Nieuws

Apeldoorn: uitgebreid budgetbeheer als alternatief voor beschermingsbewind

Afgelopen twee jaar is het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand in Apeldoorn verdubbeld. De gemeente wilde hier meer grip op krijgen en ontwikkelde een alternatieve voorziening voor beschermingsbewind. Sinds een halfjaar kunnen inwoners van Apeldoorn terecht bij Stadsbank Apeldoorn, voor een uitgebreide vorm van budgetbeheer (budgetbeheer plus), waarbij de gemeente een deel van de verantwoordelijkheid van de cliënt overneemt.

Teammanager Tom van Timmeren van Stadsbank Apeldoorn merkt dat hulpverleners van welzijns- en vrijwilligersorganisaties steeds vaker mensen met financiële problemen naar beschermingsbewind doorverwijzen. ‘Soms komen hulpverleners er niet uit en verwijzen ze door naar bewindvoerders. Of ze hebben minder tijd voor financiële begeleiding, omdat hun organisatie moet bezuinigen.’

Onnodig in beschermingsbewind
Een slechte zaak, omdat veel mensen onnodig in beschermingsbewind terechtkomen. ‘De naam zegt het al. Beschermingsbewind is bedoeld om mensen te beschermen. Omdat ze een verstandelijke beperking hebben bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er cliënten met problematische schulden.
Vaak is er bij hen sprake van een financiële chaos. Ze hebben geen overzicht en inzicht in hun financiën, maar ze snappen het wel. Die chaos kun je meestal binnen een halfjaar met goede begeleiding oplossen. Daar heb je geen bewindvoerder voor nodig.’

Post naar de gemeente
Sinds december 2014 biedt Stadsbank Apeldoorn budgetbeheer plus aan, de uitgebreide vorm van budgetbeheer. ‘In tegenstelling tot het gewone budgetbeheer – dat is gestoeld op zelfredzaamheid - nemen wij een deel van de verantwoordelijkheid van cliënten over. We beginnen met het aanschrijven van alle instanties die iets te maken hebben met betrokkenen en verzoeken hen de brieven naar ons door te sturen. Zo pakken we het probleem bij de wortel aan. Want bij de post gaat het vaak mis. Op basis van de brieven krijgen we een goed beeld van de cliënt en kunnen we kijken wat er nodig is. We letten erop dat het inkomen op orde is, betalen de achterstallige rekeningen, etc. Orde brengen in de chaos dus. Na zes maanden besluiten we of we verdergaan met budgetbeheer – waarbij de cliënt meer zelf gaat doen - of dat beschermingsbewind toch beter is.’

Doorverwijzen naar Kredietbank
Sinds december 2014 heeft Stadsbank Apeldoorn 45 mensen ondersteund met budgetbeheer plus. De officiële resultaten zijn nog niet bekend, maar Van Timmeren schat in dat de helft van de cliënten het meest is gebaat bij budgetbeheer. ‘De cijfers kunnen een vertekend beeld geven, omdat we nog niet veel mensen via de instanties doorgestuurd krijgen. De meeste cliënten zijn rechtstreeks via hun klantmanager bij de gemeente aangemeld.’

Van Timmeren is in gesprek met welzijns- en vrijwilligersorganisaties met als doel dat deze organisaties meer cliënten gaan doorverwijzen naar Stadsbank Apeldoorn in plaats van naar bewindvoerders. ‘We onderzoeken ook de mogelijkheid om dit te regelen in de voorwaarden voor subsidie aan organisaties. Aanbesteding van budgetbeheer plus aan één of twee organisaties – op voorwaarde dat de gemeente geen bijzondere bijstand verstrekt - kan een andere optie zijn. Dit moet uiteraard eerst juridisch getoetst worden. Als het haalbaar is, leggen we deze mogelijkheden voor aan het bestuur. Uiteindelijk willen we de uitgaven aan bijzondere bijstand voor beschermingsbewind omlaag brengen.’

Juli 2015