Nieuws

Gratis toolbox ketensamenwerking armoede en schulden

MDRplus en PLANgroep stellen op dattwerkt.nl een gratis toolbox beschikbaar waarmee gemeenten de ketensamenwerking in de bestrijding van armoede kunnen verbeteren. De Armoede Troef Toolbox (DATT) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SSZW in het kader van duurzame bestrijding van armoede en schulden.


De toolbox helpt gemeenten en organisaties de ketensamenwerking te verbeteren. Ook kunnen ze hun werkwijze afstemmen op burgers die in armoede leven of schulden hebben.

Essentie is elkaar beter leren kennen, kennis te delen, samen te werken en werkafspraken te maken. De hele aanpak staat op dattwerkt.nl, inclusief instructievideo’s, handleidingen, tips en documenten. De toolbox is uitgebreid getest en beproefd in zes gemeenten en vervolgens verbeterd. Alle documenten zijn eenvoudig aan te passen aan de lokale situatie en huisstijl.

Kracht van de aanpak
De kracht van de aanpak is dat deze aansluit op bestaand beleid en bestaande (goede) praktijken. Zo maken ketenpartners kennis met elkaar via het DATT Werkt!-ketenspel. Ze inventariseren ook wat goed werkt in de plaatselijke keten, welke thema’s aandacht verdienen en welke ‘wensdromen’ en verbeterpunten er zijn. Daarnaast stemmen ze met elkaar af wat arme burgers nodig hebben. Dit is de aanzet voor concrete verbeterplannen en doorontwikkeling van de goede praktijk.

Over DATT Werkt!
Het project DATT Werkt! is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van SZW ter bestrijding van armoede en schulden. Het project DATT Werkt! is ontwikkeld door MDRplus, een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening, en PLANgroep, een organisatie voor schulddienstverlening.