Nieuws

CBS: 1 miljoen mannen en 2 miljoen vrouwen financieel kwetsbaar

Eén miljoen mannen waren in 2016 financieel kwetsbaar. 27 procent van deze mannen had betaald werk, maar ze verdienden minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

Bijna twee derde van de financieel kwetsbare mannen had een uitkering. Het vaakst hadden ze een uitkering uit sociale voorzieningen zoals een bijstandsuitkering (28 procent), gevolgd door een arbeidsongeschiktheidsuitkering (21 procent). Financieel kwetsbare vrouwen ontvingen die uitkeringen minder vaak (respectievelijk 17 procent en 13 procent).

Inkomen

Bijna een kwart van de financieel kwetsbare vrouwen had geen inkomen (23 procent). Dit waren vrijwel altijd gehuwde of samenwonende vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner.

Nog eens een kwart van deze vrouwen was werknemer. Een korte werkweek was de belangrijkste reden dat hun verdiende inkomen niet boven het bijstandsniveau uitkwam. Ook financieel kwetsbare mannelijke werknemers hadden vaak een korte werkweek. Daarnaast hadden mannen relatief vaak een deel van 2016 een uitkering of studiebeurs of helemaal geen inkomen. Ongeveer 1 op de 10 financieel kwetsbare mannen en vrouwen werkte als zelfstandige.

Leeftijd

Financieel kwetsbare mannen zijn vaak jonger dan 25 jaar. Vrouwen die het financieel moeilijk hebben zijn vaak van middelbare leeftijd (35 tot 55 jaar). Jonge mensen die financieel kwetsbaar zijn, hebben vaan een kleine baan of een minder goed betaalde flexbaan. Financieel kwetsbare vrouwen van middelbare leeftijd hebben meestal een kleine baan. Bij financieel kwetsbare mannen van middelbare leeftijd domineren de werkloosheids- en bijstandsuitkeringen.

Van zowel mannen als vrouwen die financieel kwetsbaar zijn is meer dan 30 procent 55-plusser. De mannen van 55 jaar of ouder hebben vaak een uitkering, terwijl de vrouwen meestal geen eigen inkomen hebben.

Door de herstellende economie is de financiële kwetsbaarheid bij mannen en vrouwen iets teruggelopen. In 2016 was 21 procent van de mannen financieel kwetsbaar, en 41 procent van de vrouwen. Twee jaar eerder was dat respectievelijk 23 procent en 43 procent.