Nieuws

Diverse projecten voor jongeren met geldproblemen

Roosendaal start met een project om jongeren met schulden te begeleiden. Ook Best gaat hulp bieden aan jongeren die schulden hebben maar geen inkomen om daar wat aan te doen. En in Doetinchem komt een speciaal fonds voor jongeren met financiële problemen, het zogenoemde Doorbraakfonds.

In Roosendaal gaat het om de begeleiding van studerende tieners en twintigers die studiefinanciering krijgen. Zij komen namelijk niet in aanmerking voor de reguliere schuldhulpverlening. De gemeente wil voorkomen dat studenten stoppen met hun opleiding. Want dan kan er een situatie ontstaan waarbij ze geen startkwalificatie hebben voor de arbeidsmarkt, terwijl ze wel capaciteiten hebben.

Goede start

Met de begeleiding hoopt Roosendaal jongeren van 18 tot 27 jaar te stimuleren een goede start in hun leven te maken. De pilot wordt opgezet voor de duur van een jaar. De gemeente stelt hiervoor een bedrag van € 65.000 beschikbaar. Roosendaal vraagt onderwijsinstellingen en leerwerkbedrijven mee te werken aan het project. Zij kunnen jongeren met schulden doorverwijzen. Die krijgen dan hulp bij het leren omgaan met hun administratie. Ook worden de jongeren voorbereid op een schuldhulpverleningstraject.

Fix up your life

Het Roosendaalse project is gebaseerd op het succesvolle traject “Fix up your life” in de gemeente Tilburg. Dat helpt jongeren de regie over hun leven weer te herpakken en werkt samen met jongeren aan het ordenen en hanteerbaar maken van hun schuldsituatie.

Jongeren weer op de rails

Ook in Best start een project om jongeren zonder inkomen en met geldproblemen weer op de rails te krijgen. Daarbij bestaat de kans dat de gemeente hun schuldenlast op zich neemt. Het project, waarvoor maximaal vijf jongeren in aanmerking komen, start op 1 januari.

Niet altijd uitzicht op werk

De regeling lijkt op bestaande schuldhulpverleningstrajecten, maar is toch anders. Om voor dat soort trajecten in aanmerking te komen moet je ten minste drie jaar uitzicht op werk hebben. Lang niet alle jongeren hebben dat. Wie bijvoorbeeld thuis woont en alleen studiefinanciering ontvangt, komt niet in aanmerking voor de bestaande trajecten.

Voorwaarden

Meedoen aan het nieuwe project is niet vrijblijvend. Jongeren moeten bereid zijn in de toekomst schuldenvrij te zijn. Bovendien moeten ze tien maanden lang een intensief leer-werktraject volgen. Daar ontdekken ze wat ze leuk vinden en hoe ze daarmee geld kunnen verdienen. Verder moeten de jongeren akkoord gaan met een schuldhulpverleningstraject. De gemeente Best heeft hiervoor maximaal € 5.000 per jongere gereserveerd. Wanneer de jongeren weer inkomsten hebben, wordt er een betalingsregeling afgesproken. Met het geld dat de gemeente terugkrijgt, kunnen weer andere jongeren worden geholpen.

Het totale project kost € 55.000 en komt (deels) uit de € 8 miljoen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in maart vorig jaar ter beschikking heeft gesteld voor armoedebestrijding.

Doorbraakfonds

Het Doetinchemse Doorbraakfonds wordt gecoördineerd door de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD) en het Platform Armoedebestrijding (PAD). Jongeren met financiële problemen komen vaak in een negatieve spiraal terecht. De kans daarop is groter naarmate de drempel om hulp te vragen hoger is en jongeren het risico van een negatieve spiraal niet inzien. Met het Doorbraakfonds willen SJOD en PAD de jongeren tijdig en financieel helpen. Daarbij werken ze samen met andere maatschappelijke instellingen.

Terugbetalen

Als de jongeren uit de problemen zijn, moeten ze het bedrag terugbetalen. Dat kan dan weer worden ingezet om andere jongeren met financiële problemen te helpen. Bij de start in oktober heeft Doetinchem € 20.000 in het fonds gestopt. Het project loopt in elk geval tot mei 2018. Dan worden de resultaten bekeken en wordt beslist of en hoe het project verdergaat.