Nieuws

Hulp bij schulden: vier mooie voorbeelden

Diverse gemeenten geven inwoners die financiële problemen hebben een steuntje in de rug. Daarmee boeken ze kleine en grote successen. Hieronder leest u meer over vier mooie initiatieven.

Den Haag: Schuldenlab070
In 2016 werd in Den Haag het Schuldenlab070 opgericht. Dit is een pilot-samenwerking tussen 25 landelijke, lokale, private en publieke partijen en de gemeente om tot innovatieve oplossingen voor schulden en armoede te komen. In het lab kan iedereen meedenken. De nadruk ligt op preventie, signalering, interventie en ‘curatie’. Bij succes wordt de pilot uitgebouwd en opgeschaald, waarschijnlijk naar landelijk niveau. Sommige projecten die Schuldenlab070 ontwikkelt, zijn al succesvol gebleken, zoals hulp aan multiprobleemgezinnen en de Fikks-app, die mensen met financiële problemen koppelt aan een buddy.

Utrecht: Fonds voor jongvolwassenen
In mei berichtte de gemeente Utrecht dat het in 2017 opgerichte fonds voor jongvolwassenen met problematische schulden wordt voortgezet. In totaal meldden zich 34 jongeren voor dit fonds. Zes van hen konden worden geholpen via de reguliere schulddienstverlening. Voor achttien jongeren bood het fonds een oplossing. Met zes andere jongeren loopt op dit moment nog het gesprek. Vier jongeren kwamen niet in aanmerking voor het fonds, bijvoorbeeld omdat eerst andere hulp nodig was of wegens gebrek aan motivatie. De jongeren die meedoen aan het fonds krijgen begeleiding van verschillende partijen, zoals jongerenwerkers en buurtteams. Ze krijgen ook hulp bij het ordenen van hun administratie.

De meeste jongeren hebben een moeilijke jeugd gehad, waardoor ze vanaf hun achttiende in de financiële problemen zijn gekomen. Schulden vormen voor hen een belemmering om een studie te volgen of werk te vinden. Door het wegvallen van de schuld ontstaat er ruimte voor een toekomst. Utrecht heeft goede ervaringen met het fonds. De jongeren zijn gemotiveerd en komen afspraken over het terugbetalen van de schuld en het werken aan de toekomst netjes na.

Groningen: cursus omgaan met geld
Groningen biedt de cursus ‘Rondkomen kun je leren’ aan. Deze cursus geeft praktische tips over de financiële huishouding. Bijvoorbeeld hoe je erachter komt wat nu precies je inkomsten en uitgaven zijn, waardoor schulden op de loer liggen, hoe je een voorlopige teruggave kunt aanvragen bij de Belastingdienst, of je recht hebt op zorg- of huurtoeslag en hoe kwijtschelding van de gemeentebelasting werkt.

Lelystad: bij huurschuld huur inhouden op uitkering
Om zoveel mogelijk woningontruimingen te voorkomen, startten de gemeente Lelystad en woonorganisatie Centrada met een pilot. Daarbij krijgen mensen met een bijstandsuitkering en een huurschuld de mogelijkheid om de huur te laten inhouden op de uitkering. Ze krijgen ook bezoek van een budgetcoach, die helpt bij het oplossen van problemen die met de schulden gepaard gaan.
Zo wordt voorkomen dat de schuld verder oploopt en de huurder uit zijn huis wordt gezet.