Agenda

Agenda archief

27.11

Divosa najaarscongres

Druk, druk, druk!' De druk wordt voelbaar. Nog een half jaar tot 1 januari, de dag van de decentralisaties. Nu moet in elke gemeente zichtbaar worden hoe we het aanpakken. En daar hebben we het knap druk mee. Eind november is de druk maximaal. De voorbereiding is dan toe aan de laatste ronde. Hoe werkt het sociale domein van straks? Wat doen we in wijkteams? Met welke partijen werken we samen? Hoe komen mensen met de gemeente in contact? Wat zijn de succesrecepten? En wat de vergissingen? Tegen welke problemen loop je aan en hoe los je ze op? Welke oplossingen kies je en wat voor problemen leveren die weer op? Zijn we er klaar voor?

→ lees dit bericht
01.12

Congres schuldhulpverlening

Het congres vindt plaats op 1 december 2014, van 13:00 tot 18:00 uur Locatie: Domstad, Utrecht. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan Wilma van der Meijden (vanderMeijden@svg.nl).

→ lees dit bericht
27.01

Wijzer in geldzaken op de Nationale Onderwijstentoonstelling

Wijzer in geldzaken is van 27 tot 31 januari aanstaande vertegenwoordigd op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT), de grootste vakbeurs voor professionals in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo.

→ lees dit bericht
27.02

Vraag en aanbod van bijeenkomsten

Op zoek naar een goede bijeenkomst over schuldhulpverlening? Kijk eens op het Prikbord Schuldhulp.

→ lees dit bericht
26.03

24e Actualiteitencongres schuldhulpverlening

Tijdens het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening worden de eerste ervaringen verkend van de aanpak van schuldenproblematiek in het veranderde sociale landschap in Nederland. Sprekers zijn onder meer advocate mr. Erika Schruer, expert en publiciste op het gebied van schuldenproblematiek en Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso, Hogeschool Utrecht.

→ lees dit bericht
02.04

Rondetafelgesprek nazorg schuldhulpverlening

Het ministerie van SZW organiseert donderdag 2 april een rondetafelgesprek over de nazorg van schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
07.04

Congres Toegang en Teams in Sociaal Domein

Voor beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de toegang tot het sociaal domein organiseren het Rijk en de VNG het Congres Toegang en Teams in het Sociaal Domein. Datum 7 april in NBC De Blokhove Nieuwegein.

→ lees dit bericht
07.04

Studiedagen NVVK

De NVVK organiseert in 2015 diverse studiedagen.

→ lees dit bericht
07.04

Studiedag NVVK

Voor bewindvoerders, schuldhulpverleners en schuldeisers. Locatie: Jaarbeurs Beatrixgebouw, Utrecht

→ lees dit bericht
19.05

De overheid als schuldeiser

De laatste jaren krijgt de schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de bijzondere bevoegdheden van de overheid. De overheid mag vaak meer dan andere schuldeisers. Welke gevolgen heeft deze ongelijkheid tussen schuldeisers voor de schuldhulpverlening en voor de debiteur?

→ lees dit bericht
21.05

Voorjaarscongres Divosa

Wie actuele ontwikkelingen in het sociale domein wil zien, moet zeker naar Groningen, waar 21 en 22 mei het Voorjaarscongres van Divosa wordt georganiseerd.

→ lees dit bericht
26.05

SZW bijeenkomst vroegsignalering en preventie voor gemeenten

Preventie en vroegsignalering is een belangrijk speerpunt binnen het armoede- en schuldenbeleid. Deze thema’s zullen de komende jaren alleen maar meer in belang toenemen, zo blijkt uit onderzoek van Bureau Bartels. Alle reden om hier serieus werk van te maken. Daarom organiseert het ministerie van SZW in samenwerking met de VNG, G32 en Divosa de platformbijeenkomst Vroegsignalering en schuldpreventie voor beleidsmedewerkers schuldhulpverlening en preventiemedewerkers. Plaats van handeling: dinsdag 26 mei aanstaande in Utrecht.

→ lees dit bericht
04.06

Jaarcongres Armoede en Schulden

MOGroep lectoraat armoede en participatie van de Hogeschool van Amsterdam en Stimulansz organiseren donderdag 4 juni aanstaande het congres Armoede en Schulden.

→ lees dit bericht
04.09

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Donderdag 19 november vindt het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening plaats in de Jaarbeurs in Utrecht.

