Agenda

Jaarcongres Schulden en Armoede: eigen schuld?

Vrijdag 15 september 2017 organiseert Divosa het derde jaarcongres Schulden en Armoede onder de titel ‘Eigen schuld?’.

Centraal staat de zelfredzaamheid van mensen en hoe verstandig ze zijn hun financiële beslissingen.

  • Hoe worden mensen met schulden zelfredzamer en welke rol vervullen professionals hierin?
  • Hebben overheden nog wel een realistisch beeld van die zelfredzaamheid van burgers?

Het zijn vragen die nu veel opduiken in de media. Armoede en schulden zijn ‘hot’. Er is op dit moment dan ook veel nieuwe kennis beschikbaar dankzij onderzoek en incidentele gelden. Toch blijft de concrete vertaling ervan naar de uitvoering lastig. Gemeenten zoeken naar de meest effectieve manier om armoede en schulden tegen te gaan.

Het congres gaat dieper in op de verschillende oorzaken van problematische schulden.

  • Will Tiemeijer van de WRR gaat in op de vraag hoe overheden de zelfredzaamheid van burgers kan versterken.
  • Tamara Madern geeft een toelichting op de veelbelovende aanpak Mobility Mentoring: wat kunnen gemeenten hiermee
  • Programmamanager Christophe Geuskens introduceert het gezamenlijke en ambitieuze kennis-en professionaliseringsprogramma van NVVK, VNG, Sociaal werk Nedereland, LCR en Divosa.
  • Huisarts en docent huisartsgeneeskunde Pieter Barnhoorn vertelt over zijn ervaring met mensen met schulden, en vraagt zich af: 'Slaan we niet te ver door in de eigen verantwoordelijkheid?' En: 'In hoeverre is een patiënt verantwoordelijk voor zijn kwaal?'
  • En er is een politiek café met leden van de Tweede Kamer, onder wie René Peters (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks).