Disclaimer

Deze portal is een initiatief van Divosa, Nibud, NVVK, VNG, MOGroep en het ministerie van SZW.

Privacyverklaring
Voor het aanmelden van de nieuwsbrief en het analeveren van beleidsplannen is de registratie van uw naam en/of e-mailadres noodzakelijk of gewenst. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt nadat u hiervoor uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Gebruiksvoorwaarden§
Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts,spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen deze website content aanbiedt. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Links
Deze website bevat links naar andere websites die volgens de redactie van deze site relevante informatie bevatten. De redactie is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar gelinkt wordt. Ook garanderen de initiatiefnemers van deze portal niet de kwaliteit van geboden diensten en producten op de sites waarnaar een link is opgenomen.