening zelf moeten uitvoeren.

Artikel 48 Wck is het kompas waarop de insolventierechter vaart als het gaat om de toets of een deugdelijk minnelijk traject is uitgevoerd, voorafgaand aan een verzoek tot toelating tot de Wnsp. Als rechters de wettekst letterlijk toepassen, betekent het dat schuldenaren van gemeenten die de schuldhulpverlening hebben uitbesteed aan private partijen uitgesloten zijn van toegang tot de Wnsp.