Nieuws

Nibud komt met e-mailcoachingsprogramma

Wilt u cliënten wijzen op een tool waarmee ze meer grip krijgen op hun financiën? Nibud heeft onlangs een gratis e-mailcochingsprogramma ontwikkeld, dat mensen helpt bij de Nibud-vuistregels Check, Plan en Spaar. 

Wekelijkse mails en sms’jes geven mensen geheugensteuntjes, praktische uitleg en tips om overzicht te houden over hun geldzaken. Zo weten ze wat ze kunnen doen om financieel gezond te worden en te blijven.

De vuistregels van Nibud zijn:

  • Wekelijks saldo en uitgaven checken
  • Jaarlijks inkomsten en uitgaven plannen
  • Maandelijks 10% van het inkomen sparen

 

Uit Nibud-onderzoek blijkt dat wie inzicht heeft in zijn inkomsten en uitgaven, planmatig met geld omgaat en spaargeld heeft, een kleinere kans heeft om in financiële problemen te komen.

Aanmelden voor de gratis e-mailcoaching kan via de website van Nibud. Na aanmelding, stuurt Nibud een link naar een korte test, waarmee de gebruiker kan ontdekken hoe hij of zij het doet op financieel gebied. Na ongeveer 12 weken is het coachingsporgramma afgelopen en krijgt de gebruiker een vragenlijst, waarmee het effect kan worden gemeten.