Agenda

Voorjaarscongres Divosa

Divosa organiseert haar jaarlijkse voorjaarscongres onder het motto: lef en vertrouwen. Plaats van handeling: donderdag 31 mei in het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

Het Divosa Voorjaarscongres is de jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst voor alle leden van Divosa. De onderwerpen die worden behandeld zijn ook interessant voor wethouders, leidinggevenden van gemeentelijke publieksdiensten, diensten samenleving en leidinggevenden van UWV WERKbedrijf, UWV, welzijnsinstellingen, Wsw-organisaties en andere instanties op het terrein van maatschappelijke dienstverlening. 

Centraal staat échte verandering in het sociaal domein, die gemeenten met partners gaan bewerkstelligen. Daar is veel voor nodig, stelt Divosa:

'Een centrale overheid die ruimte geeft aan gemeenten bijvoorbeeld. Een professional die oog heeft voor de kaders en regels en precies weet wanneer hij daar vanaf moet wijken. Voldoende middelen. Maar wat we voorál nodig hebben is lef en vertrouwen. Lef om de handschoen op te pakken en elkaar te inspireren om mensen weer centraal te gaan zetten. Om te experimenteren, om buiten de lijntjes te kleuren en om echt te durven veranderen. En vertrouwen. In onszelf, wij kunnen deze klus klaren. In onze medewerkers, burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.'

Meer informatie en aanmelden: website voorjaarscongres Divosa