Nieuws

Nieuwsarchief

14.09

NVVK presenteert geactualiseerde Leidraad Vroegsignalering Schulden

Op maandag 10 september presenteerde de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, de geactualiseerde Leidraad Vroegsignalering Schulden.

→ lees dit bericht
20.08

Schuldhulp voor ondernemers, hoe pak je dat aan?

Steeds meer gemeenten bieden schuldhulpverlening aan ondernemers en vergoeden deze dienst. Een goede zaak, stelt Jacqueline Zuidweg in Sociaal Bestek.

→ lees dit bericht
10.08

Nieuw platform voor online schuldhulp

Veel mensen met problematische schulden zijn onzichtbaar voor de schuldhulpverlening. Ze melden zich niet aan of vallen alweer snel uit. Daarom werken NIBUD, Universiteit van Leiden en lectoraat Armoede Interventies aan een online platform dat de instroom in schuldhulpverlening bevordert en uitval vermindert. Dat gebeurt in samenwerking met Guardians, een serviceorganisatie die digitale schuldhulpverlening ontwikkelt.

→ lees dit bericht
08.08

Aanpak schulden prioriteit in 10 grootste gemeenten

In de nieuwe coalitieakkoorden van de 10 grootste gemeenten staat de aanpak van schulden hoog op de agenda genoteerd.

→ lees dit bericht
07.08

Kwart Nederlanders niet met vakantie

Een kwart van de Nederlanders zegt dit jaar niet met vakantie te gaan. 54 procent van hen geeft aan dat vakantie te duur is. Vorig jaar vond nog 42 procent vakantie te duur.

→ lees dit bericht
03.08

Wijzer in geldzaken opent online bibliotheek

Wijzer in geldzaken heeft een nieuwe online bibliotheek geopend voor media en financiële professionals. Zij kunnen er allerlei documentatie vinden over leren omgaan met geld.

→ lees dit bericht
31.07

Wat gemeenten kunnen doen voor zwerfjongeren met financiële problemen

Zwerfjongeren zijn kwetsbaar. Ze hebben vaak problemen met inkomen, een woning vinden en een opleiding afmaken. Deze problemen hangen vaak met elkaar samen. Dat vraagt een integrale aanpak, stelt Corinne Berhitu van Stimulansz.

→ lees dit bericht
27.07

Onderzoek tegenstrijdigheden en knelpunten juridisch kader schuldhulpverlening

Onlangs verscheen het onderzoek 'Knellende schuldenwetgeving', van de Hogescholen Utrecht en Amsterdam, de Sociaal Raadslieden en Sociaal Werk Nederland. Hierin beschrijven zij knelpunten en tegenstrijdigheden in de huidige wet- en regelgeving rondom schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
18.07

Projectbeschrijvingen subsidieregeling armoede en schulden, vijfde tijdvak

Het vijfde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden is op 5 mei 2018 gesloten. In deze ronde zijn vijftien aanvragen toegekend voor activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Wat houden deze projecten in? Dit zijn de projectbeschrijvingen.

→ lees dit bericht
18.07

Verslag Stedenestafette Noordoost Twente

Onlangs publiceerde het programma Schouders Eronder een verslag van de laatste Stedenestafette. Die vindt plaats op 14 juli in Oldenzaal.

→ lees dit bericht
18.07

Lerende organisaties: samen op de bres voor nog betere schuldhulp

Het programma Schouders Eronder rust op een aantal pijlers. Een ervan is de Lerende Organisatie. Daarmee is Schouders Eronder in zestien regio's actief aan de slag.

→ lees dit bericht
13.07

Actieplan voor mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden

Cedris, Divosa, Federatie Opvang, MEE, NVVK, SBCM en Sociaal Werk Nederland hebben een actieplan uitgebracht om mensen met een licht verstandelijke beperking en schulden te helpen.

→ lees dit bericht
10.07

Nieuwe handreiking over voorkomen van huisuitzettingen

Erop Af! heeft onlangs een nieuwe handreiking gepubliceerd over het voorkomen van huisuitzettingen.

→ lees dit bericht
10.07

Federatie Opvang start nieuwe website over schulden

Federatie Opvang wil met een nieuwe site over schulden cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële hulpverlening en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen.

→ lees dit bericht
05.07

Staatssecretaris informeert Kamer over onderzoeken armoede en schulden

Op 28 juni informeerde Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over diverse onderzoeken en evaluaties op het terrein van armoede- en schuldenbeleid. Ook informeerde zij de Kamer over de planning motie van de leden Raemakers en Peters over de individuele studietoeslag.

→ lees dit bericht
04.07

Van Ark: bijzondere incassobevoegdheden gerichter inzetten

Een van de actielijnen binnen de brede schuldenaanpak is zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Schuldenaren moeten hun financiële verplichtingen nakomen, maar moeten ook in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Staatssecretaris Van Ark vindt het belangrijk om tot een evenwichtig incassoproces te komen. Ze nodigt overheden uit om hun bijzondere incassobevoegdheden gerichter in te zetten. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
03.07

Internetconsultaties modernisering beslagrecht en adviesrecht bij schuldenbewind

In het kader van de brede schuldenaanpak van staatssecretaris Van Ark (SZW) zijn twee wetsvoorstellen voorgelegd ter consultatie: de modernisering van het beslagrecht en het adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewind.

→ lees dit bericht
15.06

Vijftien projecten ontvangen subsidie voor aanpak armoede en schulden

Het vijfde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden is op 5 mei 2018 gesloten. In deze ronde zijn vijftien aanvragen toegekend voor activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek.

→ lees dit bericht
14.06

Staatssecretaris biedt Tweede Kamer rapport ‘Zwerfjongeren met schulden’ aan

Op 12 juni heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het onderzoeksrapport ‘Zwerfjongeren en schulden’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek is gedaan in gezamenlijke opdracht van de ministeries van SZW, VWS en OCW.

→ lees dit bericht
01.06

Hulp bij schulden: vier mooie voorbeelden

Diverse gemeenten geven inwoners die financiële problemen hebben een steuntje in de rug. Daarmee boeken ze kleine en grote successen. Hieronder leest u meer over vier mooie initiatieven.

→ lees dit bericht
30.05

Jaarverslag NVVK: recordaantal mensen klopten aan voor schuldhulp

In 2017 wisten ruim 94.000 mensen de schuldhulpverlening te vinden, vergeleken met 89.000 in het jaar ervoor. De gemiddelde schuld in 2017 was 42.100 euro, verdeeld over 13 schuldeisers. Dit blijkt uit de cijfers in het onlangs gepresenteerde jaarverslag van de NVVK.

→ lees dit bericht
30.05

Utrecht weer een stap verder met blockchain

De blockchaintechniek kennen we vooral van de Bitcoin. Maar deze techniek kun je ook gebruiken voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld om automatisch je vaste lasten te betalen en je schulden te stabiliseren, waardoor schuldhulpverleners meer tijd over houden om je persoonlijk te begeleiden. De gemeente Utrecht werkt aan een Huishoudboekje, waarmee cliënten inzicht krijgen in hun financiële planning.

→ lees dit bericht
29.05

Nieuw vmbo-lesmateriaal over omgaan met geld

Maandag 28 mei introduceerde minister Wopke Hoekstra van Financiën het nieuwe vmbo-lesmateriaal over omgaan met geld. Hij deed dit tijdens een gastles op het Mercanti College in Amsterdam.

→ lees dit bericht
23.05

Van Ark komt met actieplan om mensen uit de schulden te helpen

Problematische schulden voorkomen, cliënten ontzorgen en ondersteunen en een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Dat zijn de drie actielijnen van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Dinsdag 22 mei presenteerde staatssecretaris Van Ark (SZW) het plan in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
22.05

Lelystad start pilot om huur in te houden op uitkering bij huurschuld

Gemeente Lelystad biedt mensen met een bijstandsuitkering en een huurschuld van 2 maanden voortaan de mogelijkheid om de huur te laten inhouden op de uitkering. Dit voorkomt dat de huurschuld verder oploppt en de huurder uit zijn huis wordt gezet.

→ lees dit bericht
22.05

Utrecht continueert jongerenfonds

Het grootste deel van de jongeren dat aanklopt bij de gemeente Utrecht is nu uit de schulden of wordt ermee geholpen. Daarom continueert de gemeente het fonds voor jongvolwassenen met problematische schulden.

→ lees dit bericht
16.05

Vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei wordt de nieuwe Wet verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hoe kun je bij vroegsignalering de privacy van debiteuren waarborgen?

→ lees dit bericht
16.05

Overzicht lopend onderzoek Werk en Inkomen

Twee keer per jaar publiceert het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) een overzicht van lopend onderzoek op het terrein van Werk en Inkomen. Het gaat hierbij om onderzoek dat gedaan wordt door KWI-partners. Begin mei 2018 is een overzicht gepubliceerd met de laatste stand van zaken

→ lees dit bericht
08.05

Veel zzp'ers onbekend met Bbz

Uit een recente achterbanraadpleging van ZZP Nederland is gebleken, dat 80 % van de zzp’ers totaal onbekend is met het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz), dat door de gemeente wordt uitgevoerd.

→ lees dit bericht
08.05

Onderzoek naar gemeentelijke aanpak naar schulden zorgverzekering

In samenwerking met Pieter Hilhorst van coöperatie Goede Gieren onderzoekt Zorgverzekeringslijn hoe gemeenten schulden bij zorgverzekeraars verminderen. Gemeenten kunnen aan het onderzoek meedoen door deze enquête in te vullen

→ lees dit bericht
02.05

Nibud Jaarverslag 2017: iedereen zijn geldzaken in balans

Iedereen in Nederland zijn geldzaken in balans. Deze visie van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, was de verbindende factor waarmee de organisatie in 2017 weer veel kennis heeft verzameld over huishoudfinanciën en het verspreiden van inzichten over financieel gedrag. Dat bleek uit het Jaarverslag 2017

→ lees dit bericht
26.04

40 jongeren adviseren ministerie SZW over schulden

Veertig MBO-leerlingen onderzochten in het project Speaking Minds op verzoek van het Ministerie van SZW de vraag: ‘Wat kan het ministerie doen om ervoor te zorgen dat jongeren geen schulden (meer) maken?’

→ lees dit bericht
26.04

Vroeg Eropaf-methode succesvol in Arnhem

Door met de Vroeg Eropaf-methode tijdig in te grijpen slaagt Arnhem er steeds beter in grip te krijgen op problematische schulden. Dat blijkt uit de resultaten van een proef met deze methode.

→ lees dit bericht
25.04

Blockchaintechniek helpt Groningers met schulden

De gemeente Groningen heeft in korte tijd samen met ICT-bedrijf CGI een blockchaintoepassing ontwikkeld voor het verbeteren van de schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
24.04

Veel mensen met schulden hebben moeite met lezen en schrijven

Bijna een op de vijf Nederlanders heeft moeite met lezen en schrijven. Bij mensen met problematische schulden komt dit veel vaker voor. Dat blijkt uit een [onderzoek](https://www.lezenisnietbegrijpen.nl) van de Rijksuniversiteit Groningen en Stichting Lezen en Schrijven, in samenwerking met gerechtsdeurwaarder Syncasso.

→ lees dit bericht
19.04

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen bij de gemeente

Inspectie SZW voerde in 2017 een onderzoek in naar de toegang tot het sociaal domein van vijf gemeenten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Een van de onderzochte gemeenten is Goes. Daarvan is onlangs een rapport verschenen.

→ lees dit bericht
18.04

40 procent van de Nederlanders worstelt met de financiële administratie

Minstens 40 procent van de Nederlanders heeft moeite om het overzicht over de financiële administratie te bewaren. Deze groep mensen heeft vaker betalingsachterstanden en staat vaker rood dan mensen die hun administratie op orde hebben.

→ lees dit bericht
10.04

Terugblik Nibud-congres geld en gedrag

Donderdag 5 april organiseerde Nibud haar jaarlijkse congres. Het ging onder meer over het voorkomen van schulden en de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag.

→ lees dit bericht
09.04

Platform31 biedt kader beschermingsbewind

Platform31 onderzocht de instrumenten die gemeenten inzetten als beschermingsbewind niet nodig is. Ook namen de onderzoekers de factoren onder de loep die belangrijk zijn bij de afweging van ondersteuning: het gemeentelijke aanbod, beschermingsbewind of een combinatie van beide.

→ lees dit bericht
09.04

Handreiking schuldhulpverlening voor raadsleden en wethouders

Begin 2018 stelde NVVK een notitie op om schuldhulpverlening structureel te agenderen bij de landelijke politiek. Het resultaat is een handreiking

→ lees dit bericht
05.04

Naslagwerk kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Waarom heeft de rechtbank zoveel informatie nodig voor een WSNP zitting? Hoe gaat het CJIB om met problematische schulden als een boete moet worden geïncasseerd?

→ lees dit bericht
05.04

Mensen in maatschappelijke opvang komen moeilijk uit de schulden

Federatie Opvang heeft een e-magazine uitgegeven met verhalen van mensen in de maatschappelijke opvang die schulden hebben. Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor instellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen.

→ lees dit bericht
05.04

Deventer: in 2017 minder aanvragen schuldhulpverlening

In 2017 was het resultaat van de schuldhulpverlening in Deventer 2017 beter dan verwacht. In ruim 83 procent van de gevallen slaagde het Budgetadviesbureau Deventer (BAD) erin om voor een huishouden de schulden te regelen of beheersbaar te maken. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2017 van het BAD.

→ lees dit bericht
28.03

Minima klem door stijgende woonlasten

Het gemiddelde Nederlandse huishouden dat in armoede leeft, spendeert 48 procent van zijn inkomen aan wonen. Volgens EU-richtlijnen komt het ‘algemeen welbevinden en een aanvaardbare levensstandaard’ van deze mensen hierdoor in gevaar. Alleen in Denemarken ligt het percentage hoger, blijkt uit het rapport Third Overview of Housing Exclusion in Europe 2018.

→ lees dit bericht
27.03

Schouders Eronder werkt aan HBO-opleiding schuldhulpverlening

Het samenwerkingsverband Schouders Eronder wil een overeenkomst afsluiten met een consortium van hogescholen om een opleiding te ontwikkelen voor schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
27.03

Gratis app helpt werknemers met schulden

Elk jaar krijgen zo'n 5.000 werknemers van Dienstengroep ADG, bekend van schoonmaakdienst Asito, te maken met loonbeslag. De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens loopt veel te hoog op, vindt de organisatie. Dat levert ook problemen op voor de werkgever. Reden voor ADG om samen met het NIBUD en een aantal onderzoekers [de website en app Fikks] te ontwikkelen om werknemers met schulden te helpen.

