Nieuws

Nieuw platform voor online schuldhulp

Veel mensen met problematische schulden zijn onzichtbaar voor de schuldhulpverlening. Ze melden zich niet aan of vallen alweer snel uit. Daarom werken NIBUD, Universiteit van Leiden en lectoraat Armoede Interventies aan een online platform dat de instroom in schuldhulpverlening bevordert en uitval vermindert. Dat gebeurt in samenwerking met Guardians, een serviceorganisatie die digitale schuldhulpverlening ontwikkelt.

De initiatiefnemers hebben eerst gevraagd waaraan hulpvragers behoefte hebben. Een aantal hulpverleners leverde feedback op de content die op het platform zou moeten staan. Op basis van deze gegevens en onderzoek naar bestaande sites en apps zijn behoeften, verwachtigen en struikelblokken van mensen met schulden in kaart gebracht.

Daaruit blijkt onder meer dat mensen terugdeinzen voor een overload aan informatie op veel sites en verouderde gegevens van hulporganisaties. De informatie was bovendien vaak ingewikkeld en de opzet van veel sites nodigden niet uit om er gebruik van te maken.

Anoniem blijven
Mensen die online gaan, doen dat vaak op het laatste moment. Vaak zijn ze in paniek. Informatie en hulp moeten dus aansprekend zijn door korte en heldere opdrachten en een directe lijn naar deskundige hulp. Toch gaat men liever online dan dat men aanklopt bij familie en vrienden. De wens anoniem te blijven is sterk. Veilig vanaf de bank contact zoeken met een professional zonder verplichting werkt het best, omdat mensen zich vaak schamen. Ook willen mensen niet het gevoel hebben vast te zitten aan een organisatie, terwijl ze misschien maar 1 vraag hebben.

Verschillende wensen
En er zijn verschillende behoeften per doelgroep. Jongeren willen bijvoorbeeld graag Whatsappen met een professional, ook buiten kantoortijd. Ook kijken ze vaak op de mobiel voor internet. Het design van het platform moet daarbij aansluiten. Mensen met een migratie-avhtergrond en laaggeletterde mensen willen graag concrete en eenvoudige informatie.

Prototype
Er wordt nu een prototype gebouwd. De initiatiefnemers hebben verschillende functies ingebouwd, waaronder direct online hulp via chat of whatsapp en de mogeijkheid anoniem vragen te stellen aan professionals. Ook zien bezoekers die een vraag aan Google stellen, de pagina met het antwoord hoog in de zoekresultaten.

Lees meer in dit artikel van Sociaal Bestek