→ lees dit bericht
07.09

Platformbijeenkomst schuldhulpverlening

Maandag 7 september organiseert Stimulansz een platformbijeenkomst schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
11.09

Jaarcongres Armoede en Schulden

Divosa organiseert in samenwerking met HOEZO! Congressen op vrijdag 11 september 2015 in Utrecht het Jaarcongres Schuldhulpverlening en Armoede 'Alles is anders'.

→ lees dit bericht
23.09

Themabijeenkomst de financiële basis op orde

In het kader van het landelijke project Integrale Aanpak organiseert Platform31 en de VNG samen met de VNG en G32-Stedennetwerk een themabijeenkomst over samenwerken aan financiële dienstverlening.

→ lees dit bericht
14.10

Congres 'Op de grens van 'niet-kunnen' en 'niet willen'

In het kader van het vijfjarig bestaan van schuldinfo.nl vindt woensdag 14 oktober aanstaande het congres 'Op de grens van 'niet-kunnen' en 'niet willen' plaats.

→ lees dit bericht
29.10

Kick-off project samenwerking gemeenten en bewindsvoerders

Op 29 oktober 2015 vindt de kick-off van het project ‘Samen Verder’ plaats. Een initiatief van branchevereniging BPBI die met dit project de samenwerking wil verbeteren tussen gemeenten en beschermingsbewindvoerders.

→ lees dit bericht
03.12

Steunfunctie armoede, thema schuldenproblematiek, vroegsignalering en aanpak

CMO STAMM, steunfunctie Armoede, nodigt u graag uit voor deze bijeenkomst.

→ lees dit bericht
14.01

Startpunt Geldzaken (Nibud)

Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis nemen van de opgedane ervaringen en functionaliteiten van het eerste geldplan (“Beter Rondkomen”), een korte toelichting op het tweede geldplan (“Sparen, aflossen of beleggen?”) en de ontwikkeling van het derde geldplan ('Kom uit je schulden').

→ lees dit bericht
19.04

Studiedag NVVK

Gedragsverandering: eerst jij dan de ander. Dat is het thema van de NVVK Studiedag op 19 april 2016 in Utrecht.

→ lees dit bericht
11.05

Samen aan de slag tegen armoede

Divosa, MOgroep en de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) organiseren 15 regionale bijeenkomsten voor sociaal werkers en klantmanagers met als doel: vanuit verschillende disciplines armoede en schulden duurzaam aanpakken

→ lees dit bericht
24.05

Algemene ledenvergadering NVVK

Dinsdag 24 mei organiseert de NVVK de algemene ledenvergadering.

→ lees dit bericht
02.06

Voorjaarscongres Divosa

Dit jaar is het thema van het Voorjaarscongres ‘Zonder kapsones’. De titel is ontleend aan één van de vele bijnamen van Rotterdam.

→ lees dit bericht
30.06

Nibud-bijeenkomst Startpunt Geldzaken

Donderdag 30 juni organiseert Nibud een bijeenkomst voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in Startpunt Geldzaken.

→ lees dit bericht
12.09

Leercirkels schuldhulpverlening

Divosa organiseert vanaf 12 september een aantal leercirkels rondom schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
16.09

Jaarcongres schulden en armoede

Na het succes van vorig jaar organiseert Divosa samen met HOEZO! Congressen een nieuw jaarcongres Schulden en Armoede. Titel: verder kijken!

→ lees dit bericht
03.10

Voor de Jeugd Dag

Op maandag 3 oktober 2016 organiseren de ministeries van VWS, VenJ, OCW, Nji en de VNG voor de vierde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’. Vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren wordt ingegaan op diverse thema's, waaronder geldzaken.

→ lees dit bericht
14.10

Benchlearnbijeenkomst armoede en schulden

Alle organisaties die deelnemen aan de Benchmark Armoede en Schulden kunnen op donderdag 24 november gratis deelnemen aan de tweede benchlearnbijeenkomst van 2016 van Divosa.

→ lees dit bericht
07.11

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Tijdens het actualiteitencongres Schuldhulpverlening van Gemeente.nu wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

→ lees dit bericht
08.11

NVVK: juridische apk voor de schuldhulpverlener

Heb je ook het gevoel dat je alle juridische ontwikkelingen in de schuldhulpverlening niet bij kunt houden? Omdat je eigen werk je te veel opslokt? Speciaal voor jou heeft de NVVK op 8 november een studiedag georganiseerd waarin je geïnformeerd wordt over alle juridische actualiteiten. 

→ lees dit bericht
10.11

Congres Ambitie Loont

Op donderdag 10 november organiseren Delta Lloyd Foundation, zorgverzekeraar CZ en het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van Amsterdam voor de vierde keer gezamenlijk een spraakmakend congres over schulden en armoede.