→ lees dit bericht
19.03

Staatssecretaris over oplossingen om schulden te voorkomen

Hoe kunnen overheden, organisaties en bedrijven voorkomen dat 'kleine' schulden heel grote problemen geven? Die vraag stond centraal in het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Staatssecretaris Tamara van Ark noemt in een brief aan de Tweede Kamer verschillende activiteiten die overheden (gaan) ondernemen.

→ lees dit bericht
12.03

Week van het geld 2018

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart. Doel is leerlingen te leren omgaan met geld.

→ lees dit bericht
09.03

Te weinig aandacht voor financiële problemen nieuwkomers

Gemeenten moeten meer aandacht besteden aan de financiële problemen waarmee veel nieuwkomers worstelen. Geldzorgen kunnen de integratie van statushouders namelijk belemmeren. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) en partners naar de zelfredzaamheid van nieuwkomers.

→ lees dit bericht
07.03

Nieuw schuldhulpportaal geeft inzicht in eigen portemonnee

Inwoners van Coevorden die schuldhulpverlening van de gemeente ontvangen, krijgen voortaan via het digitale portaal MijnSHV informatie over het schuldhulptraject en meer inzicht in hun financiële gegevens.

→ lees dit bericht
06.03

Betere toegang schuldhulpverlening

De toegankelijkheid van schuldhulpverlening is verbeterd, maar meer verbeteringen zijn mogelijk en nodig. Dat concludeert staatssecretaris Van Ark in een [brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
28.02

Gemeente en rechtbank starten pilot beschermingsbewind

De gemeente Tilburg en de rechtbank Zeeland-West-Brabant starten een proef, waarbij inwoners met problematische schulden samen met de bewindvoerder en een medewerker van de schuldhulpverlening kijken naar de meest passende dienstverlening. De proef loopt van 1 maart tot 1 oktober 2018.

→ lees dit bericht
27.02

Schuldenborgfonds antwoord op problematische schulden?

SUNN en NVVK onderzoeken of een Schuldenborgfonds een antwoord kan zijn op problematische schulden.

→ lees dit bericht
23.02

Aftrap samenwerkingsverband brede schuldenaanpak

Tamara van Ark, staatssecretaris van SZW, heeft het samenwerkingsverband brede schuldenaanpak welkom geheten en de aftrap gegeven voor een nauwe samenwerking.

→ lees dit bericht
21.02

Woningcorporatie zet bespaarexpert in om huurders met betalingsproblemen te helpen

Woningcorporatie Acantus heeft 400 huurders in de gemeente Pekela en Westerwolde uitgenodigd voor een afspraak met een onafhankelijke bespaarexpert. Deze expert bekijkt samen met de huurders hoe zij geld kunnen besparen

→ lees dit bericht
19.02

Schouders Eronder legt doelen en resultaten programma vast

Het landelijke professionaliseringsprogramma ‘Schouders Eronder’ is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken. Hierbij zet Schouders Eronder in op innovatie & onderzoek, kennis & expertise en scholing. In samenwerking met De argumentenfabriek heeft Schouders Eronder een doelen- en resultatenkaart opgesteld. Op de doelen- en resultatenkaart staan het doel en de resultaten voor de verschillende onderdelen van het programma.

→ lees dit bericht
16.02

‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens’ gepresenteerd

PBLQ, adviesbureau voor verandervraagstukken in de informatiesamenleving, heeft in opdracht van de organisatieadviseurs Siebols & Schippers de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming van persoonsgegevens’ opgesteld.

→ lees dit bericht
14.02

NVVK stelt notitie op voor raadslieden en wethouders

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heeft de branchevereniging voor schuldhulp en sociaal bankieren NVVK een notitie over schuldhulpverlening opgesteld voor zittende en nieuwe raadsleden en wethouders.

→ lees dit bericht
14.02

Amsterdam zoekt grenzen op met schuldhulpverlening

In Amsterdam gaan de gemeente en het Centraal Administratiekantoor (CAK) zo’n 2.000 wanbetalers, die zes maanden of langer hun zorgpremie niet hebben betaald, bezoeken. Tachtig gemeenten volgen het Amsterdamse voorbeeld en hebben bij het CAK gegevens van wanbetalers opgevraagd.

→ lees dit bericht
08.02

Tilburg trekt extra geld uit voor schuldhulpverlening

De gemeente Tilburg trekt tot en met 2020 extra geld uit - bijna € 4,5 miljoen - om mensen met problematische schulden te helpen. Het schuldenoffensief is een aanvulling op de bestaande schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
07.02

Nieuwe pagina met instroomgegevens Wsnp

Bureau Wsnp heeft een nieuwe pagina gemaakt met actuele gegevens over de instroom in de Wsnp.

→ lees dit bericht
02.02

Divosa zet feiten over armoede en schulden op een rij

In Nederland moeten 224.000 huishoudens langer dan vier jaar rondkomen van een laag inkomen. Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle schulden. Om het gesprek over armoede en schulden in Nederland te ondersteunen, heeft Divosa de feiten op een rij gezet.

→ lees dit bericht
31.01

Ook Groningen kiest voor eigen bewindvoering

In navolging van Deventer wil ook de gemeente Groningen gratis bewindvoering aanbieden aan inwoners met een klein inkomen. Beide gemeenten willen aanvragen van particuliere bewindvoering afwijzen.

→ lees dit bericht
31.01

BKR: Aantal mensen met betalingsachterstanden daalt

Het absolute aantal kredietnemers met problemen daalt snel. Dat blijkt uit de Kredietbarometer van het BKR.

→ lees dit bericht
31.01

Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden wil geen rechtspraak op bestelling

In het rapport ‘Rechtspraak op bestelling?!- Stop commerciële rechtspraak’ analyseert de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een nieuwe vorm van afhandelen van betalingsachterstanden door met name zorgverzekeraars. Dit gebeurt via commerciële, digitale rechtspraak.

→ lees dit bericht
26.01

Nationale Ombudsman: toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening kan beter

Gemeenten bieden mensen met problematische schulden niet altijd laagdrempelige en brede toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening. Op diverse punten is verbetering mogelijk. Dat concludeert Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen, na een verkennend onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling.

→ lees dit bericht
18.01

‘Zorgpremies inhouden en zorgverzekeraar betalen kan’

Gemeenten kunnen in specifieke gevallen zorgpremies inhouden op de bijstandsuitkering en dit bedrag doorbetalen aan de zorgverzekeraar op grond van de Participatiewet. Dat schrijft minister Bruins (Medische Zorg) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij schreef dit naar aanleiding van een aanbeveling uit een rapport van coöperatie Goede Gieren.

→ lees dit bericht
17.01

Venlo heeft gemeenten succesvolle aanpak te bieden

Eind 2017 meldde Venlo zich als 100ste gemeente aan voor de gratis Divosa Benchmark Armoede & Schulden. Venlo hoopt zo niet alleen van andere gemeenten te leren, maar heeft hen ook een succesvolle aanpak te bieden.

→ lees dit bericht
16.01

Minister wil afsluiten van water bemoeilijken

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de afsluitregeling voor water aanpassen. Zo worden drinkwaterbedrijven verplicht klantgegevens en de hoogte van schuld van huishoudens met betalingsproblemen eerst te melden bij de gemeenten of schuldhulpverlenende instantie.

→ lees dit bericht
16.01

Aegon pakt schuldenproblematiek aan

In het project ‘Van Schulden naar Kansen’ gaan financieel medewerkers van Aegon ruim 100 gezinnen met schulden begeleiden. De verzekeringsmaatschappij wil zo de schuldenproblematiek in Nederland aanpakken.

→ lees dit bericht
12.01

‘Onderzoek alle signalen van risico’s op schuld’

Divosa, vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten voor onderzoek naar welke bundeling van signalen goed laat zien welke huishoudens risico lopen op problematische schulden. Zo kunnen gemeenten de capaciteit voor vroegsignalering effectief inzetten.

→ lees dit bericht
12.01

Amsterdam start pilot met VraagApp

De gemeente Amsterdam stelt dit jaar VraagApp als pilot beschikbaar aan 400 kwetsbare Amsterdammers. VraagApp is een online platform, waarop mensen snel antwoord op alledaagse vragen krijgen van vrijwilligers. Met de pilot onderzoekt de gemeente of VraagApp de zelfstandigheid van kwetsbare burgers, zoals mensen in de schuldhulpverlening, kan versterken.

→ lees dit bericht
08.01

Staatssecretaris Van Ark pleit voor brede schuldenaanpak

In het voorjaar informeert staatssecretaris Van Ark (SZW) de Tweede Kamer over de aanpak en (tussen)resultaten van de maatregelen rondom een brede schuldenaanpak.

→ lees dit bericht
05.01

Wat moeten hulpverleners weten van mensen met financiële problemen?

Sociaal werkers staan middenin de maatschappij. Om hun cliënten goed te helpen, is het essentieel dat ze weten waar zij behoefte aan hebben. Daarom onderzoeken Sociaal Werk Nederland en gemeenten naar effectieve methoden om dat boven water te halen. Bijvoorbeeld met Adviesvangers.

→ lees dit bericht
05.01

Tijdelijke woning voor dakloze mannen met schulden

Mannen die hun huis uit moeten omdat ze de huur niet kunnen betalen, komen vaak terecht in de daklozenopvang of op een camping. In samenwerking met Humanitas en het Leger des Heils wil de gemeente Enschede ze een huis aanbieden waar ze terechtkunnen om tot rust te komen en orde op zaken te stellen.

→ lees dit bericht
04.01

Hoe je arme mensen kunt helpen met een gedragsgerichte benadering

Vaak wordt armoede verklaard door persoonlijk falen, door het maken van slechte keuzes. Mensen die leven in armoede wordt verweten keuzes te maken die slechts op korte termijn resultaat bieden. Schuldhulpverlening is erop gericht dit te voorkomen. Maar volgens de theorie van schaarste moeten we verder kijken dan deze verklaring. Armoede wordt namelijk veroorzaakt door schaarste van geld, tijd en het gedrag dat hierdoor ontstaat.

→ lees dit bericht
22.12

Quick scan gemeentelijke schuldhulpverlening

Bent u benieuwd hoe de schuldhulpverlening in uw gemeente is georganiseerd? Of wilt u graag inzicht in wat u weet en vindt van bepaalde onderdelen van uw gemeentelijke schuldhulpverlening? En wat hierbij belangrijk is om te weten of na te vragen? Doe dan de quickscan gemeentelijke schuldhulpverlening

→ lees dit bericht
21.12

Herinnering-sms doet wonderen

Een sms-je om je eraan te herinneren dat je de volgende dag een afspraak hebt met de Kredietbank in Groningen vermindert het aantal mensen dat niet komt opdagen met 50%. Dat blijkt uit een experiment van Nibud.

→ lees dit bericht
21.12

Schulden in opvang en beschermd wonen, tussenrapportage project “Financiële Zelfredzaamheid”

Het overgrote deel van de cliënten in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen heeft schulden (percentages variëren van 80-95% van de cliënten) variërend van € 20.000,- tot zelfs € 100.000,-. Hoe komt het zover? In de tussenrapportage van het project “Financiële Zelfredzaamheid" van de Federatie Opvang de bevindingen uit een Quick Scan onder de leden.

→ lees dit bericht
20.12

Divosa en VNG - wijzig Regeling Afsluitbeleid en Warmteregeling

Divosa en VNG pleiten voor aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleingebruikers van elektriciteit en gas en de Warmteregeling. Verder zijn beide organisaties voorstander van onderzoek naar de bundeling van signalen van risico’s op problematische schulden. Dat schrijven zij in een reactie op een internetconsultatie voor de wijziging van de regelingen.

→ lees dit bericht
15.12

Nibud & NVVK: trek zelf aan de bel en laat je schuld niet oplopen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK roepen mensen op bij de eerste betalingsachterstand direct zelf te bellen met de schuldeisers en een afbetalingsregeling voor te stellen.

→ lees dit bericht
08.12

Village Deal: nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid

Weststellingwerf werkt aan een nieuwe aanpak voor financiële zelfredzaamheid. Aanleiding is een onderzoek van de Rekenkamer. Hoewel het beleid van de gemeente gericht is op het voorkómen van schulden blijkt uit dit onderzoek dat in de praktijk de meeste tijd en het meeste geld naar het oplossen ervan gaan.

→ lees dit bericht
08.12

Divosa Benchmark Armoede & Schulden in 2018 gratis

In 2018 is de Divosa Benchmark Armoede & Schulden gratis voor gemeenten en kredietbanken. Dat kondigde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan tijdens het Divosa Najaarscongres op 24 november.

→ lees dit bericht
01.12

Amsterdam sluit convenant om schuldhulpverlening te verbeteren

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt met partners, zoals NUON, Waternet, zorgverzekeraars en de Amsterdamse woningcorporaties, om mensen met schulden sneller en beter te helpen. De partners melden huurders of klanten met betalingsachterstanden bij de gemeente. Die kan vervolgens snel een hulpverlener langs sturen.

→ lees dit bericht
27.11

‘Energieleveranciers moeten hele jaar door gegevens wanbetalers doorgeven’

De NVVK is blij met het [voorstel van het minister Wiebes van EZ] om energieleveranciers het hele jaar door te verplichten om mensen met betaalachterstanden eerst bij de schuldhulpverlening aan te melden.

→ lees dit bericht
27.11

Proef in Assen: huishoudens besparen honderden euro’s

Een proef van projectorganisatie Mijn Buurt Assen om honderd huishoudens geld te laten besparen is een succes geworden. Deze proef leverde de huishoudens een gemiddelde besparing op van € 714 per jaar.

→ lees dit bericht
16.11

Diverse projecten voor jongeren met geldproblemen

Roosendaal start met een project om jongeren met schulden te begeleiden. Ook Best gaat hulp bieden aan jongeren die schulden hebben maar geen inkomen om daar wat aan te doen. En in Doetinchem komt een speciaal fonds voor jongeren met financiële problemen, het zogenoemde Doorbraakfonds.

→ lees dit bericht
16.11

Nieuws rondom laaggeletterdheid en schulden

Schuldenaren begrijpen vaak maar weinig van ingewikkelde brieven van schuldeisers, omdat ze moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Doordat ze hun post ongeopend laten of e-mails niet beantwoorden raken ze nog dieper in de problemen

→ lees dit bericht
14.11

NVVK: zorgen om ontzegging toegang Wnsp door koppeling met artikel 48 Wck

De Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren maakt zich zorgen over de problemen die private NVVK-leden ondervinden als ze cliënten willen doorsturen naar de Wnsp als een minnelijk schuldhulptraject niet is gelukt. Steeds meer rechters verklaren Wnsp-verzoeken van deze private leden als niet-ontvankelijk, omdat deze organisaties niet vallen onder artikel 48 lid 1 sub Wck (Wet op het consumentenkrediet).

