Nieuws

Amsterdam sluit convenant om schuldhulpverlening te verbeteren

Onlangs heeft de gemeente Amsterdam afspraken gemaakt met partners, zoals NUON, Waternet, zorgverzekeraars en de Amsterdamse woningcorporaties, om mensen met schulden sneller en beter te helpen. De partners melden huurders of klanten met betalingsachterstanden bij de gemeente. Die kan vervolgens snel een hulpverlener langs sturen.

Hoe langer iemand schulden heeft, hoe moeilijker het wordt deze problemen op te lossen. Daarom is het belangrijk dat de partners de gemeente helpen. Zij merken immers vaak als eerste dat er sprake is van schuldenproblematiek. Door de gemeente hierop te attenderen kan er snel een hulpverlener worden ingeschakeld. In het convenant is afgesproken dat alle mensen met schuldproblemen concrete hulp krijgen, ofwel van de instelling, ofwel van de gemeente.

Groeiende schuldenproblematiek

Amsterdam kampt met groeiende schuldenproblematiek. Voorheen betrof het vrijwel alleen mensen met uitkeringen. Maar nu kunnen ook mensen met werk soms maar nauwelijks het hoofd boven water houden. Dat komt omdat vaste lasten een steeds groter deel van hun uitgaven zijn gaan uitmaken, en omdat werk vaak flexibel is. In Amsterdam lopen ruim 80.000 huishoudens, een kleine 20 procent van het totale aantal huishoudens, een risico op problematische schulden. Er zijn naar schatting circa 20.000 jongeren met schuldproblemen.

Inning van schulden verhard

Een bijkomend probleem is volgens de gemeente Amsterdam de opkomst van commerciƫle partijen die schulden opkopen, en de verharding van de inning van schulden. Boeterentes worden steeds hoger. Soms is de oorspronkelijke schuld maar 20 procent van de totale som die mensen moeten terugbetalen.

Verantwoordelijkheid nemen

Nuon heeft vaak te maken met schuldenproblematiek. Maar het bedrijf neemt zijn verantwoordelijkheid. Klanten die moeite hebben hun energierekening te betalen zijn volgens de energieleverancier bij hun in goede handen. Nuon probeert het probleem eerst zelf op te lossen met eigen incasseerders. Als dat niet lukt wordt er samengewerkt, bijvoorbeeld met de gemeente Amsterdam. Het verkopen van schulden aan commerciƫle partijen gebeurt volgens Nuon slechts heel zelden en dan uitsluitend na het maken van zeer specifieke afspraken met de kopende partij.

Vroeg Eropaf

Het convenant is een uitbreiding op de succesvolle aanpak Vroeg Eropaf, een project van vroegsignalering en preventie van schulden. In 2016 werden 1.700 woningontruimingen voorkomen. De gemeente stuurde dat jaar bij ruim 7.000 mensen een hulpverlener langs. Tot en met september 2017 is er bij ruim 6.000 mensen aangebeld. Door het convenant verwacht de gemeente nog meer Amsterdammers met geldproblemen snel te bereiken.

Zorgplicht ook in de zomer

Bovendien volgt het convenant op het voorstel om energieleveranciers voortaan ook in de zomermaanden betalingsproblemen te laten doorgeven aan de gemeente. Tot dusver hielden de energieleveranciers rekening met koude in de winter, om te voorkomen dat mensen met betalingsproblemen zouden worden afgesloten van elektriciteit en gas. In de maanden april tot en met september was de klant op zichzelf aangewezen. Dat zou niet zo moeten zijn. Daarom geldt de verplichte melding nu voor het hele jaar.