Agenda

Themadag laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen

Hoe blijf je in verbinding met kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, licht verstandelijke beperkten, en dak- en thuislozen?

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die kampen met financiële problemen waarschijnlijk ook moeite heeft met lezen. Dat betekent dat je in je werk regelmatig te maken krijgt met laaggeletterde burgers, vaak zelfs zonder dat je het merkt. Het werken met laaggeletterden vraagt om een andere aanpak. Het kan gebeuren dat iemand niet begrijpt wat je van hem of haar vraagt, waardoor er al snel sprake van miscommunicatie en irritatie. Daardoor wordt iemand misschien eerder aangemerkt als ‘ongemotiveerde schuldenaar’ of wordt een hulptraject afgebroken.

Dit najaar organiseert Schouders Eronder een aantal themadagen over laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen. Op deze dag nemen we je via het terugspeeltheater mee in de wereld van de laaggeletterden, licht verstandelijk beperkten en mensen in een kwetsbare situatie zoals dak- en thuislozen. In de middag is er ruimte voor debat in de vorm van het Lagerhuis, en er zijn interactieve workshops.


Doel van deze themadag
We willen je meer inzicht bieden in de belevingswereld van deze bijzonder doelgroepen en de specifieke problemen waar zij mee kampen. Na deze themadag kun je als deelnemer de signalen van laaggeletterdheid beter herkennen en weet je hoe je het gesprek met een laaggeletterde aan kunt gaan. Je leert op deze dag hoe de hulpverlenende instanties werken zodat je voortaan gezamenlijk deze kwetsbare mensen beter kunt helpen. Daarnaast we bieden je praktische handvaten om in verbinding te blijven met je cliënt.

Voor wie
Schuldhulpverleners (ook vrijwilligers), beleidsmedewerkers, sociaal wijkteams, medewerkers van de rechtbank, deurwaarders, bewindvoerders.

Wanneer
11 september 2018 – Nieuwegein
20 september 2018 – Assen
25 september 2018 – Amsterdam
2 oktober 2018 – Eindhoven
9 oktober 2018 - Zwolle

Aanmelden
Aanmelden kan op de website van Schouders Eronder

 

 

 

 

 

 

Meer informatie en aanmelden: website Schouders Eronder