→ lees dit bericht
10.11

Nieuwe toolkit voor aanpak oneerlijke incassopraktijken

Donderdag 2 november heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een online toolkit gelanceerd. Daarmee kunnen (schuld)hulpverleners namens hun cliënten makkelijker in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken.

→ lees dit bericht
09.11

‘Meer aandacht voor bewind om het werk goed te kunnen doen’

Corno van Renssen is bestuurder van de Gelderse Stichting tot Beheer & Bewindvoering ter bescherming van meerderjarigen. Hij vindt het jammer dat het regeerakkoord maar één zin wijdt aan het beschermingsbewind: het adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewinden.

→ lees dit bericht
06.11

Gemeente Den Haag over regeerakkoord: ‘Blij met forse paragraaf over schulden, maar ook wensen’

Den Haag onderneemt veel vernieuwende initiatieven om te voorkomen dat mensen diep in de schulden komen. Eén van de meest recente activiteiten is de oprichting van het Schuldenlab 070. Een innovatie- en samenwerkingsplatform waarin de gemeente de krachten bundelt met private en publieke organisaties. En het Jongerenperspectieffonds, een fonds voor jongeren die in de financiële problemen zijn gekomen. Hoe kijkt deze grote stad aan tegen het regeerakkoord? We vroegen het aan Rutger Schoenmakers, senior beleidsmedewerker armoede en schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
01.11

Jetta Klijnsma: ‘Het gaat nu goed in Nederland, laat ze niet in de steek’

Onder een moeilijk gesternte. Zo begon staatssecretaris Klijnsma, zegt ze zelf. Want in 2012 was de economische crisis nog steeds voelbaar. Veel mensen verloren hun baan en kregen financiële problemen. Gelukkig heeft Klijnsma veel kunnen doen en keerde het tij. Maar het werk is nog niet af. En er moet geld bij. Dat kan ook, want Nederland staat er goed voor. Effectieveschuldhulp.nl sprak met Klijnsma op haar laatste werkdag.

→ lees dit bericht
01.11

Vroeg Erop Af Arnhem: erger voorkomen

[NRC Handelsblad] schreef onlangs een mooi artikel over het Arnhemse project 'Vroeg Erop Af.' Arnhemmers die aan het eind van de maand bij 2 of meer aangesloten organisaties meer dan 2 maanden betalingsachterstand heeft, krijgen huisbezoek. De hulpverlener komt van welzijnsorganisatie Rijnstad. Het artikel laat zien hoe effectief dat kan zijn

→ lees dit bericht
26.10

Deze organisaties ontvingen subsidie voor hun projecten tegen armoede en schulden. En dit doen ze ermee.

Zeventien organisaties ontvingen subsidie voor hun projecten om armoede en schulden tegen te gaan. Dat gebeurde in het kader van het vierde tijdvak subsidieregeling armoede en schulden. Wat doen deze organisaties met de subsidie?

→ lees dit bericht
18.10

Maatwerk aan vrouwen in de vrouwenopvang is noodzakelijk

Het Rijk vindt het belangrijk dat vrouwen in de vrouwenopvang worden geholpen bij het opbouwen van een goede sociale en financiële positie in de maatschappij. Gemeenten hebben hierin een centrale rol. De rijksoverheid inventariseert hoe gemeenten de knelpunten uit het rapport ‘Vrouwen in de knel’ van de Nationale ombudsman hebben opgepakt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een Tweede Kamerreactie op dit rapport.

→ lees dit bericht
18.10

Wijzer in Geldzaken berekent financiële consequenties regeerakkoord

Wijzer in Geldzaken heeft een rekentool op de website geplaatst, waarmee iedereen de financiële gevolgen kan berekenen.

→ lees dit bericht
17.10

VNG reageert op regeerakkoord: positief over aandacht aanpak problematische schulden, maar hogere ambitie is gewenst

De VNG vindt het positief dat er aandacht is voor de aanpak van problematische schulden. Het kabinet noemt veel maatregelen, maar het zijn kleine stapjes. De VNG zou dan ook een hogere ambitie van dit kabinet. Met een gezamenlijke vernieuwde en effectievere schuldenaanpak. Dat schrijft de VNG in een bijzondere ledenbrief als reactie op het regeerakkoord.

→ lees dit bericht
16.10

FAQ’s subsidieregeling aanpak armoede en schulden

Op 1 februari 2018 gaat het vijfde tijdvak van de subsidieregeling tegengaan armoede- en schuldenproblematiek open. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over deze subsidieregeling.

→ lees dit bericht
13.10

BKR: steeds minder problematische betalingsachterstanden

Het aantal Nederlanders dat als goede betaler bij het BKR geregistreerd staat, is met 29 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het aantal Nederlanders dat met een betalingsachterstand wordt vermeld is sinds juli 2016 met 5 procent gedaald. Dat blijkt uit de BKR-kredietbarometer, die trends en ontwikkelingen in betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers meet.

→ lees dit bericht
11.10

CBS: 1 miljoen mannen en 2 miljoen vrouwen financieel kwetsbaar

Eén miljoen mannen waren in 2016 financieel kwetsbaar. 27 procent van deze mannen had betaald werk, maar ze verdienden minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

→ lees dit bericht
11.10

NVVK over regeerakkoord: veel ruimte voor vernieuwing

De NVVK ziet een aantal positieve elementen in het regeerakkoord. Maar er is ook veel ruimte voor vernieuwing, constateert de branchevereniging.

→ lees dit bericht
04.10

Videoserie: hoe gemeenten ondernemers met schulden kunnen helpen

Nederland telt zo’n 1,8 miljoen ondernemers en zelfstandigen. Daar gaat het niet altijd goed mee. Veertig procent overleeft de eerste vijf jaar niet. Wat kun je als gemeente voor hen doen? Dat laat de videoserie ‘Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp’ zien.

→ lees dit bericht
04.10

Deventer: schuldhulpverlening leidt vaker tot oplossing

De gemeente Deventer begeleidt steeds meer huishoudens bij hun financiële problemen. In bijna 90 procent van de gevallen leidt deze hulp tot een oplossing. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Budget Adviesbureau Deventer (BAD), dat de gemeentelijke schuldhulpverlening uitvoert.

→ lees dit bericht
03.10

Zilveren Kruis verlengt zorgpolissen voor minima

Zilveren Kruis gaat actie ondernemen om te voorkomen dat er gaten vallen in de collectieve zorgpolis voor minima. Dat is het resultaat van overleg tussen deze zorgverzekeraar en Zorgverzekeraars Nederland. De collectieve zorgpolis wordt verlengd tot 1 januari 2019. De resterende tijd willen verzekeraars en gemeenten benutten om tot een structurele oplossing voor deze polissen te komen.

→ lees dit bericht
02.10

NVVK neemt beschermingsbewind op in dienstverlening

De NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, voegt beschermingsbewind toe aan haar dienstverlening. Dat heeft de Algemene Ledenvergadering onlangs besloten.

→ lees dit bericht
02.10

Gemeentelijke schuldhulp vestigt hoop op Rutte III

De begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kent weinig verrassingen, aldus de NVVK. Bij de verdeling van de ruim 32 miljoen euro heeft het demissionaire kabinet Rutte II vooral gekozen voor voortzetting van het bestaande beleid.

→ lees dit bericht
26.09

Informatiebijeenkomst subsidieregeling tegengaan armoede- en schuldenproblematiek

Graag attenderen wij u op de informatiebijeenkomst op vrijdag 27 oktober over de subsidieregeling ‘ter stimulering van activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek’. Deze regeling is onlangs gewijzigd en met twee tijdvakken verlengd voor de jaren 2018 en 2019. De gewijzigde regeling treedt in werking per oktober 2017.

→ lees dit bericht
22.09

Overleg over verlenging collectieve minimaverzekeringen

Divosa, de vereniging voor leidinggevenden in het sociale domein, gaat met Zorgverzekeraars Nederland in gesprek om de collectieve minimaverzekeringen zo veel mogelijk te verlengen.

→ lees dit bericht
13.09

Drechtsteden bieden extra hulp bij zware schulden

Het aantal mensen in de Drechtsteden met problematische schulden is de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarom heeft het bestuur van de Drechtsteden onlangs besloten volgend jaar twee bewindvoerders in dienst te nemen bij de Sociale Dienst.

→ lees dit bericht
12.09

Vernieuwd online lesprogramma voor jongeren

Vandaag hebben Nibud en Diversion de nieuwe website van het lesprogramma Moneyways gelanceerd.

→ lees dit bericht
06.09

Training laaggeletterdheid voor vrijwilligers schuldhulpverlening

SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven hebben een online training ontwikkeld voor Maatjes, de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje.

→ lees dit bericht
05.09

Nibud: studenten lenen om te sparen

Ruim de helft van de studenten (54 procent) met een studielening gebruikt die ook om te sparen. Ze doen dit om reserves te hebben na hun studie, om een huis te kopen of omdat de rente op de lening zo laag is. Dit blijkt uit een onderzoek van Nibud naar de financiële situatie van studenten.

→ lees dit bericht
01.09

Culemborg neemt schulden over

Culemborg start een proef om inwoners met kleine schulden te helpen. De gemeente gaat in gesprek met de schuldeisers en neemt de schulden in één keer over.

→ lees dit bericht
30.08

Winterswijk krijgt speelgoedbank

Oost-Achterhoek krijgt een speelgoedbank. Dit initiatief, vergelijkbaar met de voedselbank, is bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Ook gaat de stichting Speelgoedbank Oost-Achterhoek activiteiten organiseren voor de kinderen.

→ lees dit bericht
29.08

Bespaarmij.com biedt effectieve en meetbare schuldhulpaanpak

Binnen een uur inzicht in je inkomsten en uitgaven. En meteen besparen op vaste lasten. Bespaarmij.com helpt kwetsbare mensen grip te krijgen op hun financiële situatie, mét bespaarcoach.

→ lees dit bericht
25.08

€ 8 miljoen om armoede en schulden tegen te gaan

Goede initiatieven die armoede en schulden tegengaan kunnen ook de komende 2 jaar mogelijk worden gemaakt. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidieregeling armoede en schulden verlengd naar 2018 en 2019.

→ lees dit bericht
23.08

NVVK: hypotheekverstrekkers te streng bij BKR-registratie

In de NRC stonden recentelijk twee artikelen over mensen die door een klein krediet van lang geleden - dat inmiddels afbetaald was – geen hypotheek konden krijgen. NVVK pleit voor een milder beleid van banken rondom BKR-registraties.

→ lees dit bericht
22.08

Digitaal communiceren bewindvoerders en rechtbank komt dichterbij

Het nieuwe digitale systeem waarmee de rechtbanken toezicht gaan houden op bewindszaken komt steeds dichterbij. Dat meldt de nieuwsbrief van Branchevereniging PBI. Als alles goed gaat kunnen alle rechtbanken voor het einde van het jaar starten met het nieuwe Toezicht-systeem en stapsgewijs professionele bewindvoerders aansluiten om gegevens uit te wisselen.

→ lees dit bericht
10.08

Clustering rijksincasso mag doorgaan

De overheid mag incasso’s van vijf grote overheidsinstanties clusteren en overdragen aan het CJIB. Het gaat om UWV, CAK, DUO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Zorginstituut Nederland.

→ lees dit bericht
03.08

Gratis toolbox ketensamenwerking armoede en schulden

MDRplus en PLANgroep stellen op [dattwerkt.nl] een gratis toolbox beschikbaar waarmee gemeenten de ketensamenwerking in de bestrijding van armoede kunnen verbeteren. De Armoede Troef Toolbox (DATT) is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van SSZW in het kader van duurzame bestrijding van armoede en schulden.

→ lees dit bericht
17.07

VNG verkent hulplijn schulden

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Klijnsma dat de VNG de mogelijkheden gaat onderzoeken voor een gratis landelijke hulplijn voor mensen met schulden, zoals 112 bij incidenten en 144 voor Red een dier.

→ lees dit bericht
17.07

SZW spreekt met VenJ en EZ over opkopen en doorverkopen van schulden

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens heeft risicovolle schulden. Driekwart tot een miljoen mensen heeft zelfs te maken met een schuld waarbij de rente- en aflossingskosten hoger zijn dan de maandelijkse aflossing zelf. Dat blijkt uit een onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek [Investico] en Nieuwsuur. Staatssecretaris Klijnsma schrijft in een [brief aan de Tweede Kamer ]dat er gesprekken zijn met de ministeries van VenJ en EZ om de wenselijkheid van een verbod op het opkopen en doorverkopen van schulden te verkennen.

→ lees dit bericht
13.07

‘Schuldeisers en schuldhulpverlening moeten de handen ineenslaan’

In een onlangs verschenen artikel gaven enkele wetenschappers hun visie op de toekomst van de schuldhulpverlening. Maar wat vinden de schuldeisers eigenlijk van de huidige schuldhulpverlening? Wat kan er beter? En welk advies zouden zij aan het nieuwe kabinet willen geven?

→ lees dit bericht
13.07

Vrouwen in opvang komen financieel steeds verder in de problemen

Vrouwen bouwen vaak forse schulden op in de vrouwenopvang. Dat komt door voor hen onbegrijpelijke procedures en gebrek een financiële begeleiding. De administratieve werkelijkheid van de overheid en de leefsituatie van de vrouwen in de vrouwenopvang sluiten niet op elkaar aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman.

→ lees dit bericht
12.07

Utrecht neemt problematische schulden van jongeren over

n navolging van andere gemeenten neemt ook Utrecht problematische schulden van jongeren over. De jongeren krijgen tevens hulp om hun financiën structureel op orde te krijgen. Daarmee heeft de Utrechtse gemeenteraad ingestemd. Voor het nieuwe hulpfonds trekt de gemeente 560 duizend euro uit.

→ lees dit bericht
06.07

Vakantiegeld vaker gebruikt voor aflossing schulden

De meerderheid van de Nederlanders gebruikt het vakantiegeld om te sparen voor onvoorziene uitgaven of voor het aflossen van schulden. Dat meldt Gemeente.nu.

→ lees dit bericht
06.07

Naar een effectieve aanpak van laaggeletterdheid binnen schuldhulpverlening

Hoe kun je laaggeletterdheid structureel een plaats geven in de schuldhulpverlening? Die vraag stond op 31 mei centraal tijdens een rondetafelbijeenkomst van vijftien organisaties op het gebied van schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
05.07

Maak regels eenvoudiger om schulden te voorkomen

Maak regels eenvoudiger. Zo voorkom je schulden. Dat is één van de aanbevelingen in het advies ‘Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen’, dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) eind juni publiceerde.

