Nieuws

Federatie Opvang start nieuwe website over schulden

Federatie Opvang wil met een nieuwe site over schulden cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële hulpverlening en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen.

Schulden in de opvang is de website van het project ‘Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang’. Federatie Opvang startte het project in 2017 met de steun van het ministerie van SWZ omdat een groot deel van de cliënten grote schulden heeft. Zij kregen vaak niet de juiste hulp, raakten hun huis kwijt en belandde daardoor in de opvang. Veel van hen kampen met stress door de schulden, maar vaak ook met laaggeletterdheid, LVB-problematiek en (andere) psychische problemen. Reguliere schuldhulpverleners zijn vaak niet goed toegerust om hen te helpen.

Cliënten kunnen op de website terecht voor informatie over het regelen van financiële zaken, het in kaart brengen van  financiële problemen en zoeken van professionele hulp. Professionals vinden er onder meer concrete tips en tools, trainingen en goede voorbeelden.