Nieuws

Aanpak schulden prioriteit in 10 grootste gemeenten

In de nieuwe coalitieakkoorden van de 10 grootste gemeenten is veel aandacht voor de aanpak van schulden.

Amsterdam geeft prioriteit aan schuldhulpverlening en sluit zich aan bij het Manifest Schuldenvrij. Ook gaat de gemeente de eigen rol als schuldeiser opnieuw onderzoeken en wil Amsterdam de Vroeg Erop-Af aanpak uitbreiden.

Deze vorm van vroegsignalering gaat hand-in-hand met de aanpak van betalingsachterstanden, in samenwerking met onder meer ziektekostenverzekeringen en woningcorporaties. Ook Almere en Eindhoven investeren in deze aanpak. De gemeente Utrecht breidt de buurtaanpak vroegsignalering schulden uit. Nijmegen wil een financiële expertfunctie bij de wijkteams voor de vroegsignalering en Rotterdam wil de wijkteams ook beter uitrusten.

Amsterdam wil ook onderzoeken of de gemeente zelf beschermingsbewind en budgetbeheer kan aanbieden, evenals Eindhoven en Nijmegen. En Tilburg gaat door met het innovatieve integrale Tilburgse schuldenoffensief en het Haagse Schuldenlab070.