→ lees dit bericht
04.07

Sociaal Werk Nederland en Rabobank pakken samen schulden aan

Op 22 juni ondertekenden Elze Vonk, directeur Wonen bij de Rabobank, en Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland, een samenwerkingsovereenkomst. Doel van deze overeenkomst is een betere aanpak van de armoede- en schuldenproblematiek. Het is de eerste keer dat op landelijk niveau een welzijnsorganisatie en een private partij de handen ineen slaan

→ lees dit bericht
27.06

NVVK in brief aan Tweede Kamer: pas wetgeving aan

Op 14 juni heeft de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin vestigt NVVK-voorzitter Marco Florijn de aandacht op het steeds urgenter wordende vraagstuk van problematische schulden.

→ lees dit bericht
23.06

Factsheet informeert over omvang en oplossingen armoede- en schuldenproblematiek

Platform31, kennis- en netwerkorganisatie voor stad en regio, heeft samen met het stedennetwerk G32 en de Hogeschool Utrecht een factsheet gemaakt over armoede- en schuldenproblematiek. Deze factsheet informeert bestuurders en ambtenaren over de omvang van de problematiek en de mogelijkheden voor adequate ondersteuning aan getroffen huishoudens.

→ lees dit bericht
07.06

Kredietbank Nederland aangesloten op VerwijsIndex SchuldHulpVerlening

Sinds eind 2016 is Kredietbank Nederland aangesloten op de VerwijsIndex SchuldHulpVerlening (VISH). Daardoor kunnen gerechtsdeurwaarders vaststellen of een schuldenaar geregistreerd staat bij een schuldhulpverleningsinstantie.

→ lees dit bericht
07.06

Kinderen van ouders met schulden hebben ook vaak geldproblemen

Kinderen van ouders met schulden komen opvallend vaak zelf in geldproblemen. Om dat te voorkomen moeten kinderen op school leren hoe ze met geld moeten omgaan, vindt het Nibud.

→ lees dit bericht
29.05

62% werkgevers heeft werknemers met financiële problemen

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13.000 euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient. Dit blijkt uit het rapport [‘Personeel met schulden’] van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) dat onlangs werd uitgebracht bij de lancering van [financieelgezondewerknemers.nl]door Koningin Máxima.

→ lees dit bericht
24.05

Schuldhulpverlening blij met vriendelijker toon incassobureau

Incassobureau Intrum Justitia gaat voortaan de toon van zijn incassobrieven vriendelijker maken. De brieven worden korter, krijgen een lettertype dat aangenamer oogt en er worden eenvoudiger woorden gebruikt. Dreigen met dure gerechtelijke procedures wordt naar de achtergrond gedrongen.

→ lees dit bericht
24.05

Roermond biedt online advies en hulp bij financiële problemen

Sinds 1 maart biedt Roermond haar inwoners online hulp aan bij financiële problemen. Via de website van SchuldendeBaas kan iedereen zich voor de online schuldhulpverlening aanmelden

→ lees dit bericht
23.05

Zaanstad zet succesvolle pilot armoedebestrijding om in algemeen beleid

De gemeente Zaanstad gaat een pilot om armoede aan te pakken wegens succes omzetten in algemeen beleid.

→ lees dit bericht
22.05

Trainingspakket voor schuldenaanpak bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Er is een nieuwe training beschikbaar voor professionals bij gemeentelijke organisaties die schuldhulpverlening bieden aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

→ lees dit bericht
19.05

Geldkrant eerste stap in aanvalsplan armoede Weert

Weert start een aanvalsplan tegen armoede. De eerste stap is een Geldkrant, die de gemeente samen met het Nibud heeft gemaakt en die huis-aan-huis wordt verspreid.

→ lees dit bericht
17.05

Wat het nieuwe kabinet aan schulden moet doen

De besprekingen over het nieuwe kabinet zijn nog in volle gang. Een mooi moment om met een aantal experts vooruit te blikken op de toekomst van schuldhulpverlening. Welk advies geven zij aan het nieuwe kabinet? In dit eerste deel komen een aantal wetenschappers aan het woord

→ lees dit bericht
11.05

Schuldhulp Rotterdam: betere samenwerking tussen ketenpartners

Met een nieuw uitvoeringsplan werkt de gemeente Rotterdam aan de verbetering van haar schuldhulpverlening. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Rotterdammers. Dat meldt de website www.gemeente.nu.

→ lees dit bericht
05.05

Mooie voorbeelden uit Amsterdam

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam de tweede jaarrapportage van het Programma Schuldhulpverlening in Amsterdam uitgebracht. Het rapport biedt onder meer informatie over de wijze waarop je inzichten uit de hersen- en gedragswetenschappen kunt gebruiken om schuldhulpverlening te verbeteren.

→ lees dit bericht
26.04

Werken aan meer inzicht in lokale schuldhulpverlening

Hoe groot is de instroom, doorstroom en uitstroom van de gemeentelijke schuldhulpverlening op landelijk niveau? En wat zijn de resultaten en uitgaven ervan? Het zijn vragen waar nu nog moeilijk antwoord op te geven is, maar er wordt aan gewerkt.

→ lees dit bericht
26.04

Communicatie over bonafide inkomensbeheerders

Staatssecretaris Jetta Klijnsma roept gemeenten op om in hun communicatie, mede in het kader van de schuldhulpverlening, aandacht te besteden aan (bonafide) inkomensbeheerders. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van kamervragen over wanpraktijken met inkomensbeheerders.

→ lees dit bericht
06.04

Christophe Geuskens over ondersteuningsprogramma kwaliteit schuldhulpverlening: 'Enorme passie voor het vak’

Met tien gemeenten en 52 stakeholders voeren Christophe Geuskens en de onderzoekers van Regioplan en Berenschot gesprekken over schuldhulpverlening. Wat verstaan beleidsmakers, schuldhulpverleners, wetenschappers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en opleiders onder kwalitatieve schuldhulp? Wat is de dagelijkse praktijk? Dit om na te gaan aan welke ondersteuning het veld precies behoefte heeft en wat hiervoor nodig is.

→ lees dit bericht
30.03

Breed Moratorium: stimulans om voortraject goed te regelen

Een adempauze van een halfjaar, waarin schuldeisers niet mogen aankloppen voor geld, er geen beslag mag worden gelegd op bijvoorbeeld woningen en goederen en mensen niet uit huis worden gezet. Zo kunnen schuldhulpverleners en schuldenaren in alle rust de financiën onder controle krijgen. Dat is de kern van het brede moratorium, dat 1 april ingaat. Gaan gemeenten hier veel gebruik van maken? En wat vinden de deurwaarders ervan?

→ lees dit bericht
13.03

Ruim 60 gemeenten aangesloten bij online schuldhulpverlening

SchuldendeBaas is de naam van een online programma voor schulddienstverlening. Aan de hand van vragen en opdrachten werken cliënten zelf aan een oplossing voor hun financiële problemen. De gemeentelijke schuldhulpverlener begeleidt ze hierin. Ruim 60 gemeenten zijn aangesloten op schuldendebaas.nl.

→ lees dit bericht
10.03

Handreiking suïcidepreventie verschenen

De handreiking over suïcidepreventie van 113 Zelfmoordpreventie is beschikbaar voor professionals die te maken krijgen met cliënten die aan zelfmoord denken.

→ lees dit bericht
27.02

Vijf landelijke partijen slaan handen ineen voor betere schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening. Het programma maakt deel uit van de verbetermaatregelen die het kabinet trof naar aanleiding van de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

→ lees dit bericht
24.02

Zaanse pilot maatwerkbudget levert winst op in de aanpak van schulden

Donderdag 23 februari zijn de resultaten van de evaluatie van de pilot maatwerkbudget aan de Gemeenteraad van Zaanstad uitgereikt. De pilot maatwerkbudget ging in mei 2015 van start met als doel slagvaardige ondersteuning vanuit sociale wijk en jeugdteams aan inwoners met financiële (en sociale) problemen. De gemeente wil hiermee de escalatie van financiële problemen bij inwoners voorkomen. Uit de evaluatie van de pilot door Slim Beleid en het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de aanpak vooral goed gewerkt voor mensen met schulden.

→ lees dit bericht
16.02

Tweede Kamer neemt Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aan

Donderdag 16 februari heeft de Tweede Kamer unaniem de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen. Deze wet zorgt ervoor dat mensen met schulden genoeg geld overhouden om in hun basale levensonderhoud te voorzien.

→ lees dit bericht
15.02

Werkplaats Financiën Eindhoven: ‘Jij weet wat het is’

Op drie locaties in Eindhoven helpt de Werkplaats Financiën mensen met financiële problemen. Bijzonder is dat ervaringsdeskundigen deze hulp bieden. Dat werkt zeer drempelverlagend, zo is gebleken. Begonnen als bescheiden initiatief in een Buurtinfocentrum, klopten afgelopen anderhalf jaar 550 Eindhovenaren aan bij de Werkplaats Financiën. De vierde locatie komt eraan.

→ lees dit bericht
13.02

Friese zwerfjongeren naar school

Dertien (ex)-dak- en thuisloze jongeren in Friesland gaan weer naar school. Het is een mooi resultaat van het proefveld ‘Onderwijs op maat’, een initiatief van Stichting Zwerfjongeren in samenwerking met zorgorganisaties Zienn en Jeugdhulp Friesland, Friese gemeenten en 3 mbo-scholen.

→ lees dit bericht
06.02

Aandacht voor vroegsignalering, maar uitwerking kan beter

Bijna alle gemeenten besteden aandacht aan het signaleren van problematische schulden in een vroegtijdig stadium, maar er zijn veel voordelen te behalen als gemeenten dit proces effectiever inrichten. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW. Staatssecretaris Jetta Klijnsma schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
01.02

Omgaan met cliënten die aan zelfmoord denken, hoe doe je dat?

Elke schuldhulpverlener krijgt er wel eens mee te maken. Een cliënt waarvan je vermoedt dat hij of zij rondloopt met zelfmoordgedachten. Wat doe je dan? Want cliënten zullen niet snel uit zichzelf vertellen dat ze met deze plannen rondlopen. Om tijdig signalen te herkennen en adequaat te handelen, brengt Stichting 113 Zelfmoordpreventie binnenkort een handreiking uit voor de sociaal-economische sector.

→ lees dit bericht
26.01

Maatschappelijke kostencalculator

Zakelijk kijken naar interventies in het sociale domein hoort er tegenwoordig bij. Hoeveel kost iets nu? En als we iets kunnen voorkomen, wat levert dat dan op? De maatschappelijke prijslijst geeft een indicatie.

→ lees dit bericht
25.01

Alphen aan den Rijn start proeftuin voor Mobility Mentoring

In april 2017 start Alphen aan den Rijn met een proefproject om de veelbelovende interventie Mobility Mentoring te testen in een Nederlandse context. Mobility Mentoring maakt gebruik van inzichten uit de neurowetenschap waaruit blijkt dat armoede en schaarste invloed hebben op de ontwikkeling van de hersenen. De Hogeschool Utrecht, Impulse en Platform 31 gaan de resultaten van deze interventie monitoren en evalueren.

→ lees dit bericht
20.01

Den Haag verlaagt rente sociale kredietverlening naar 2,3%

Hagenaars die niet terechtkunnen bij een commerciële bank voor een lening, kunnen bij de Gemeentelijke Kredietbank van Den Haag een krediet aanvragen. Den Haag heeft de rente over deze sociale kredieten flink verlaagd, van 11,5% naar 2,3%.

→ lees dit bericht
10.01

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek

Op 1 februari 2017 opent het vierde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie van SZW veel vragen ontvangen. In dit artikel leest u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

→ lees dit bericht
05.01

Afgelost = opgelost: wetenschappelijk onderbouwde campagne voor vroegtijdige hulp

Afgelost = opgelost. Onder dit kernachtige motto hebben Kredietbank Nederland en Syncasso gerechtsdeurwaarders in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een campagne ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken.

→ lees dit bericht
13.12

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet naar de Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waar over iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag aan de Kamer aangeboden. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

→ lees dit bericht
07.12

Extra aandacht voor laaggeletterden in Amersfoort

In samenwerking met Stadsring51, Taalhuis Amersfoort en Stichting Lezen en Schrijven heeft de gemeente Amersfoort een proefproject opgezet rondom laaggeletterde cliënten.

→ lees dit bericht
06.12

Onze nieuwsbrief is uit!

Aan het eind van het jaar maken we de balans op. Staatssecretaris Jetta Klijnsma stuurde onlangs twee brieven naar de Tweede Kamer, waarin ze een overzicht geeft van de stand van zaken rondom de Rijksincasso, verbreding van het beslagregiste en de toegang tot schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
25.11

Gemeenten maken individuele afweging bij toelating schuldhulpverlening

Bijna alle gemeenten (93%) onderzoeken de individuele omstandigheden van mensen met schulden voordat ze besluiten een vorm van schuldhulpverlening aan te bieden. Daarom is er geen reden om aan te nemen dat hele groepen mensen, zoals huiseigenaren of jongeren, vaak van schuldhulp worden uitgesloten. Dat blijkt uit een onderzoek van Inspectie SZW naar de toegang tot schuldhulpverlening. Maar een aantal zaken kunnen wél beter worden geregeld. Tot 2018 is hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar.

→ lees dit bericht
25.11

Projecten subsidieregeling armoede en schulden zetten in op kwetsbare groepen

Het derde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden is op 17 juni 2016 gesloten. In deze ronde zijn veertien aanvragen toegekend voor activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Op 1 februari 2017 opent het vierde tijdvak van de subsidieregeling.

→ lees dit bericht
18.11

Nijmegen licht effecten door van schuldhulpverlening

Tijdens het najaarscongres van Diviosa presenteerde Janny Zonneveld van de gemeente Nijmegen haar ervaringen met de EffectenArena. Naast casebesprekingen zet de gemeente dit instrument in om de effecten van interventies binnen schuldhulpverlening te meten. De uitkomsten worden gebruikt als input voor een maatschappelijke kosten- en batenanalyse.

→ lees dit bericht
16.11

Vebego start programma voor medewerkers met financiële problemen

Onlangs is facilitair dienstverlener Vebego gestart met het programma ‘financiële vitaliteit’. Dit traject is bedoeld voor medewerkers die (weer) zelfredzaam willen worden op financieel gebied. Dat wil zeggen dat ze in de toekomst hun financiële situatie onder controle kunnen houden en géén nieuwe schulden maken.

→ lees dit bericht
10.11

Financieel zelfredzaam in Amsterdam-West

Lectoraat Armoede en Participatie heeft in Fieldlab Nieuw-West zojuist een inventarisatie gemaakt welke projecten er allemaal in deze wijk van Amsterdam gericht zijn op financiële zelfredzaamheid. Er is tegelijkertijd een groot bewonersonderzoek geweest. Studenten hebben bijna 400 mensen benaderd met een vragenlijst. Dit onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

→ lees dit bericht
07.11

Nibud komt met e-mailcoachingsprogramma

Nibud introduceert een wekelijks e-mailcoachingsprogramma voor geldzaken.

→ lees dit bericht
04.11

Hoe je communicatie met mensen met schulden eenvoudig houdt'

Jorien van der Laan, onderzoeker armoede en participatie bij de Hogeschool Amsterdam, benadrukt het belang van eenvoudige communicatie voor mensen met schulden. Hoe dat kan, vertelt ze op dinsdag 15 november tijdens een congres van Aedes.

→ lees dit bericht
01.11

AFM schrijft rapport over online keuzebeïnvloeding kredieten

Als consumenten een lening afsluiten, worden ze onbewust beïnvloed door de manier waarop keuzes worden aangeboden. De AFM laat zien welke factoren hierbij een rol kunnen spelen in het rapport ‘Consumentengedrag op de markt voor consumptief krediet’.

→ lees dit bericht
01.11

Magazine armoede en schulden: inspiratiebron voor professionals

Movisie en EropAf! hebben onlangs het inspiratiemagazine Armoede en Schulden uitgebracht. Daarin vertellen ervaringsdeskundigen over hun persoonlijke ervaringen. Experts lichten nieuwe inzichten toe. En politici vertellen wat ze van het nieuwe kabinet verwachten.

→ lees dit bericht
27.10

Minder betalingsachterstanden en ontruimingen bij woningcorporatie Staedion

Woningcorporatie Staedion uit Den Haag heeft het roer van de afdeling huurincasso omgegooid.

→ lees dit bericht
26.10

Nieuw geldplan Nibud voor thuisadministratie

Nibud heeft onlangs het Geldplan [http://www.geldplanvoorvrijwilligers.nl] vernieuwd. Vrijwilligers die mensen helpen met de thuisadministratie kunnen het instrument gratis gebruiken. Het Geldplan laat zien hoe mensen hun financiën op een rij kunnen zetten en vervolgens uit de geldzorgen kunnen komen en blijven.

→ lees dit bericht
24.10

Arnhem helpt zzp'ers met geldproblemen

Veel zzp'ers hebben een mooi product of dienst bedacht, en kunnen daar goed geld mee verdienen totdat ze ineens 'droog' komen te staan. Dan blijkt dat ze problemen hebben om opdrachten binnen te halen. Ook onderschatten ze vaak wat er komt kijken bij goed en gezond financieel beheer. Hierdoor kunnen deze ondernemers geldproblemen of schulden krijgen. Arnhem wil deze zzp'ers helpen. Stanley Neyndorff voert in opdracht van Stichting Jobzzpmaatje eb namens de gemeente het project 'Jobzzpmaatje' uit.

→ lees dit bericht
21.10

Onderzoek relatie financiële problemen en lees- en rekenvaardigheden

De Stichting Lezen en Schrijven heeft onlangs een onderzoek uitgebracht dat de relatie tussen financiële problemen en lees- en rekenvaardigheden onderzoekt bij mensen die zich melden bij de schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
14.10

‘Eigen schuld’, schuldenproblematiek vanuit gedragswetenschappelijk perspectief

Steeds vaker kampen mensen met problematische schulden. Bovendien komt het steeds meer voor dat mensen als gevolg van hun schulden onder het bestaansminimum komen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft deze problematiek onderzocht vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief.

→ lees dit bericht
13.10

Experimenteren met nieuwe aanpak wijkteams in vijf wijken

Woensdag 12 oktober werd de Citydeal Inclusieve Stad gepresenteerd, in het bijzijn van staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW. Om de effectiviteit van wijkteams te vergroten starten dit najaar vernieuwende experimenten in vijf wijken in Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad.

→ lees dit bericht
07.10

Document:Transformatieagenda Armoede en Schulden

→ lees dit bericht
21.09

100 miljoen euro extra voor kinderen uit arme gezinnen

Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om kinderen uit arme gezinnen te helpen. Dat gebeurt in natura. Bijvoorbeeld met zwemlessen, voetbalschoenen of een fiets. Hiervoor gaat staatssecretaris Klijnsma een convenant afsluiten met de VNG, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
16.09

Effectief en klantvriendelijk innen: hoe doe je dat?

Hoe kun je schuldenaren het beste benaderen?

→ lees dit bericht
16.09

Kamp: voorlopig geen uitbreiding rol private schuldbemiddelaars

Voorlopig wordt de rol van private schuldbemiddelaars niet uitgebreid. Dat staat in een brief die minister Kamp onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

→ lees dit bericht
12.09

Steeds meer ouders betalen kosten van hun kinderen

Onlangs verschenen twee onderzoeken naar geldzaken van jongeren en de invloed van ouders daarop: het Nibud Scholierenonderzoek en ‘Op eigen benen’ van Wijzer in geldzaken.

→ lees dit bericht
16.08

SZW helpt cliënten met schulden

Zorgverzekeraar CZ heeft circa honderd medewerkers van de debiteurenadministratie opgeleid om cliënten te helpen die hun zorgpremie niet kunnen betalen.

→ lees dit bericht
05.08

Nieuw instrument voor gemeenten om bijstandsgerechtigden in de wanbetalersregeling te helpen

Gemeenten hebben een nieuw instrument in handen om bijstandsgerechtigden met schulden bij zorgverzekeraars te helpen. Op 12 juli is een ministeriële regeling in werking getreden. Die beschrijft de voorwaarden om uit de wanbetalersregeling uit te stromen en terug te keren naar de zorgverzekeraar.

→ lees dit bericht
01.08

Minder ontruimingen door samenwerking woningcorporaties met de gemeente Amsterdam

Bijstandsgerechtigde huurders met twee maanden betalingsachterstand aanmelden bij de gemeente Amsterdam om de huur automatisch te laten inhouden. Dat is de insteek van het project ‘Geregelde betaling, voorkomen woningontruimingen’. Hiervoor ondertekenden eind 2015 alle woningcorporaties een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Het project is onderdeel van het Programma Schuldhulpverlening van de gemeente Amsterdam: een innovatieprogramma dat in 2014 is gestart om problematische schulden in de stad te verminderen.

→ lees dit bericht
30.06

Maatwerk levert Ymere minder huisuitzettingen op

Woningcorporatie Ymere heeft haar incassoproces in de afgelopen jaren flink efficiënter gemaakt. Dat levert voor Ymere en haar huurders positieve resultaten op. Een pilot in Almere, Weesp en Haarlem heeft geleid tot 80% minder deurwaardersdossiers en uiteindelijk tot een vermindering van het aantal huisuitzettingen. De pilot ging augustus 2015 van start.

→ lees dit bericht
03.06

Nieuw initiatief voor schuldbemiddeling betrekt werkgever en schuldeisers bij oplossing

Een deurwaarderskantoor is bij uitstek de plek waar financiële problemen aan het licht komen. Toen marketeer Jan Glas aan de slag ging bij deurwaarderskantoor Agin Boeder, viel hem op dat de dossiers van mensen met de grootste financiële problemen het langst bleven liggen. Samen met deurwaarder Oscar Boeder is hij daarom het initiatief gestart voor de Schuldenwasstraat. Een alternatief platform voor schuldhulpverlening waarin zelfredzame schuldenaren, werkgevers en hulpverleners samen komen.

→ lees dit bericht
01.06

NVVK: schuldenproblematiek neemt onverminderd toe

Voor het eerst in jaren kan de NVVK melden dat het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening niet is gestegen. Daarmee is de schuldenproblematiek echter niet afgenomen, sterker nog, de NVVK ziet de omvang van de schulden sterk toenemen.

→ lees dit bericht
27.05

Tilburg gaat door met proef wanbetalers zorgpremies

De gemeente Tilburg heeft goede ervaringen opgedaan met een proef met wanbetalers van zorgpremies. Na een paar maanden heeft Tilburg voor 92% van de deelnemers een regeling getroffen. Daarom gaat de gemeente ermee door. Met de proef loopt Tilburg voor op de uitstroomregeling uit het bestuurlijke premieregime (Zorgverzekeringswet). Die wordt naar verwachting in de tweede helft van het jaar definitief vastgesteld.

→ lees dit bericht
24.05

Adempauze om uit de schulden te komen

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden af te betalen.

→ lees dit bericht
20.05

Goede Gieren in Eindhoven: ‘Je hebt er een beetje lef voor nodig!’

Onorthodox maatwerk de schuldhulpverlening binnenbrengen. Daar ging het om in de pilot in Eindhoven van de Goede Gieren Coöperatie. Gerti Velter, vanuit de gemeente gedetacheerd bij Wijeindhoven, voerde de projectleiding. In totaal 18 cases, waarbij de hulpverlening in een impasse was geraakt, werden onder de loep genomen.

→ lees dit bericht
19.04

Gesprekstafel Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: ‘Iedereen krijgt een aanbod’

Wat is de stand van zaken rondom schuldhulpverlening in Nederland? Hoe voeren gemeenten hun taak uit? Wordt iedereen met problematische schulden goed geholpen? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens het tweede rondetafelgesprek over de Evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) op donderdag 28 januari in Utrecht. Staatssecretaris Klijnsma zal het evaluatierapport met de reactie van het kabinet op de resultaten, voor 1 juli naar de Kamer sturen en openbaar maken.

→ lees dit bericht
15.04

Rijksoverheid introduceert online tool beslagvrije voet

Via de nieuwe webtool uwbeslagvrijevoet.nl kan iedereen snel met een aantal beperkte gegevens inzicht krijgen in hun beslagvrije voet. De website is een initiatief van de Rijksoverheid en is ontwikkeld met de hulp van de Landelijke Cliëntenraad, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden, UWV en de Belastingdienst. Ook schuldhulpverleners, burgers en de Nationale ombudsman zijn betrokken bij het maken van de tool.

→ lees dit bericht
11.04

Arnhem: schulddienstverlening goed belegd bij sociale wijkteams

Arnhem heeft de uitvoering van de eerste fasen van de schulddienstverlening sinds ruim een jaar belegd bij de sociale wijkteams. Het college vindt het belangrijk dat deze dienstverlening dicht bij de mensen plaatsvindt en dat de kwaliteit van de dienstverlening goed is. Daarom heeft het college dit laten onderzoeken. Veel gaat goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen.

→ lees dit bericht
05.04

Betere afstemming bij incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden

Overheden moeten bij het terugvorderen van openstaande schulden bij burgers nauwer met elkaar samenwerken. Dit om te voorkomen dat door een opeenstapeling van incasso-activiteiten de financiële problemen van burgers groeien en de schulden verder toenemen. Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de zogeheten Rijksincassovisie die zij namens het kabinet vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

→ lees dit bericht
31.03

Veelgestelde vragen over de subsidieregeling armoede- en schuldenproblematiek

Naar aanleiding van ons eerdere nieuwsbericht over de subsidie voor projecten die armoede en schulden bestrijden, heeft het ministerie van SZW veel reacties ontvangen. In dit artikel leest u de antwoorden op een aantal veel gestelde vragen.

→ lees dit bericht
30.03

Aan de slag met schuldpreventie

Het opzetten van een preventieproject vraagt planning en tijd. Hoe kun je dat doen? En welke wetenschappelijke inzichten over financieel gedrag zijn daarbij te gebruiken? NIBUD schreef onlangs een artikel hierover.

→ lees dit bericht
29.03

Klijnsma: 8 miljoen voor strijd tegen armoede en schulden

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt twee maal 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden bestrijden

→ lees dit bericht
21.03

Jongeren in discussie met Jetta Klijnsma: ‘beter voorbereiden op financiële verantwoordelijkheden’

Het is momenteel schuldenpost nummer één onder jongeren: oplopende schulden bij de zorgverzekeraar. Vaak zijn jongeren als ze 18 worden niet op dit soort kosten voorbereid. Bovendien hebben ze vaak geen idee hoe hoog de bedragen kunnen oplopen. Hoe voorkom je dat jongeren zich in deze schulden steken? En hoe zorg je ervoor dat ze financieel volwassen worden? Daarover discussieerde staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) maandag 14 maart met jongeren uit het vmbo en mbo in de Hoornse stadsschouwburg.

→ lees dit bericht
17.03

Zorgverzekeringslijn.nl: goed geinformeerd over rechten en plichten

Moet ik zorgpremie betalen, nu ik 18 jaar ben geworden? Waarom zou ik zorgpremie betalen, want ik ben nooit ziek! Het lukt me niet de premie te betalen, wat nu? De teksten op de website van Zorgverzekeringslijn.nl geven aan dat mensen veel vragen hebben over zorgverzekeringen en/of onwetend zijn over hun rechten en plichten.

→ lees dit bericht
02.03

Onderwijs op maat voor dak- en thuisloze jongeren

Als je jong bent, dak- of thuisloos en schulden hebt, heb je wel iets anders aan je hoofd dan je diploma halen. In Friesland en de stad Groningen ging in oktober 2015 het proefveld Onderwijs op maat aan dak- en thuisloze jongeren van start.

→ lees dit bericht
18.02

Woningcorporatie Centrada: sociaal incassotraject

De Lelystadse woningcorporatie Centrada heeft een aantal maatregelen genomen om het aantal huurders met een huurachterstand te verminderen en huisuitzettingen te voorkomen: een sociaal incassotraject, financieel spreekuur en extra zorg en aandacht voor huurders die dat nodig hebben. Hiervoor werkt de corporatie samen met een gerechtsdeurwaarder, (vrijwillige) zorg- en welzijnsorganisaties en de GGD.

→ lees dit bericht
18.02

Hulp bij kwijtschelden belastingen

Stadsring51 uit Amersfoort helpt inwoners die in aanmerking komen voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringsheffingen bij de aanvraag.

→ lees dit bericht
05.02

ONSbank helpt jongeren uit de schulden

Het is een probleem dat al een tijd speelt: jongeren en schulden. Onderzoek van Nibud wijst uit dat één op de vijf jongeren in de schulden zit. De ONSbank probeert deze jongeren op een constructieve manier te helpen. Dit doet de bank door jongeren in te laten zien dat ze er zelf voor verantwoordelijk zijn als ze in de schulden terechtkomen. Identiteitsversterking en een perspectief ontwikkelen op een reële toekomst, zijn de volgende stappen.

→ lees dit bericht
15.01

Regionaal bureau zelfstandigen helpt zzp’ers en ondernemers met schulden

De crisis was een zware dobber voor ondernemers, zzp’ers en detaillisten in Rotterdam. Velen van hen kwamen in de schulden terecht, doordat ze minder of te weinig verdienden. Reden genoeg voor de gemeente Rotterdam om twee jaar geleden de pilot Schulddienstverlening voor ondernemers van Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te starten.

