Nieuws

Minima klem door stijgende woonlasten

Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48 procent van zijn inkomen aan wonen. Volgens EU-richtlijnen komt het ‘algemeen welbevinden en een aanvaardbare levensstandaard’ van deze mensen hierdoor in gevaar. Alleen in Denemarken ligt het percentage hoger, blijkt uit het rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018.

43 procent van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40 procent van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40 procent van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU.

Kloof groeit

Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is. In landen zoals Ierland, Nederland en Zweden schommelt het aandeel arme huishoudens dat in ernstige woningnood verkeert tussen de 3 procent en 7 procent. Maar het aandeel is zeer sterk gestegen in de laatste 6 jaren – in Nederland met meer dan 250 procent – tot 4,3 procent in 2016.

Jongeren kwetsbaarst

70 procent van de jongeren tussen 18 en 24 spenderen meer dan 40 procent van hun inkomen aan wonen. Dit betekent dat ze zes maal meer risico lopen om met overbelastende huisvestingskosten te maken te hebben dan het gemiddelde van de bevolking.