Nieuws

Coevorden start met financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs

Coevorden ondertekende eind november 2014 de intentieverklaring Schuldhulppreventie. Dit betekent dat de gemeente extra aandacht gaat besteden aan financiële educatie als preventief middel tegen schulden. Coevorden intensiveert de samenwerking met scholen om kinderen en jongeren te leren hoe ze met geld moeten omgaan.

De intentieverklaring is een initiatief van de gemeente Groningen, in het kader van het congres ‘Tien jaar schuldpreventie’. Tijdens deze bijeenkomst overhandigde de Coevordense wethouder Jeroen Huizing de intentieverklaring aan koningin Màxima. Zij was aanwezig in haar functie als erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. De verklaring werd door 48 gemeenten ondertekend. In Coevorden hebben meer mensen schulden dan het landelijk gemiddelde. Daarom besteedt de gemeente al langer extra aandacht aan vroegsignalering en preventie.

Gespecialiseerde partners
Niet alle jongeren met schulden kunnen de consequenties van leningen goed overzien. ‘Reden genoeg om speciaal voor deze doelgroep een preventieprogramma op te zetten’, zegt Jos Assen, teamleider Maatschappelijke Ondersteuning. ‘In februari beginnen we met de groepen 6, 7 en 8 van twee basisscholen en 10 klassen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. We geven deze lessen in samenwerking met Stichting Golypoon, theatergroep PlayBack, Maatschappelijk Welzijn en Diversion.’

Creatieve aanpak
‘Doel van de financiële educatie is leerlingen anders naar hun omgeving te laten kijken. Dat willen we doen op een creatieve manier, zodat het geleerde ook beklijft. Elke samenwerkingspartner heeft een eigen aanpak. Zo helpt Stichting Golypoon leerlingen hun eigen verhaal over geld te ontdekken door het te filmen. We vinden het ook belangrijk de ouders hierbij te betrekken. Daarom organiseren we een avond voor de ouders van de twee deelnemende basisscholen. Dat doen we samen met theatergroep PlayBack. En in “De Week van het geld” delen we op alle basisscholen voorleesboekjes uit voor de groepen 1 t/m 4. In deze boekjes beleven de eekhoorns Eiki en Oeki avonturen waarbij geld een belangrijke rol speelt: sparen, ruilen, kopen, verkopen, lenen, telfouten maken.’

Peer educators
Voor het voortgezet onderwijs werkt Coevorden samen met Diversion. Dit bureau voor maatschappelijke innovatie heeft met het Nibud, en met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het project MoneyWays ontwikkeld. Centraal staan de zogenoemde peer educators. ‘Zij hebben zelf ervaringen met, of een relevante achtergrond in relatie tot geldzorgen of financiële kennis. Door hun leeftijd staan ze nog dichterbij de leerlingen dan gewone docenten. De peer educators gaan met de leerlingen in gesprek over geld, armoede, schulden en sociale druk uit de omgeving. Ze vullen dit aan met eigen ervaringen en voorbeelden die raken aan de leefwereld van de jongeren. Zo willen we een veilige omgeving scheppen waarin een open discussie mogelijk is, we vooroordelen kunnen bespreken en taboes doorbreken. Door deze discussie en verhalen hopen we dat leerlingen ontdekken dat bijna iedereen minder te besteden heeft dan hij of zij zou willen en leren ze dat omgaan met geld iets is dat ook hen raakt.’

Humanitas
Sommige leerlingen komen er zelf niet uit. Dan kan een uurtje in de week ondersteuning het verschil maken. Voor hen heeft Coevorden Humanitas ingeschakeld. Deze organisatie koppelt scholieren aan een MentorMaatje. ‘Dit zijn vaak enthousiaste afgestudeerde of werkende mensen tussen de 18 en de 40 jaar. Zij begeleiden leerlingen tijdens een schooljaar, zodat leerlingen hopelijk weer op eigen kracht verder kunnen.’

Februari 2015