→ lees dit bericht
11.11

Lezing integrale aanpak armoede en schulden

De VNG organiseert vrijdag 11 november een lezing over de integrale aanpak van armoede en schulden

→ lees dit bericht
15.11

Congres Voorkomen van huisuitzetting

Aedes organiseert een congres over voorkomen van huiszetting.

→ lees dit bericht
15.11

Actualiteitencongres Schuldhulpverlening

Tijdens het actualiteitencongres Schuldhulpverlening op dinsdag 15 november wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

→ lees dit bericht
17.11

Najaarscongres Divosa

Donderdag 17 november organiseert Divosa het najaarscongres. Met onder meer aandacht voor privacy, effecten van schuldhulp in Nijmegen en de inclusieve stad

→ lees dit bericht
17.11

Seminar Afgelost = Opgelost

Samen met de onderzoekers van Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben Syncasso en Kredietbank Nederland in beeld gebracht welke barrières mensen met financiële problemen ervaren bij het zoeken van hulp. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt u hierover geïnformeerd.

→ lees dit bericht
19.12

Divosa - Innovatiebijeenkomst Schulden

De laatste jaren zijn een veelheid aan experimenten en initiatieven ontstaan en getest om op een andere manier met schulden en armoede om te gaan. Tijdens deze bijeenkomst in Eindhoven wordt een aanzet gegeven om van de meest innovatieve experimenten te leren. Wat zijn dit voor experimenten? Wat is het innovatieve karakter? Wat werkt en wat niet? Wat zijn de kansrijke elementen en ingewikkeldheden? We staan ook stil bij de vraag hoe de experimenten in de eigen gemeente toe te passen zijn. Voor wie Gemeenteambtenaren. We nodigen u hiermee uit om deel te nemen. Er zijn per bijeenkomst een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden via Divosa,

→ lees dit bericht
24.01

Schouwburg Odeon Zwolle - Schuldig on Tour

Debat in Zwolle aan de hand van documentaireserie Schuldig. Op deze avond wordt met prominenten uit de wereld van schulden, de politiek, opinie- en beleidsmakers, én het publiek in debat gegaan over boete, schaamte, schuld en schaarste.

→ lees dit bericht
15.03

Dag van de Sociaal Werker

Speciaal voor de Sociaal Werkers organiseert Zorg + Welzijn op woensdag 15 maart 2017, de dag van de Sociaal Werker, een dag die gaat over wat er nodig is om impact te bereiken, te onderhouden en te versterken!

→ lees dit bericht
27.03

Week van het geld

Van 27 maart tot en met 31 maart 2017 wordt de Week van het Geld georganiseerd.

→ lees dit bericht
11.04

NVVK-studiedag 'Innoveren kun je leren'

Dinsdag 11 april organiseert de NVVK een studiedag rondom het thema 'Innoveren kun je leren.'

→ lees dit bericht
23.05

Zaanstad zet succesvolle pilot armoedebestrijding om in algemeen beleid

De gemeente Zaanstad gaat een pilot om armoede aan te pakken wegens succes omzetten in algemeen beleid.

→ lees dit bericht
08.06

Eindbijeenkomst samen verder

Wilt u cliënten met financiële of schuldenproblematiek beter helpen? Bent u werkzaam in de branche of geïnteresseerd in het onderwerp? Dan bent u van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van Samen Verder, het project dat zich richt op het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders.

→ lees dit bericht
15.06

Voorjaarscongres Divosa

Op 15 en 16 juni organiseert Divosa haar Voorjaarscongres.

→ lees dit bericht
15.09

Jaarcongres Schulden en Armoede: eigen schuld?

Vrijdag 15 september 2017 organiseert Divosa het derde jaarcongres Schulden en Armoede onder de titel ‘Eigen schuld?’

→ lees dit bericht
26.09

Training psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Divosa organiseert een driedaagse training rondom het omgaan met cliënten die psychische aandoeningen hebben en lichte verstandelijke beperkingen.

→ lees dit bericht
05.10

SKGZ Congres over privacy, persoonsgegevens en schulden

Op donderdag 5 oktober aanstaande is het jaarlijkse congres van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) in Utrecht.

→ lees dit bericht
20.10

Divosa ‘Vergeef mij mijn schulden’

Op het Nederlands Film Festival 2017 ging de documentaire ‘Vergeef mij mijn schulden’ in première. De documentaire volgt mensen in de rechtbank die zich hebben aangemeld voor de wettelijke schuldsanering (WSNP). Divosa organiseert vrijdag 20 oktober een bijeenkomst naar aanleiding van deze film. Onderwerp: ‘diversiteit van schuldenaren en maatwerk in schuldhulpverlening’.

