Nieuws

Deventer: samenwerken met zorgverzekeraar om betalingsachterstand op te lossen

De zorgverzekering is vaak een van de eerste betalingen waar mensen mee stoppen als ze financiële problemen hebben. In Deventer werken Salland Verzekeringen en het Budget Adviesbureau Deventer samen om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen.

Deventer heeft al jarenlang goede contacten met Salland Verzekeringen. Onder meer omdat de gemeente er een collectieve verzekering heeft afgesloten voor inwoners met een minimum inkomen. Twee jaar geleden maakten het Budget Adviesbureau Deventer en de zorgverzekeraar afspraken over cliënten die hun premie niet (kunnen) betalen.

Bij de eerste aanmaning vermeldt Salland Verzekeringen in de nota dat verzekerden kunnen worden benaderd als ze de premie niet kunnen betalen. Dit wordt ook in de algemene voorwaarden van de zorgverzekeraar opgenomen. Als de premie na vier maanden nog openstaat, neemt het Budget Adviesbureau Deventer namens Salland Verzekeringen contact op.

Zoeken naar oplossingen
Het gaat maandelijks ongeveer om dertig personen. Dertig tot veertig procent reageert op het aanbod van het Budget Advies Bureau om een oplossing te zoeken voor de betalingsachterstand. Een deel geeft aan dat ze de rekening alsnog hebben betaald. Teammanager van het Budget Advies Bureau Deventer Hans van Eck: ‘Dit zijn mensen die tijdelijk rood stonden of met vakantie waren toen de nota in de bus viel. Ongeveer tien procent komt bij ons langs voor een gesprek. Sommige cliënten hebben voldoende aan een budgetteringsadvies, eventueel aangevuld met een krediet van de Kredietbank. Voor anderen treffen we een betalingsregeling met Salland Verzekeringen. En als blijkt dat mensen schulden hebben bij meer schuldeisers, komen ze in de schuldregeling.’

Vaste lasten onder controle
Eén medewerker van het Budget Advies Bureau onderhoudt de contacten. De investering van de gemeente verdient zich dubbel en dwars terug. ‘Het merendeel van de klanten die bij ons komt langs deze weg, hadden we in een later stadium ook hier gehad. Nu hebben we ze eerder in beeld. Met als voordeel dat de situatie niet is geëscaleerd. De zorgverzekering is een van de eerste betalingen waar mensen mee stoppen, omdat de consequenties ervan zijn te overzien. Natuurlijk krijg je te maken met de deurwaarder, maar je wordt niet uit de verzekering gezet. Omdat dit wel het geval is met andere lasten, wordt daarop pas later bezuinigd als het niet anders kan. Denk aan de huur. Het levert dus veel op, als je mensen helpt die een betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar hebben. Want je kunt er dan van uit gaan dat de schulden bij de vaste lasten nog niet heel hoog zijn opgelopen.’

Uiteraard heeft ook de zorgverzekeraar hier belang bij. Er is de zorgverzekeraar bijvoorbeeld veel aan gelegen mensen uit het wanbetalerbestand te houden, omdat ze in dat geval alleen de premie krijgen vergoed.

Mei 2015