Nieuws

Afgelost = opgelost: wetenschappelijk onderbouwde campagne voor vroegtijdige hulp

Afgelost = opgelost. Onder dit kernachtige motto hebben Kredietbank Nederland en Syncasso gerechtsdeurwaarders in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een campagne ontwikkeld om mensen met financiële problemen te stimuleren vroegtijdig professionele hulp te zoeken. En dat is echt nodig, zo blijkt uit het onderzoek van de RUG waarop de campagne is gebaseerd. Veel mensen vinden het namelijk moeilijk om aan te kloppen bij hulpverleners. Meestal omdat ze zich schamen, of de ernst van de financiële problemen onderschatten. De campagne is voor alle organisaties die zich met schuldhulpverlening bezighouden gratis te gebruiken.

Martijn Keizer van de RUG vroeg 100 cliënten van Kredietbank Nederland of Syncasso wat hen weerhoudt en motiveert om professionele hulp te zoeken. ‘Voor veel respondenten staat het hebben van schulden gelijk met falen. Andere mensen kunnen goed omgaan met geld, maar zij niet. Daarover wil je niet praten, dus je verbergt je probleem. Een andere veelgenoemde reden om te laat bij een schuldhulpverlener of gerechtsdeurwaarder aan te kloppen, is dat mensen simpelweg te laat in de gaten hebben dat ze een geldprobleem hebben. Deze respondenten geven aan dat ze te weinig aandacht hadden besteed aan hun huishoudboekje. Ze werden verrast door de extra kosten van niet betaalde rekeningen en zijn op deze manier in de problemen gekomen. Ook negatieve verhalen op internet over schuldhulpverleners en gerechtsdeurwaarders konden mensen tegenhouden om hulp te zoeken.’

Goede ervaringen met hulpverlening

Eenmaal bij de Kredietbank aanbeland, zijn de schulden hoog opgestapeld. Zover mag het niet komen, en daarom namen de Kredietbank Nederland en Syncasso het initiatief om een campagne te starten. Op de website van Afgelost = Opgelost vertellen twee mensen over hun goede ervaringen met professionele hulpverlening. Via posters voor bijvoorbeeld bushaltes en op stations, brochures, teksten voor huis-aan-huisbladen en andere communicatiemiddelen die hierop aansluiten, hopen de initiatiefnemers dat meer mensen met schulden vroegtijdig hulp gaan zoeken.

Communicatietoolbox

Voor Carry de Niet, directeur van Kredietbank Nederland, waren de resultaten van het onderzoek niet echt verrassend. ‘Wat mensen weerhoudt contact met ons op te nemen, hadden we min of meer al vermoed. Wat hen motiveert de stap naar professionele hulpverlening te zetten, is wel een eye-opener.’ Paul Otter van Syncasso licht toe: ‘Het blijkt bijvoorbeeld dat mensen eerder hulp inschakelen als hun omgeving ze daarin steunt. De helft van de respondenten uit het onderzoek gaf aan dat ze op aandringen van familie en vrienden hulp zochten. De campagne speelt hierop in. In een van de filmpjes op de website vertelt een vrouw bijvoorbeeld dat ze erg blij was met de steun van haar zus.’ ‘Het gaat erom mensen zover te krijgen dat ze over hun financiële problemen gaan praten, en/of dat familie en vrienden ze daarbij helpen’, vult De Niet aan. ‘Kortom, dat de campagne helpt het taboe te doorbreken.’

Structureel campagne voeren

Sinds dit najaar organiseren Kredietbank Nederland en Syncasso verschillende symposia bij professionals om te vertellen over het onderzoek en de campagne. De locatie – bij onderwijsinstellingen – is bewust gekozen. De initiatiefnemers willen op deze manier ook de professionals van “morgen” informeren over dit onderwerp. In januari worden nog twee symposia georganiseerd. Via de website kan iedereen een gratis toolbox downloaden met campagnemateriaal. Organisaties kunnen de middelen eventueel zelf aanpassen aan hun eigen organisatie. De Niet en Otter bevelen de campagne van harte aan: ‘We vinden het belangrijk dat de campagne gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Het voorkomt dat je voor een ander denkt, iets dat ook wij vaak hebben gedaan. Dit spreekt mensen met financiële problemen echt aan.’ De Niet voegt eraan toe dat het zaak is om de campagne doorlopend te voeren. ‘Natuurlijk wil je snel resultaat boeken, maar een taboe doorbreken heeft tijd nodig. Daarom gaan we dit voorjaar – via de wijkteams – opnieuw campagne voeren.’