Nieuws

Nieuwe handreiking over voorkomen van huisuitzettingen

Erop Af! heeft onlangs een nieuwe handreiking gepubliceerd over het voorkomen van huisuitzettingen. In deze editie van de Handreiking besteedt Eriop Af! extra aandacht aan de situatie van gezinnen, in nauwe samenwerking met fonds Kinderhulp.

Tussen de hoofdstukken door vertellen drie gezinnen met huurschulden hun verhaal. Ze laten zien hoe veel stress een dreigende huisuitzetting met zich meebrengt. Voor kinderen kan dit ontwrichtende, of zelfs traumatiserende, gevolgen hebben. Ook de sociaal-maatschap- pelijke schade van een ontruiming is groot.

De handreiking gaat in op actuele cijfers rondom huisuitzettingen en de situatie van gezinnen voor wie een huisuitzetting dreigt. Vervolgens staan preventie en vroegsignalering van huurachterstanden centraal, en worden verschillende faes belicht: het inschakelen van een incassobureau en vervolgens de deurwaarder, de gang naar de rechter en het ontruimingsvonnis, de daadwerkelijke ontruiming en de periode na de ontruiming. In het slotbetoog worden de mogelijkheden onderzocht en bepleir om uitzettingen wegens betaalachterstanden af te wenden. Het kan namelijk ook anders, aldus de auteurs.