→ lees dit bericht
06.01

Nieuwe beslagvrije voet: ‘wezenlijke vooruitgang’

Minder mensen onder de beslagvrije voet. Niet meer afhankelijk van gegevens van schuldenaren. En minder fouten: de vereenvoudiging van de beslagvrije voet is een wezenlijke vooruitgang. Dat vonden de deelnemers aan de rondetafelbijeenkomst die het ministerie van SZW eind 2015 organiseerde voor professionals om mee te denken over het nieuwe voorstel en de uitwerking ervan. Maar de beleidsmakers van de interdepartementale projectgroep krijgen ook huiswerk mee.

→ lees dit bericht
04.01

SchuldHulpMaatje: risico’s op postcodeniveau in beeld

Mensen met financiële problemen vroegtijdig in beeld krijgen is lastig. SchuldHulpMaatje heeft risicogroepen op postcodeniveau in kaart gebracht. Een proef met vijf gemeenten leverde goede resultaten op. Hoe werkt dit systeem precies?

→ lees dit bericht
15.12

Geldloket Amersfoort helpt jaarlijks 500 ‘nieuwe armen’

Woensdag 9 december bezocht staatssecretaris Jetta Klijnsma het Geldloket in Amersfoort. Ze is enthousiast over de manier waarop dit loket de zogenoemde ‘nieuwe armen’ helpt. In het tweejarig bestaan heeft het Geldloket namelijk jaarlijks 500 mensen goed geholpen.

→ lees dit bericht
08.12

Snel beeld door samenwerking met banken: Schakel! breidt uit

Als schuldhulpverleners en bankiers samenwerken, kunnen ze sneller een compleet beeld krijgen van de persoonlijke situatie van mensen met financiële problemen. En op die manier passende keuzes maken en oplossingen voor hun klanten bedenken. [oid, ik mis nog wat dit dan oplevert]. Dat bewijst het project Schakel!, een initiatief van de NVVK en een aantal hypotheekverstrekkers.

→ lees dit bericht
07.12

Nibud: hoge zorgkosten en vaste lasten vaker oorzaak betalingsproblemen

Consumenten noemen hoge zorgkosten en te hoge vaste lasten twee keer zo vaak als oorzaak van betalingsproblemen dan drie jaar geleden. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek Geldzaken in de Praktijk 2015

→ lees dit bericht
07.12

Leden MOgroep organiseren kerstdiners voor 11.000 mensen

Voor mensen die met kerst doorgaans alleen zijn of zich geen kerstdiner kunnen permitteren, organiseren leden van de MOgroep op ruim 230 plekken in het land kerstdiners.

→ lees dit bericht
01.12

Welke gegevens mogen gemeenten en zorgverzekeraars uitwisselen?

Onlangs heeft het ministerie van VWS de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Door deze wijziging van regelgeving is het voor gemeenten en zorgverzekeraars voortaan duidelijker welke gegevens zij mogen uitwisselen bij preventie van zorgschulden.

→ lees dit bericht
01.12

Schuldentrajecten en budgetbeheer effectief in bestrijding schuldenproblematiek

Onlangs zijn twee onderzoeken die gemeenten verschenen die gemeenten ondersteunen in hun beleid en uitvoering van schuldenproblematiek: 'Huishoudens in de rode cijfers 2015' van het ministerie van SZW en 'Duurzaamheid van schuldentrajecten' van de Inspectie SZW.

→ lees dit bericht
23.11

Dreigende problematische schulden: wat doen gemeenten?

Welke methodes gebruiken gemeenten om huishoudens met (dreigende) problematische schulden vroegtijdig op te sporen? Deze vraag stond centraal in het verkennende onderzoek ‘Vroegsignalering problematische schulden door gemeenten’, uitgevoerd door de Inspectie SZW.

→ lees dit bericht
18.11

SZW start kennisprogramma over onder meer armoede en schulden

Het ministerie van SZW is onlangs het kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ gestart. Dit programma financiert wetenschappelijk onderzoek over werk en inkomen in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Eén van de programmalijnen is armoede en schulden.

→ lees dit bericht
09.11

Verdiepend onderzoek naar onderbewind gestelde Nederlanders verschenen

Vrijdag 6 november heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma een verdiepend onderzoek naar onder bewind gestelde Nederlanders aangeboden aan de Tweede Kamer. Daaruit blijkt onder meer dat beschermingsbewind een effectief instrument is en op relatief korte termijn financiële stabiliteit biedt. Ook wordt het instrument voor het merendeel ingezet voor de groep waarvoor het is bedoeld.

→ lees dit bericht
05.11

‘Gemeenten: integrale schuldhulp bieden aan (ex-) dakloze jongeren’

Staatssecretaris Jetta Klijnsma nodigt gemeenten uit de samenwerking te zoeken met de coalitie ‘Van de Straat’ om integrale schuldhulp te bieden aan (ex-) dakloze jongeren. Bieden van maatwerk is juist voor deze groep noodzakelijk om duurzame oplossingen te bewerkstelligen. Dit voorkomt beduidend hogere maatschappelijke kosten – zeker voor de langere termijn.

→ lees dit bericht
28.10

Bijeenkomst in het kader van armoede- en schuldenbeleid: ‘netwerk vormen!’

Nederland telt veel organisaties die mensen in armoede en/of met schulden helpen. Elk doet dat op zijn eigen manier. En dat is goed, want er is geen blauwdruk voor effectieve hulpverlening. Zet deze organisaties bij elkaar en je krijgt een boeiend gesprek. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je elkaar kunt versterken en samenwerkt met gemeenten. En hoe je de continuïteit van projecten en diversiteit waarborgt. Deze thema’s kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst in het kader van de projecten uit het eerste tijdvak van de armoede- en schulden subsidieregeling van het ministerie van SZW. SZW organiseerde de middag voor organisaties om met elkaar in gesprek te gaan over de eerste resultaten van de projecten.

→ lees dit bericht
26.10

BPBI start project om samenwerking gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren

Op 29 oktober vindt in Rotterdam de kick-off plaats van het project ‘Samen Verder’. Een initiatief van branchevereniging BPBI met als doel de samenwerking tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders te verbeteren. Daarvoor organiseert BPBI vijf regiobijeenkomsten die input verschaffen voor de uitvoering van een aantal pilots. Om uiteindelijk tot een landelijk convenant te komen, waarmee zowel gemeenten, bewindvoerders als de rechtspraak het belang van een goede samenwerking onderstrepen.

→ lees dit bericht
21.10

Verzamelwet SZW 2016 verduidelijkt positie partnerinkomen bij berekening beslagvrije voet

Het ministerie van SZW verzoekt alle betrokken organisaties aan te sluiten bij de bestaande rechtspraktijk als het gaat om de manier waarop het partnerinkomen bij de berekening van de beslagvrije voet wordt meegenomen.

→ lees dit bericht
23.09

Sociale Dienst Drechtsteden pakt in- en uitstroom bronheffing aan

Wie een betalingsachterstand heeft van zes maanden bij de zorgverzekeraar, wordt als wanbetaler aangemeld bij het Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut houdt de premie dan in op het inkomen. Deze premie bedraagt 130% van de standaardpremie, ruim 150 euro per maand. Vooral voor mensen met een uitkering is dit een groot bedrag. Daarom wil de Sociale Dienst Drechtsteden zoveel mogelijk voorkomen dat cliënten in dit bestuursrechtelijke premieregime terechtkomen en als ze er toch in zitten, hen er weer snel uit helpen.

→ lees dit bericht
18.09

‘Ook zzp-ers met schulden hebben behoefte aan hulp’

Eind juni is het onderzoek gestart naar de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Tijdens een rondetafelgesprek gaven diverse betrokkenen hun mening over de Wgs en leverden ze input voor de onderzoekers van Bureau Beerenschot. Eén van de deelnemers was Chris Bakhuis - van Kesteren, bestuurslid van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Dit is haar visie op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
17.09

‘Inzicht in financieel gedrag basis voor goede hulpverlening’

Uit het proefschrift ‘Op weg naar een schuldenvrij leven’, waarop Tamara Madern donderdag 17 september promoveert, blijkt dat er niet één type gedrag is dat samenhangt met het hebben van schulden. Er zijn verschillende financiële gedragingen die hieraan ten grondslag liggen en samenhangen met een aantal factoren. Voor professionals schreef Madern een handreiking om meer inzicht in het gedrag van schuldenaren te krijgen en daarop hun interventies af te stemmen.

→ lees dit bericht
10.09

Samenwerken met zorgverzekeraars: hoe doe je dat?

Steeds meer gemeenten werken samen met zorgverzekeraars om betalingsachterstanden op te lossen. Sommige zijn zoekende, andere hebben al een goede samenwerking gevonden. Maar hoe organiseer je dit het beste? Lees de ervaringen in Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht.

→ lees dit bericht
08.09

Minder beschermingsbewind met Budgetondersteuning op Maat

September 2014 startte Arnhem een proef met ‘Budgetondersteuning op Maat’. Een alternatief voor beschermingsbewind. Na een jaar wordt nu de eindevaluatie voorbereid. ‘Onze ervaring is dat mensen blij zijn met deze budgetondersteuning en coaching.’

→ lees dit bericht
17.08

Rotterdam: financiële dienstverlening in het stadsdeel

Rotterdam gaat het budgetbeheer en een lichtere vorm ervan aanmerken als mogelijke alternatieve voorziening voor beschermingsbewind. Ook vindt een toetsing plaats, op basis waarvan de vorm van ondersteuning wordt vastgesteld. De gemeente doet dit in alle stadsdelen (voorheen deelgemeenten), waarin alle expertise voor integraal ondersteunen bij financiën is samengebracht.

→ lees dit bericht
30.07

Den Haag bundelt dienstverlening voor mensen met financiële problemen

Wie financiële problemen heeft, kan bij de gemeente Den Haag terecht voor verschillende soorten dienstverlening. Variërend van financieel advies en een cursus, tot drie varianten budgetbeheer, schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De komende tijd gaat de gemeente deze diensten integreren. Zo wordt het makkelijker om te beoordelen welke dienstverlening het beste past. En of en wanneer een cliënt zelfstandig verder kan.

→ lees dit bericht
23.07

Overzicht praktijkvoorbeelden samenwerken met zorgverzekeraars

Steeds meer gemeenten werken samen met zorgverzekeraars in het kader van preventie en vroegsignalering. We hebben een handig overzicht gemaakt van mooie initiatieven.

→ lees dit bericht
20.07

Apeldoorn: uitgebreid budgetbeheer als alternatief voor beschermingsbewind

Afgelopen twee jaar is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand in Apeldoorn verdubbeld. De gemeente wilde hier meer grip op krijgen en ontwikkelde een alternatieve voorziening voor beschermingsbewind. Sinds een halfjaar kunnen inwoners van Apeldoorn terecht bij Stadsbank Apeldoorn, voor een uitgebreide vorm van budgetbeheer (budgetbeheer plus), waarbij de gemeente een deel van de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt.

→ lees dit bericht
14.07

Extra aandacht voor praktijkvoorbeelden rondom beschermingsbewind

De komende maanden besteedt Effectieve Schuldhulp extra aandacht aan praktijkvoorbeelden over beschermingsbewind. Hoe gaan gemeenten om met het groeiend aantal Nederlanders dat onder bewind staat?

→ lees dit bericht
09.07

Kabinet kiest voor sterke vereenvoudiging beslagvrije voet

Kabinet kiest voor sterke vereenvoudiging beslagvrije voet Eind juni stemde de ministerraad in met een drastische verandering van de manier waarop de beslagvrije voet wordt berekend. In een brief aan de Tweede Kamer schreef staatssecretaris Jetta Klijnsma hoe ze het systeem eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijk wil maken. Een reëel bestaansminimum is daarbij de harde grens. De huidige berekening van de beslagvrije voet is complex. Mensen met schulden moeten veel gegevens verstrekken om hun beslagvrije voet te laten berekenen. Als niet alle gegevens goed worden meegenomen – denk aan kosten zorgverzekering, woonlasten en toeslagen – dan kan de beslagvrije voet lager uitvallen. Dit gebeurt met enige regelmaat. Met als gevolg dat een schuldenaar te weinig geld heeft om rond te komen en schuldeisers verkeerde verwachtingen hebben over de aflosmogelijkheden van de schuldenaar. Eén vast bedrag Het systeem wordt minder complex. De berekening van de beslagvrije voet op basis van vele factoren maakt plaats voor één vast bedrag. De hoogte van dit vaste bedrag is afhankelijk van de leefsituatie van de schuldenaar. Een logische keuze, omdat de totale kosten voor levensonderhoud sterk afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de vraag of schuldenaren ook kinderen hebben. Het is de bedoeling dat schuldeisers de leefsituatie kunnen vaststellen met gegevens uit een authentieke bron, zoals de basisregistratie personen. Op deze manier zijn schuldeisers bij de bepaling van de hoogte van de beslagvrije voet niet meer afhankelijk van gegevens van schuldenaren. In het huidige systeem is deze gegevensverstrekking een belangrijk knelpunt, omdat ervaring leert dat schuldenaren in beperkte mate reageren op informatieverzoeken van schuldeisers. Het nieuwe systeem ondervangt dit probleem. Effecten Het eenvoudige en transparante systeem heeft een wel een aantal ongewenste neveneffecten waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Deze effecten doen zich alleen voor bij mensen die recht hebben op toeslagen. Als bij de beslagvrije voet uitsluitend wordt gewerkt met een vast beslagvrij bedrag op het inkomen, houden schuldenaren die recht hebben op toeslagen bijvoorbeeld meer geld over dan schuldenaren die er niet voor in aanmerking komen. Dit is niet rechtvaardig en daarom overweegt het kabinet voor deze groep mensen een vast percentage van hun inkomen in te zetten voor de aflossing van schulden. Invoering Het nieuwe systeemvoor de berekening van de beslagvrije voet wordt in 2016 aan de Tweede Kamer gezonden. Tot de invoering van het nieuwe systeem blijft het kabinet zoeken naar verbeteringen in het huidige systeem, die partijen eenvoudig kunnen doorvoeren zonder grote ICT-aanpassingen en niet vragen om een wetswijziging. Zo overlegt SZW met de VNG over een voorstel van de gemeente Breda. De klantmanager van deze gemeente helpt mensen bij wie beslag gelegd is op hun uitkering in het kader van de Participatiewet om alsnog snel met de gevraagde gegevens voor een juiste berekening van de beslagvrije voet te komen. Daarnaast stellen de G4 in overleg met SZW een plan op voor een proeftuin om ideeën over verbeteringen in het huidige systeem te testen.

→ lees dit bericht
08.07

Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gestart

SZW heeft Bureau Berenschot opdracht gegeven om de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) uit te voeren. De onderzoeksopzet is gericht op de vraag: hoe staat de gemeentelijke schuldhulpverlening er nu voor en wat heeft de Wgs daaraan bijgedragen? Hiertoe wordt onder meer een vergelijking gemaakt met de nulmeting die de Inspectie SZW/IWI heeft uitgevoerd voor de inwerkingtreding van de wet.

