Agenda

Divosa ‘Vergeef mij mijn schulden’

Op het Nederlands Film Festival 2017 ging de documentaire ‘Vergeef mij mijn schulden’ in première. De documentaire volgt mensen in de rechtbank die zich hebben aangemeld voor de wettelijke schuldsanering (WSNP). Divosa organiseert vrijdag 20 oktober een bijeenkomst naar aanleiding van deze film. Onderwerp: ‘diversiteit van schuldenaren en maatwerk in schuldhulpverlening’.

De documentaire vertelt het verhaal van mensen met hoge schulden die verschijnen voor de Rechtbank Den Haag. Zij hopen toegelaten te worden tot de schuldsanering, zodat ze na drie jaar schuldenvrij een nieuwe start kunnen maken. De rechters luisteren naar hun verhalen en beslissen over hun lot door steeds een moeilijke afweging te maken. Hebben ze hun schulden ‘te goeder trouw’ gemaakt en recht op een schone lei? Of blijven ze de rest van hun leven in het rood? De verhalen van deze mensen laten zien dat elke situatie en persoon anders is en maatwerk vraagt in de schuldhulpverlening.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de documentaire getoond en vertelt regisseur Ingeborg Jansen haar visie op de problematiek. Daarna vertellen verschillende gemeenten hoe zij vormgeven aan maatwerk binnen de schuldhulpverlening. Hoe verhoudt maatwerk zich bijvoorbeeld tot procedures en regelgeving? En wat is ervoor nodig om hulp op maat te kunnen bieden? De ochtend eindigt met ruimte voor discussie en uitwisseling van ervaringen en knelpunten tussen de deelnemers.

Meer informatie en aanmelden: Divosa Vrijdag: ‘Vergeef mij mijn schulden’