Nieuws

NVVK over regeerakkoord: veel ruimte voor vernieuwing

De NVVK ziet een aantal positieve elementen in het regeerakkoord. Maar er is ook veel ruimte voor vernieuwing, constateert de branchevereniging.

In het regeerakkoord noemt het kabinet een veel maatregelen om de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten. Zo willen de coalitiepartners meer geld beschikbaar stellen om schulden en armoede te voorkomen, vooral voor families met kinderen. Ook wil het kabinet een incassoregister met daarin alleen incassobureaus die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De NVVK is daar blij mee. Ook met het voornemen om stapelen van vorderingen van de overheid aan banden te leggen.

Suggesties voor vernieuwing

Naast deze goede intenties, wil de NVVK wijzen op een aantal maatregelen die even noodzakelijk zijn. Zo is het systeem waarin de schuldhulpverlening moet werken aan vernieuwing toe. Schuldhulpverleners hebben echt maatregelen nodig om schulden sneller op te kunnen lossen. Daarnaast pleit de branchevereniging voor een schuldenregister, een grondige aanpassing van het toeslagenstelsel én verplichte medewerking van schuldeisers.