→ lees dit bericht
08.07

Jongeren met schulden: wat kunnen we doen?

Meer dan de helft van jongeren tussen 18 en 27 jaar heeft het afgelopen jaar een schuld gehad. Bij 14,5% van deze groep gaat het om een risicovolle schuldsituatie of betalingsachterstand. Dit blijkt uit het recente onderzoek ‘Voor mijn gevoel had ik veel geld’, dat Panteia in opdracht van het ministerie van SZW uitvoerde. Wat kunnen gemeenten voor deze groep doen?

→ lees dit bericht
25.06

Regionale sociale dienst en banken werken samen in financiële educatie

De Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard Vijfheerenlanden (RSD AV) ABN-AMRO, Rabobank en SNS-bank hebben in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden de handen ineen geslagen om financiële educatie aan te bieden aan het voortgezet onderwijs. Het aanbod bestaat uit het lespakket ‘Ik en Geld’, dat de Nederlandse Vereniging van Banken ter beschikking stelt - ontwikkeld door Codename Future - en eventuele extra gewenste ondersteuning door de RSD AV en banken.

→ lees dit bericht
18.06

Roermond bezoekt werkgevers in kader van schuldhulpverlening

Klantmanager schuldhulp Astrid Julicher bezocht onlangs zes werkgevers om hen te informeren over het Loket Schuldhulp in Roermond. Haar bezoek werd op prijs gesteld, want de ondernemers waren niet of onvoldoende op de hoogte van schuldhulpverlening van de gemeente. Ook vonden ze het prettig met een deskundige te sparren over schulden bij werknemers.

→ lees dit bericht
08.06

PLANgroep introduceert e-learning over inzicht in eigen geldzaken

Specialist schuldhulpverlening PLANgroep introduceerde een halfjaar geleden de e-learning ‘Inzicht in eigen geldzaken’. Deelnemers kunnen in hun eigen omgeving, tijd en tempo de cursus doorlopen. Naast kennis over geldzaken, krijgen deelnemers inzicht in hun eigen financiële situatie. Ze maken opdrachten en krijgen advies. Een digitale coach helpt ze daarbij.

→ lees dit bericht
05.06

Maatschappelijke inzet van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

In bijna alle gemeenten zijn kerken actief voor mensen in kwetsbare situaties op terrein van inkomen, zorg en welzijn. De Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie - het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland - bracht de omvang van en trends in het diaconale werk in kaart van zo’n 1600 plaatselijke protestantse diaconieën. Met als doel de maatschappelijke relevantie ervan aan te tonen en samenwerking met andere kerken, organisaties en overheden te bevorderen.

→ lees dit bericht
02.06

Verslag Platformbijeenkomst Vroegsignalering en Preventie

Veel Nederlanders hebben financiële problemen. Hoe voorkomen we dat zij in de schulden komen, met alle narigheid van dien? Deze vraag stond centraal tijdens de Platformbijeenkomst Vroegsignalering en Preventie, op dinsdag 26 mei jl. in Utrecht.

→ lees dit bericht
29.05

Actievere rol UWV voor vroegsignalering en preventie

UWV gaat een actievere rol spelen in het signaleren van schulden. Aanleiding is een recent onderzoek van UWV. Daaruit blijkt onder meer dat uitkeringsgerechtigden met schulden moeilijker aan het werk komen.

→ lees dit bericht
19.05

Veel publiciteit rondom individuele toetsing toelating schuldhulpverlening

Staatssecretaris Klijnsma stelt dat iedereen die bij de gemeente aanklopt voor schuldhulpverlening, individueel moet worden bejegend. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening gaat uit van brede toegankelijkheid. Mensen die op basis van algemeen geformuleerde weigeringgronden de deur worden gewezen, adviseert de staatssecretaris naar de gemeenteraad, de ombudsman - of in het uiterste geval - de rechter te stappen, maar ze hoopt dat het niet zover komt. Klijnsma zei dit donderdag 14 mei jl. tegen de NOS.

→ lees dit bericht
19.05

Platform Lurn slaat aan bij sociale teams

Ruim dertig sociale (wijk)teams hebben zich al aangesloten op Lurn, een online platform voor kennisdeling.

→ lees dit bericht
18.05

Woningcorporatie Talis verlaagt huur voor lage inkomens

Corporatie Talis gaat de maximale huurprijs verlagen voor mensen met een inkomen tot 34.911 euro. De corporatie schat in dat ongeveer 1.000 huurders van deze maatregel profiteren. De woonlasten zijn voor hen gemiddeld verminderd met 50 tot 60 euro per maand.

→ lees dit bericht
13.05

Jaarplan Preventie Groningse Kredietbank

Op zoek naar inspiratie over preventie? Lees het Jaarplan Preventie 2015, dat de Groningse Kredietbank eind april heeft uitgebracht (pdf, 12 MB).

→ lees dit bericht
13.05

Schuldregeling en uitkeringsfraude

Veel gemeenten hebben het idee dat ze geen minnelijke schuldregeling mogen aanbieden als hun cliënten een boete moeten betalen omdat ze uitkeringsfraude hebben gepleegd of de inlichtingenplicht niet zijn nagekomen. Onder bepaalde voorwaarden mag dit wel.

→ lees dit bericht
06.05

Jaarcongres Armoede en Schulden

MOgroep lectoraat armoede en participatie van de Hogeschool van Amsterdam en Stimulansz organiseren donderdag 4 juni 2015 het Jaarcongres Armoede en Schulden. Recente wetenschappelijke inzichten worden verbonden met de praktijk.

→ lees dit bericht
05.05

Deventer: samenwerken met zorgverzekeraar om betalingsachterstand op te lossen

De zorgverzekering is vaak een van de eerste betalingen waar mensen mee stoppen als ze financiële problemen hebben. In Deventer werken Salland Verzekeringen en het Budget Adviesbureau Deventer samen om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen.

→ lees dit bericht
22.04

Nijmegen: samenwerken met bewindvoerders loont!

Nijmegen werkt al vijf jaar samen met bewindvoerders. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten wisselen gemeente en bewindvoerders kennis en ervaring uit en maken ze afspraken. Bijvoorbeeld over aanvragen voor schuldhulpverlening of doorverwijzing naar de gemeente voor budgetbeheer en - coaching als alternatief voor beschermingsbewind.

→ lees dit bericht
21.04

SZW organiseert bijeenkomst vroegsignalering en preventie voor gemeenten

Preventie en vroegsignalering is een belangrijk speerpunt binnen het armoede- en schuldenbeleid. Deze thema’s zullen de komende jaren alleen maar meer in belang toenemen, zo blijkt uit onderzoek van Bureau Bartels. Alle reden om hier serieus werk van te maken. Daarom organiseert het ministerie van SZW in samenwerking met de VNG, G32 en Divosa de platformbijeenkomst Vroegsignalering en schuldpreventie voor beleidsmedewerkers schuldhulpverlening en preventiemedewerkers. Plaats van handeling: dinsdag 26 mei aanstaande in Utrecht.

→ lees dit bericht
14.04

'Schuldhulpverlening hoort in eerste instantie thuis bij gemeenten, niet bij bewindvoerders'

Sinds 1 januari 2015 hanteert de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost (Delfzijl, Appingedam en Loppersum) een verscherpte werkwijze voor bijzondere bijstand. De administratie voor aanvragen is verder vereenvoudigd. Maar er zijn strengere regels voor de ver-strekking van bijzondere bijstand in verband met problematische schulden.

→ lees dit bericht
07.04

Een op vijf mbo’ers heeft schulden, maar steeds meer studenten doen het ook goed

Eén op de vijf mbo-scholieren heeft schulden, maar aan de andere kant doen ook steeds meer mbo'ers het goed. Ze vragen vaker zorg- en huurtoeslag aan. Ook zijn hun inkomsten en uitgaven in balans als ze geen schulden hebben. Dat blijkt uit het pas verschenen Nibud-onderzoek ‘Mbo’ers in geldzaken 2015’.

→ lees dit bericht
07.04

Nieuwe leidraad vroegsignalering NVVK verschenen

Tijdens de studiedag over vroegsignalering van de NVVK op dinsdag 7 april, is de nieuwe Leidraad Vroegsignalering gepresenteerd. Nu te downloaden!

→ lees dit bericht
31.03

Klijnsma: gemeenten moeten weigeringen individueel toetsen

Niemand mag de toegang tot schuldhulpverlening worden ontzegd vanwege het enkele feit dat hij of zij een koophuis heeft, geen inkomen heeft of een behandeling ondergaat in de verslavingszorg. Gemeenten mogen deze en andere uitsluitinggronden niet toepassen. Dit geldt ook voor algemeen geformuleerde weigeringgronden, schrijft staatssecretaris Klijnsma in antwoord op Kamervragen van de PvdA en ChristenUnie.

→ lees dit bericht
31.03

Beloningsysteem voor mensen die schulden aflossen

Ruim 50 mbo-studenten in Leiden bedachten oplossingen voor de schuldproblematiek onder jongeren.

→ lees dit bericht
24.03

Kabinet: beslagvrije voet vereenvoudigen

Het kabinet gaat de beslagvrije voet vereenvoudigen, met een herkenbare norm voor schuldeisers en schuldenaren. Dat schrijven staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VenJ) maandag 23 maart jl. in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
19.03

Rondetafelgesprek nazorg schuldhulpverlening

Het ministerie van SZW en SEO Economisch Onderzoek organiseren donderdag 2 april aanstaande een rondetafelgesprek over nazorg in de schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
17.03

Schuldenmagazine Landelijke Cliëntenraad verschenen

Onlangs heeft de Landelijke Cliëntenraad het online magazine ‘Schuld’ uitgebracht.

→ lees dit bericht
16.03

Budgethandboek Nibud verschenen

Onlangs is het Budgethandboek van het Nibud verschenen voor professionals die particulieren adviseren over geldzaken.

→ lees dit bericht
11.03

Staatssecretaris Jetta Klijnsma aanwezig bij eerste les mbo-lesprogramma schuldpreventie

Vandaag, woensdag 11 maart, woont staatssecretaris Jetta Klijnsma de eerste les bij van ‘Dossier Help Mij’ bij ROC Midden Nederland in Utrecht. Op verzoek van het ministerie van SZW heeft de Hogeschool Utrecht het lesprogramma ‘Dossier Help Mij’ ontwikkeld om jongeren te laten ervaren hoe complex financiële problemen en schulden zijn en hoe deze problemen weer verbonden zijn met allerlei andere problemen in het leven. Denk aan studie of werk, relaties, woonsituatie of gezondheid).

→ lees dit bericht
10.03

Klijnsma neemt kijkje in Beslagregister

Staatssecretarissen Teeven en Klijnsma namen donderdag 5 maart jl. bij een gerechtsdeurwaarderskantoor kennis van de pilot Beslagregister, een centrale digitale verzamelplek.

→ lees dit bericht
06.03

Amsterdam: goede start voor ex-gedetineerden door samenwerking gemeente en gevangeniswezen

De gemeente Amsterdam en het gevangeniswezen willen ervoor zorgen dat ex-gedetineerden na hun vrijlating minder strafbare feiten plegen of overlast veroorzaken en een nieuwe start kunnen maken in de maatschappij. Hiertoe zijn zij in het kader van de Aanpak Top600 een samenwerking aangegaan. Dit maakt het mogelijk om nazorgactiviteiten al tijdens de detentie te starten. Inventarisatie van schulden is hiervan een voorbeeld.

→ lees dit bericht
06.03

Simulatiespel voor het mbo over omgaan met geld

Maandag 9 tot en met vrijdag 13 maart staat in het teken van de Week van het Geld. In opdracht van het ministerie van SZW introduceert Hogeschool Utrecht een simulatiespel voor het mbo. Spel en lesmateriaal zijn gratis beschikbaar via de website van de Week van het Geld.

→ lees dit bericht
04.03

Ombudsman: houd rekening met de beslagvrije voet

Overheden houden vaak te weinig rekening met de beslagvrije voet als zij geld inhouden op de uitkering van burgers met schulden. Daardoor komen burgers extra in de problemen, stelt de ombudsman. Hij roept gemeenten op hier beter naar te kijken.

→ lees dit bericht
04.03

In gesprek met werkgevers

Het ministerie van SZW, Wijzer in Geldzaken, Nibud, de NVVK en Divosa zijn actief in gesprek met werkgevers. Doel is te kijken wat extra gedaan kan worden om meer werkgevers te stimuleren hun werknemers te ondersteunen bij verantwoord financieel gedrag. Ook het tijdig signaleren en adresseren van mogelijke financiële problemen is onderwerp van gesprek.

→ lees dit bericht
04.03

Oproep betaling bijzondere bijstand

Beschermingsbewindvoerders, budgetbeheerders en inkomensbeheerders beheren de financiën van een persoon. De beschermingsbewindvoerder doet dit op basis van een rechterlijke beschikking. Budget- en inkomensbeheerder sluiten hiervoor een contract met hun cliënt.

→ lees dit bericht
24.02

Forensisch psychiatrisch centrum: schuldhulpverlening structureel aanpassen

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Rooyse Wissel streeft ernaar dat patiënten op een veilige manier te laten terugkeren in de maatschappij. Schuldhulpverlening levert daar een belangrijke bijdrage aan. Naast het betalen van schuld aan slachtoffers, worden ook mogelijke andere schuldeisers opgespoord. ‘Het schiet natuurlijk niet op als er een deurwaarder op de stoep staat zodra je weer thuis bent.’

→ lees dit bericht
19.02

Coevorden start met financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs

Coevorden ondertekende eind november de intentieverklaring Schuldhulppreventie. Dit betekent dat de gemeente extra aandacht gaat besteden aan financiële educatie als preventief middel tegen schulden. Coevorden intensiveert de samenwerking met scholen om kinderen en jongeren te leren hoe ze met geld moeten omgaan.

→ lees dit bericht
17.02

Subsidieregeling armoede en schulden 2015

Er is dit jaar net zoals in 2014 weer vier miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede en schulden tegengaan. Maatschappelijke organisaties kunnen hun subsidieaanvragen vanaf 1 april 09:00 uur indienen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

→ lees dit bericht
02.02

Steeds meer werkgevers actief in schuldpreventie

Steeds meer werkgevers en sectoren ontwikkelen activiteiten om problematische schulden bij werknemers te voorkomen. Zo heeft vrachtwagenbouwer Scania uit Zwolle met CNV Vakmensen onlangs een preventieprogramma opgezet. En gaat de luchtvaart 350 medewerkers helpen met onder andere workshops schuldhulpverlening, schuldhulpcoaches en een nazorgtraject. Hoe doen ze dat?

