Nieuws

Arnhem helpt zzp'ers met geldproblemen

Veel zzp'ers hebben een mooi product of dienst bedacht, en kunnen daar goed geld mee verdienen totdat ze ineens 'droog' komen te staan. Dan blijkt dat ze problemen hebben om opdrachten binnen te halen. Ook onderschatten ze vaak wat er komt kijken bij goed en gezond financieel beheer. Hierdoor kunnen deze ondernemers geldproblemen of schulden krijgen. Arnhem wil deze zzp'ers helpen. Stanley Neyndorff voert in opdracht van Stichting Jobzzpmaatje en namens de gemeente het project 'Jobzzpmaatje' uit.

Stichting jobzzpmaatje koppelt zzp'ers met financiële problemen aan een zzpmaatje, een vrijwilliger die ze helpt er weer bovenop te komen. Deze vrijwilligers zijn zzp'ers die ook financiële problemen hebben gehad of succesvolle ondernemers, die collega's graag willen helpen. Ze werken volgens de systematiek van de 'Ondernemersladder', een stappenplan om weer een acceptabel ondernemersinkomen te genereren.

Vaardigheden en gedrag

Veel gemeenten richten zich op ondernemingsplannen als het om zzp'ers gaat, maar Neyndorff vindt dat onvoldoende. 'Een plan is een product, maar dat maakt je nog geen goede ondernemer. Je moet ook aandacht besteden aan de persoonlijkheid van een ondernemer: waarom wil je ondernemen en wat zijn je motieven?' Neyndorff merkt dat zzp'ers met geldproblemen vaak in een vicieuze cirkel zitten. 'Geen opdrachten krijgen betekent geen inkomsten. Men weet niet wat te doen. De problemen stapelen zich op. Eerst zakelijk, daarna breidt het zich uit naar thuis en de omgeving. Binnen Stichting jobzzpmaatje werken we eerst aan identiteit en levensfase. We willen ervoor zorgen dat deze ondernemers zelfverzekerd en weerbaarder worden, om opdrachten binnen te halen.'

Financiële discipline

Financieel beheer wordt vaak onderschat. 'Men weet niet wat er allemaal bij komt kijken en maakt daardoor bijvoorbeeld geen onderscheid tussen privé-inkomsten en zakelijke inkomsten. Of heeft de discipline niet om de financiën bij te houden. Ik had laatst een gesprek met een zpp'er, die vertelde dat zijn vrouw hem niet meer wilde helpen met de boekhouding omdat het overzicht ontbrak. Goed communiceren is dus ook heel belangrijk.' Als de identiteit van de zzp'er is versterkt, en de ondernemer weet wat er moet gebeuren om opdrachten te werven en de financiën op orde te krijgen, worden nieuwe doelen gesteld en vertaald naar een strategie. Dit wordt vervolgens vastgelegd in een plan van aanpak. ‘Met een aantal softwareleveranciers hebben we een systeem ontwikkeld om de uitvoering van de plannen te ondersteunen.’

Uitgebreide intake

Het programma is gestart met subsidie van de gemeente. Het Ondernemersladdertraject duurt zes maanden. Dat vraagt om prioriteit, veel motivatie en commitment van de deelnemers. Daarom is er een uitgebreide intake. Wat is de huidige positie van de zzp'er? Hoe staat hij tegenover het ontwikkelingsproces?' Wat heeft de ondernemer nodig? We willen werken met gemotiveerde mensen.' Hoewel het Ondernemersladdertraject onlangs is begonnen, zijn de eerste effecten ervan al zichtbaar. 'We hebben veel inzicht gekregen in ondernemers en hun valkuilen. Dat stelt ons in staat hierop in te spelen en te voorkomen dat deze mensen dieper in de problemen komen. Bij sommige deelnemers waren de schulden zo hoog opgelopen, dat acuut ingrijpen nodig was. Hiervoor werken we samen met Over Rood, een organisatie die hierin gespecialiseerd is.’