Nieuws

Nieuw initiatief voor schuldbemiddeling betrekt werkgever en schuldeisers bij oplossing

Een deurwaarderskantoor is bij uitstek de plek waar financiële problemen aan het licht komen. Toen marketeer Jan Glas aan de slag ging bij deurwaarderskantoor Agin Boeder, viel hem op dat de dossiers van mensen met de grootste financiële problemen het langst bleven liggen. Samen met deurwaarder Oscar Boeder is hij daarom het initiatief gestart voor de Schuldenwasstraat. Een alternatief platform voor schuldhulpverlening waarin zelfredzame schuldenaren, werkgevers en hulpverleners samen komen.

Als ervaringsdeskundige weet Jan Glas waar hij het over heeft. In 2004 ging hij zowel zakelijk als persoonlijk failliet. ‘Alles wordt weggenomen, na drie jaar op bijstandsniveau heb je geen zelfvertrouwen meer over.’ Daarom doen ze het bij de Schuldenwasstraat anders. Er wordt een passend plan opgesteld, dat ook kijkt naar de psychosociale problematiek, waarbij de schuldenaar de regie in eigen hand houdt.

Hulp van de deurwaarder

Een deurwaarder die mensen in schulden probeert te helpen, klopt dat eigenlijk wel? ‘Ik begrijp dat het tegenstrijdig klinkt’, vertelt Oscar Boeder, ‘maar ik zag welke ingrijpende consequenties schulden hebben en wilde daarom op zoek gaan naar een oplossing’. Hoewel het initiatief vanuit zijn deurwaarderskantoor Agin Boeder is gestart, blijft Oscar Boeder alleen op persoonlijke titel betrokken bij de Schuldenwasstraat en heeft het deurwaarderskantoor verder geen betrokkenheid bij dit initiatief. ‘Wij zijn de Schuldenwasstraat gestart vanuit Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit het idee, dit kan beter.’

Werkwijze van de Schuldenwasstraat

Officieel is de Schuldenwasstraat in februari dit jaar van start gegaan. Ondanks de prille start hebben de initiatiefnemers al 30 online aanmeldingen van schuldenaren gehad. De budgetcoach van de Schuldenwasstraat heeft reeds vijf intakes gedaan om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een traject. De intake gaat met name over de zelfredzaamheid en of de schuldenaar zelfstandig inkomen heeft. Met een team van zes experts, onder andere een psycholoog en een loopbaanadviseur, wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld voor de schuldbemiddeling. Het traject heeft een loopduur van ongeveer drie jaar. In die drie jaar wordt de extra betalingscapaciteit opgespaard en per jaar overgemaakt aan de schuldeisers. Door de schuldenaar zelf of de budgetcoach. ‘Wij willen geen regels, en mensen niets opleggen. Dan ontneem je hen de eigen verantwoordelijkheid’, aldus Oscar Boeder in zijn rol als initiatiefnemer van de Schuldenwasstraat.

Betrokkenheid van de werkgever

Vernieuwend is dat het plan van aanpak als offerte wordt voorgelegd aan de werkgever en de schuldeisers. Beide wordt gevraagd mee te betalen aan het hulptraject. Volgens Jan Glas hebben zij hierin namelijk een gemeenschappelijk belang: ‘Je moet ze betrokken maken, dat is het verhaal.’ Op dit moment hebben zij alleen zaken waarin de werkgever betaalt, maar Glas en Boeder van de Schuldenwasstraat hopen dat de betrokkenheid ook steeds meer door de schuldeisers wordt gedeeld. De afspraken over het hulptraject en de betalingen zijn vervolgens tussen de verschillende partijen. De Schuldenwasstraat is hierin slechts faciliterend. Ook weer om de verantwoordelijkheid bij de schuldenaar te laten. ‘Zelfredzaamheid bereik je niet door alles over te nemen maar juist door het initiatief bij de schuldenaar te houden’, vertelt Jan Glas.

Volledige betaling

Daarnaast gaat de Schuldenwasstraat voor een volledige betaling van de schuldenlast. Dat verbaast veel schuldeisers volgens Oscar Boeder: ‘Veel schuldeisers zijn verrast dat ze 100% terugbetaling kunnen verwachten in plaats van de 7% die ze normaal gesproken wordt aangeboden bij een schuldsanering.’ Volgens Oscar Boeder is ‘Het hebben van schulden het laatste taboe in Nederland dat er nog bestaat’. Dat is ook een van de redenen dat veel mensen vaak te lang wachten met zich aan te melden bij schuldhulpverlening.

Samenwerking

Onlangs hebben Glas en Boeder gesprekken gehad bij de gemeente Haarlem, het Nibud en de FNV. Allen zien het initiatief als een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod. Ze ondersteunen de Schuldenwasstraat door mensen die in aanmerking komen te verwijzen naar het initiatief. Op dit moment melden de mensen zichzelf veelal aan op de website, maar in de toekomst hoopt Jan Glas meer aanmeldingen via werkgevers te ontvangen. ‘Zij zien wanneer het fout gaat. Door een loonbeslag, als iemand meer wil gaan werken, of de vakantiedagen wil laten uitbetalen.’ Verder zijn er ook plannen om mee te onderhandelen in reorganisaties. Om bijvoorbeeld een fonds op te nemen in het Sociaal Plan mocht het verlies van een baan schulden veroorzaken. Daar hebben zij wel landelijke dekking voor nodig. Gelukkig zijn de ambities niet de minste, Oscar Boeder wil ‘Binnen twee jaar vijftien Schuldenwasstraten in Nederland, die elk 300 casussen per jaar behandelen’.