→ lees dit bericht
28.01

Volg ons op Twitter!

Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws? Volg ons op Twitter.

→ lees dit bericht
27.01

Sociaal werkers en schuldhulpverlening: hoe werkt dat?

Sociaal werkers van de coöperatie Amaryllis vormen de spil van de negen sociale wijkteams in de gemeente Leeuwarden. Iedereen met vragen over geld en schulden komt bij hen terecht. Worden mensen beter geholpen in zo’n constructie? En hoe zorg je ervoor dat sociaal werkers het specialistische werk van schuldhulpverlening goed kunnen uitvoeren?

→ lees dit bericht
20.01

Rotterdam: goede ervaringen met schulddienstverlening in de wijk

Rotterdam heeft al een jaar ervaring met een combinatie van schuldadvies in de wijk en centraal georganiseerde schuldbemiddeling en budgetbeheer.

→ lees dit bericht
19.01

Nieuwe website voor hulp en advies over huis onder water

Eigenaren van huizen die 'onder water staan' kunnen terecht voor hulp en advies bij www.huisonderwater.eu. Een initiatief van de NVVK en het ministerie van SZW.

→ lees dit bericht
16.01

Beslagregister gerechtsdeurwaarders van start

Onlangs heeft de eerste gerechtsdeurwaarder zijn derdenbeslagen aangemeld in het Beslagregister voor gerechtsdeurwaarders. Eind 2015 zijn naar verwachting alle gerechtsdeurwaarders aangesloten op het register.

→ lees dit bericht
15.01

Amersfoort: passende schuldhulp met effectief diagnose-instrument Traject51

Sinds de introductie van Traject51 in 2011, werken binnenkort zestig gemeenten met dit online diagnose-instrument. Met succes. Zo is het aantal cliënten dat meerdere keren aanklopt voor hulp in Amersfoort verminderd van 26% in 2011 naar 14% in 2014. Als er een schuldregeling wordt aangevraagd, dan slaagt die bij drie kwart van de cliënten. En het aantal mensen dat het hulpverleningstraject niet afmaakt, is afgenomen van 18% naar 11%. Directeur Henk Kroon van schuldhulpverlener Stadsring51 over de effectiviteit van Traject51.

→ lees dit bericht
19.12

Monitor betalingsachterstanden 2014

Op vrijdag 19 december is de Monitor betalingsachterstanden 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd

→ lees dit bericht
17.12

Vereenvoudigen beslagvrije voet

Het kabinet kiest ter bescherming van mensen met een laag inkomen en schulden voor het vereenvoudigen van de beslagvrije voet en het verbreden van het beslagregister. Dit staat in de Agenda over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van het schuldenbeleid waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

→ lees dit bericht
08.12

Werkwijzer bijzondere bijstand: maatwerk in armoedebeleid

Met het oog op de invoering van de Participatiewet, publiceert de Programmaraad de werkwijzer Bijzondere bijstand. De door Divosa en Stimulansz opgestelde werkwijzer bevat, naast een gedegen beschrijving van de veranderingen en de kaders, tal van voorbeelden, zoals de Osse Aanpak.

→ lees dit bericht
08.12

Beantwoording Kamervragen 'Mensen met schulden zijn een melkkoe'

Antwoorden van staatssecretaris Teeven (VenJ) op vragen van de Kamerleden Schouw (D66) en Van Nispen (SP) over het bericht 'Mensen met schulden zijn een melkkoe'.

→ lees dit bericht
01.12

Nibud heeft screeningsinstrument gevalideerd

Het Nibud heeft de validiteit van Mesis© onderzocht, een methodisch screeningsinstrument voor de schuldhulpverlening. Het Nibud heeft drie van de vier gedragsdimensies van financieel gedrag van Mesis© als valide beoordeeld. De dimensies 'zelfregie', 'overtuiging' en 'gedrag en vaardigheden' geven inderdaad een indicatie van hetgeen zij beogen te meten. Over het concept 'bereidheid' kon geen uitspraak worden gedaan.

→ lees dit bericht
01.12

Verslaafden blijven crimineel door schulden

Klanten van de verslavingsreclassering met schulden lopen een groot risico om opnieuw de fout in te gaan. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de Hogeschool Utrecht dat maandag wordt gepresenteerd.

→ lees dit bericht
26.11

Gemeenten besteden geld voor armoede en schulden doelgericht

Het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het extra geld vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Dit is één van de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

→ lees dit bericht
19.11

Huiseigenaren en werknemers slecht voorbereid op inkomensterugval

Huiseigenaren en werknemers komen bij inkomensterugval te laat en onvoldoende in actie. Zij onderschatten de ernst van hun financiële situatie of overschatten het effect van hun eigen getroffen maatregelen bij inkomensterugval.

→ lees dit bericht
11.11

Problematische schulden steeds vaker onoplosbaar

Problematische schulden zijn steeds vaker onoplosbaar. De maatschappelijke kosten zijn hoog en de gevolgen voor de betrokken gezinnen zijn groot.

→ lees dit bericht
27.10

Bewindvoerder niet betrouwbaar?

Is uw bewindvoerder onbetrouwbaar? Bijvoorbeeld omdat hij uw geld niet goed beheert of zelfs steelt? En vermoedt u dat hij helemaal geen officiële beschermingsbewindvoerder is? Doe dan aangifte bij de politie. U kunt bijvoorbeeld aangifte doen van oplichting, verduistering of valsheid in geschrifte. Is uw bewindvoerder wél door de kantonrechter benoemd, dan kunt u een klacht indienen bij de rechter die hem benoemde.

→ lees dit bericht
21.10

Onbetaalde rekeningen kosten miljoenen

De samenleving kan miljoenen besparen door meer oog te hebben voor het financieel gedrag van consumenten. Dit stelt het Nibud in het rapport 'Overkoepelende blik op omvang en preventie van schulden in Nederland' dat het Nibud uitbrengt in het kader van zijn 35-jarig bestaan.

→ lees dit bericht
06.10

Schuldenaren pakken financiën aan bij inkomensterugval, maar laten kansen liggen

Het Nibud heeft onderzoek gedaan naar 'het financiële gedrag van consumenten'. In dit onderzoek wordt het wenselijke financiële gedrag zoals beschreven in de Nibud-competenties(*), middels o.a. interviews en een dossieranalyse vergeleken met wat consumenten daadwerkelijk doen op het moment dat ze financiële problemen krijgen of te maken krijgen met een inkomensterugval. Het onderzoek, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, laat zien dat schuldenaren bij een inkomensterugval hun financiën niet grondig en structureel onder handen nemen, bij vrienden en familie gaan lenen, het vervolgens niet over terugbetalen hebben en daarnaast wel bewuster met hun administratie omgaan. Deze resultaten zijn in drie verschillende rapporten weergegeven. Alle rapporten bevatten praktische aanbevelingen voor de beroepspraktijk.

→ lees dit bericht
06.10

NVVK en KBvG tekenen convenant

De NVVK en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG, hebben een convenant ondertekend dat het ontstaan van onnodige kosten en extra schulden moet voorkomen. Daardoor kan de schuldhulpverlening beter toewerken naar een minnelijke oplossing voor de schulden.

→ lees dit bericht
30.09

Betalingsgedrag is verbeterd

Nederlanders letten over het algemeen goed op hun uitgaven (90%). De helft zegt zelfs ‘heel goed’ op te letten (52%). Een meerderheid spaart (87%), heeft het afgelopen jaar niet rood gestaan (58%) en heeft geen betalingsherinneringen gehad (66%). Dit blijkt uit de Monitor financieel gedrag van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 consumenten van 18 t/m 80 jaar. Het platform ziet een lichte verbetering ten opzichte van 2013: Nederlanders staan bijvoorbeeld iets minder vaak rood en ontvangen minder vaak betalingsherinneringen.

→ lees dit bericht
29.09

Arnhem zoekt alternatief ondersteuning ter vervanging van beschermingsbewind

De gemeente Arnhem is op zoek naar alternatieve manieren om klanten te helpen die om geestelijke of lichamelijke redenen, niet zelf hun financiën kunnen regelen. Tot op heden krijgen mensen in deze situatie beschermingsbewind opgelegd. Dat is echter een zware maatregel die niet altijd nodig is. Bovendien kost beschermingsbewind de gemeente veel geld, dat dan niet voor andere vormen van armoedebestrijding kan worden gebruikt. Daarom start dit jaar nog een proef met een lichter alternatief. Daarbij krijgen ongeveer 80 personen een jaar lang budgetondersteuning op maat, met een mogelijkheid voor coaching.

→ lees dit bericht
23.09

Veel jongeren hebben betalingsachterstand

Openstaande rekeningen bij de zorgverzekeraar, onbetaalde boetes of achterstanden bij de Belastingdienst: bijna 20% van de 18- t/m 24-jarigen heeft hiermee te maken. Het Nibud is ervan geschrokken dat zo’n grote groep jongeren op zo'n jonge leeftijd zijn geldzaken niet op orde heeft en al schulden maakt. Het instituut vindt een dergelijke start van de financiële verantwoordelijkheid zorgwekkend. Het gaat bij 20% van die jongeren om bedragen van 2.500 euro of meer. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport Jongeren & Geld, over jongeren van 12 t/m 24 jaar, dat het Nibud uitvoerde en mogelijk werd gemaakt door Rabobank Nederland.

→ lees dit bericht
15.09

Noodklok over malafide schuldhulp

De voorgenomen liberalisering van de schuldhulpverlening zet de deur wijd open voor malafide bemiddelaars. Dit schrijven Amsterdamse schuldhulpbureaus in een reactie op het kabinetsvoorstel om de markt voor schuldbemiddeling vrij te geven.

→ lees dit bericht
15.09

Inkomensafhankelijke regelingen te ingewikkeld

Naast een inkomen uit loon of uitkering hebben veel huishoudens recht op landelijke of gemeentelijke tegemoetkomingen. Het adviescollege toetsing regeldruk (Actal) concludeert in een advies aan het kabinet dat de inmiddels 27 inkomensafhankelijke regelingen te ingewikkeld zijn. Inkomensondersteuning moet simpeler, vindt ook Nibud. Maar nog een site is niet de oplossing, persoonlijk contact wel.

→ lees dit bericht
04.09

331 duizend Nederlanders betalen zorgpremie niet

331 duizend Nederlanders hebben structurele problemen met het betalen van hun zorgpremie en lopen achter in de betaling.

→ lees dit bericht
03.09

Leerlingen veel baat bij financiële gastles

Uit onderzoek dat het Nibud en de Hogeschool Utrecht voor de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) hebben gedaan, blijkt dat leerlingen in het basisonderwijs veel baat hebben bij de financiële gastlessen die bankmedewerkers ieder jaar geven tijdens de Week van het geld. Al na één gastles is de kennis op het gebied van geldzaken bij twee derde van de leerlingen toegenomen. Het aantal goede antwoorden op een toets steeg na de les met 11 procentpunt van 54 naar 65%.

→ lees dit bericht
27.08

5 organisaties omarmen Startpunt Geldzaken

Het Startpunt Geldzaken, een initiatief van Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de stichting Financial Planning Standards Board Nederland (FPSB NL), wordt enthousiast ontvangen. Al vijf grote organisaties participeren in het initiatief: gemeente Rotterdam, PostNL, Alliander Personeelsfonds, internetbroker DEGIRO en autoservicebedrijf Kwik-Fit. Ze leveren een financiële bijdrage en krijgen daarmee toegang op hun website tot het startpunt. De noodzaak van dit startpunt wordt breed erkend door de maatschappij en veel partijen onderzoeken mogelijkheden om gebruik te maken van de diensten van het Startpunt. Nibud ziet dit als een bevestiging van de noodzaak van dit initiatief en verwacht dat ook andere partijen hierop inhaken. Na de zomer start het Startpunt Geldzaken als pilot bij de vijf organisaties.

→ lees dit bericht
27.08

Preventiebundel

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht (HU) heeft acht effectieve interventies om schulden te voorkomen samengebracht in de zogeheten ‘Preventiebundel’. Effectieve vormen van schuldpreventie zijn onder meer: een budgetcursus, thuisadministratie door vrijwilligers, voorlichting op scholen en het vroeg signaleren van huurschulden. Het lectoraat heeft hieraan gewerkt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

→ lees dit bericht
19.08

Preventie leidt tot daling aanvragen schuldhulpverlening

In 2013 kregen Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar gemiddeld 14,5 procent minder aanvragen voor schuldhulpverlening, terwijl de investering gelijk bleef. Oorzaak van de daling is de forse inzet op preventie vanuit de gezamenlijke aanpak voor schuldhulpverlening van de drie gemeenten. Voor schulden geldt: voorkomen is beter dan genezen. De drie gemeenten zetten dan ook in op preventieve maatregelen. Daarbij valt te denken aan budgetcursussen, inzet van vrijwilligers en spreekuren in de wijk. Dit doen de gemeenten niet alleen, maar samen met maatschappelijke partners. Naast preventieve maatregelen is goede voorlichting en tijdig ingrijpen van belang. Door samenwerking met onder andere woningbouwcorporaties wordt eerder ontdekt waar het misgaat. De acties uit 2013 worden voortgezet in 2014. Ook wordt meer ingezet op digitale dienstverlening en het organiseren van dienstverlening in de wijk, dichtbij inwoners.

→ lees dit bericht
19.08

Rotterdam start pilot met armoedebudget

Rotterdam start nog dit najaar een pilot waarbij 4 wijkteams budget krijgen om acute problemen als gevolg van armoede op te lossen. CDA-raadslid Sven de Langen deed bij de bespreking van de eerste bestuursrapportage in de gemeenteraad hiertoe een voorstel en kreeg steun van een ruimte meerderheid. De Langen: “Deze coalitie kiest nadrukkelijk voor maatwerk aan de keukentafel, ook in het armoedebeleid. Het CDA denkt dat dit budget voor een wijkteams hier een uitwerking van is.” Het CDA-raadslid bepleitte dat professionals in de wijkteams direct in contact staan met het wijknetwerk en goed inzicht hebben in de armoedesituatie van wijkbewoners. De medewerkers van een wijkteam zoeken immers Rotterdammers met meervoudige problematiek op. Volgens De Langen kunnen juist zij dus van dichtbij beoordelen welke bijdrage in natura wenselijk is. “Het armoede beleid is nu heel erg algemeen, centrale voorzieningen waarbij je zelf een verzoek moet indienen. Met dit maatwerkbudget kunnen professionals in de wijk sneller hulp leveren. Denk bijvoorbeeld aan een gezin met jonge kinderen dat direct een nieuwe koelkast nodig heeft. Met dit ‘zakgeld’ kan de professional dit snel regelen,” legt Sven de Langen uit.

→ lees dit bericht