Nieuws

Nieuwe toolkit voor aanpak oneerlijke incassopraktijken

Donderdag 2 november heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een online toolkit gelanceerd. Daarmee kunnen (schuld)hulpverleners namens hun cliënten makkelijker in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken.

(Schuld)hulpverleners, maatschappelijk werkers, hulpverleners in thuisadministratie en budgetcoaches hun cliënten snel zekerheid geven over hun rechten bij incasso. De toolkit geeft ook aan hoe zij hun recht kunnen halen.

Zo kunnen hulpverleners en cliënten checken of een vordering wel terecht is. En uitrekenen of de incassokosten en rente wel kloppen met de wet. Ook is het mogelijk om na te gaan of dreigementen in incassobrieven niet te ver gaan. Daarnaast kunnen hulpverleners en cliënten gebruikmaken van voorbeeldbrieven om in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken.

Wet

ACM introduceert de toolkit omdat incassobureaus en schuldeisers zich niet altijd houden aan de Wet incassokosten en de Wet oneerlijke handelspraktijken. Soms zijn de incassokosten te hoog of is de vordering onterecht. En soms zijn incassobrieven onduidelijk of gaan dreigementen te ver.

Maatschappelijke gevolgen

De maatschappelijke gevolgen van oneerlijke incassopraktijken zijn onlangs veel in het nieuws geweest. Incasso gaat vaak mis en de kosten kunnen onnodig hoog oplopen. Incassobedrijven en schuldeisers zouden uiteindelijk moeten overgaan op sociaal incasseren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat er een heldere zorgplicht moet komen voor schuldeisers. Zij hebben namelijk ook een verantwoordelijkheid om problematische schulden te voorkomen. De toolkit is te vinden op www.acm.nl/incasso