Agenda

Werkwijze Belastingdienst bij schulden

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het vaak moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kun je hiervoor terecht bij de Belastingdienst? En wat wordt er gedaan om je optimaal te ondersteunen?

In vier informatiesessies, georganiseerd in samenwerking met het programma Schouders eronder, stelt de Belastingdienst zich voor, informeert over zijn werkwijze en geeft antwoord op vragen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van Divosa.