Nieuws

Clustering rijksincasso mag doorgaan

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties clusteren en overdragen aan het CJIB. Het gaat om UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland.

De overheid probeert zo te bewerkstelligen dat mensen die meerdere overheidsschulden hebben, zoveel mogelijk met één deurwaarder te maken hebben.

Nu hebben mensen met meerdere schulden dikwijls nog met meerdere deurwaarders te maken. Daardoor wordt er soms ook meerdere keren beslag gelegd bij één huishouden, of worden er betalingsregelingen getroffen die niet nagekomen kunnen worden.

Op 31 juli 2017 heeft het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) contracten ondertekend met 34 deurwaarderskantoren die de komende jaren de incasso's mogen uitvoeren van de vijf grote overheidsinstanties.

Bron: Cjib.nl, Rijksoverheid.nl