Nieuws

Jaarverslag NVVK: recordaantal mensen klopten aan voor schuldhulp

In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 was 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het onlangs gepresenteerde jaarverslag van de NVVK.

Niet eerder meldden zoveel mensen met financiële problemen zich bij leden van de NVVK. De schuldenproblematiek blijft complex. Een fenomeen dat daaraan bijdraagt, is de schuldenhandel van de laatste jaren waarbij schuldeisers hun vorderingen op consumenten grootschalig doorverkopen aan incassobureaus. Deze doorverkoop van vorderingen waar geen zekerheid tegenover staat – zoals een huis of auto als onderpand - wil de NVVK aan banden leggen.

Opkopen van particuliere schulden
De NVVK ziet dat een ware schuldenhandel op gang is gekomen. Incasso-ondernemingen nemen grootschalig vorderingen op consumenten over van schuldeisers, om deze vervolgens te incasseren. Dat heeft negatieve gevolgen voor de schuldenaren. Vaak heeft de oorspronkelijke schuldeiser al geprobeerd de schuld te innen, is er op het moment van verkoop al sprake van wanbetaling en is er geen zicht op herstel van betalingen. Daarnaast hebben schuldenaren en schuldhulpverleners last van gebrek aan overzicht: wie is nu eigenaar van de schuld en wie kan worden aangesproken? Dit belemmert het beheersbaar maken en oplossen van schulden. Daarom maakt de NVVK zich sterk voor een wettelijk verbod op de verkoop van vorderingen waar geen zekerheid tegenover staat.

Eerder aankloppen
Eveneens opvallend is de groeiende groep mensen aan wie de schuldhulpverleners informatie en advies verstrekte. Voorzitter Marco Florijn is blij met de resultaten: 'Door mensen zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, willen we de kans verkleinen dat naar zwaardere middelen van schuldhulpverlening hoeft te worden gegrepen.'