Nieuws

Overzicht actueel nieuws

18.10

Maatwerk aan vrouwen in de vrouwenopvang is noodzakelijk

Het Rijk vindt het belangrijk dat vrouwen in de vrouwenopvang worden geholpen bij het opbouwen van een goede sociale en financiële positie in de maatschappij. Gemeenten hebben hierin een centrale rol. De rijksoverheid inventariseert hoe gemeenten de knelpunten uit het rapport ‘Vrouwen in de knel’ van de Nationale ombudsman hebben opgepakt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een Tweede Kamerreactie op dit rapport.

→ lees dit bericht
18.10

Wijzer in Geldzaken berekent financiële consequenties regeerakkoord

Wijzer in Geldzaken heeft een rekentool op de website geplaatst, waarmee iedereen de financiële gevolgen kan berekenen.

→ lees dit bericht
17.10

VNG reageert op regeerakkoord: positief over aandacht aanpak problematische schulden, maar hogere ambitie is gewenst

De VNG vindt het positief dat er aandacht is voor de aanpak van problematische schulden. Het kabinet noemt veel maatregelen, maar het zijn kleine stapjes. De VNG zou dan ook een hogere ambitie van dit kabinet. Met een gezamenlijke vernieuwde en effectievere schuldenaanpak. Dat schrijft de VNG in een bijzondere ledenbrief als reactie op het regeerakkoord.

→ lees dit bericht
16.10

FAQ’s subsidieregeling aanpak armoede en schulden

Op 1 februari 2018 gaat het vijfde tijdvak van de subsidieregeling tegengaan armoede- en schuldenproblematiek open. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden over deze subsidieregeling.

→ lees dit bericht