→ lees dit bericht
07.11

NVVK-studiedag: schuldeisers, wat kun jij van ze leren?

Dinsdag 7 november organiseert de NVVK een studiedag waarin schuldeisers centraal staan. Ze vertellen hoe ze werken en over innovatieve projecten ronom vorderen en voorkomen van schulden.

→ lees dit bericht
21.11

Bijeenkomsten belastingdienst

De belastingdienst organiseert een aantal informatiebijeenkomsten voor hulpverleners.

→ lees dit bericht
21.11

Algemene Ledenvergadering NVVK

De Algemene Ledenvergadering van de NVVK vindt plaats op dinsdag 21 november aanstaande.

→ lees dit bericht
24.11

Divosa Najaarscongres

Vrijdag 24 november organiseert Divosa het Najaarscongres 2017

→ lees dit bericht
25.11

Schuldig: de podcast

Een jaar na de bekroonde Human-televisieserie Schuldig, die het nodige stof deed opwaaien, maken regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould de balans op in een podcast van zes afleveringen.

→ lees dit bericht
05.12

Werkwijze Belastingdienst bij schulden

Een groeiend aantal mensen heeft te maken met problematische schulden. Steeds complexere omstandigheden maken het vaak moeilijk om tot een oplossing te komen. Bij wie kun je hiervoor terecht bij de Belastingdienst? En wat wordt er gedaan om je optimaal te ondersteunen?

→ lees dit bericht
30.01

Kennisbijeenkomsten voor schuldhulpverleners

Bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden en dat aantal groeit. Schuldhulpverlening is dus hard nodig. Er gaat veel goed in de schuldhulpverlening, maar het kan nog beter. Het landelijke programma ‘Schouders Eronder’ is er om de schuldhulp kennisrijker, professioneler en vernieuwend te maken. Zodat er zoveel mogelijk mensen met schulden zo goed mogelijk geholpen worden.

→ lees dit bericht
08.03

Stoomcursus benchmark armoede en schulden

Op 8 maart vindt in Utrecht de eerste stoomcursus online benchmarkplatform voor gemeenten die lid zijn van de Divosa Benchmark Armoede & Schulden plaats.

→ lees dit bericht
13.03

Meedenken najaarscongres Divosa

In september vindt een nieuwe editie van het Divosacongres Armoede en Schulden plaats. Om een waardevol programma aan te kunnen bieden, zoekt Divosa leden die willen meedenken over de opzet en invulling hiervan.

→ lees dit bericht
27.03

The best of: de jaarconferentie van Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder is vol in beweging en we zijn nu al bezig om onze oogst voor 2018 in kaart te brengen. Want er valt wat te oogsten, straks aan het eind van het jaar!

→ lees dit bericht
03.04

Casusbesprekingen programma Schouders Eronder

Het programma Schouders Eronder organiseert een aantal bijeenkomsten op casussen te bespreken.

→ lees dit bericht
05.04

Nibud congres 2018 Geld & Gedrag

Bent u als adviseur, beleidsmaker, hulpverlener of dienstverlener dagelijks bezig met de financiën van anderen, dan nodigen we u graag uit voor het Nibud Congres 2018 Geld & Gedrag. Vanuit de overheid, de financiële wereld en de wetenschap vertellen sprekers onder meer over het voorkomen van schulden, de piekenpijp 3.0 en de kunst van het verleiden tot ander financieel gedrag. Onder andere hoogleraar Lisa Brüggen van de Universiteit Maastricht spreekt 5 april op het congres in Utrecht

→ lees dit bericht
10.04

NVVK-studiedag: trends en ontwikkelingen in schuldhulpverlening

De NNVK organiseert 10 april een studiedag over digitale trends en ontwikkelingen en wat je daarmee kan in de schuldhulpverlening.

→ lees dit bericht
10.04

NVVK Studiedag

Het programma volgt nog

→ lees dit bericht
12.04

Congres regionale samenwerking Bbz

Samenwerken rond het Bbz loont. Daar weet de gemeente Rotterdam inmiddels veel van. Al decennialang voert het Regionaal Bureau Zelfstandigen in de havenstad het Bbz uit voor ruim dertig gemeenten in de regio. Wat is hun geheim? Wat werkt, en wat werkt juist niet?

→ lees dit bericht
01.05

Algemene ledenvergadering NVVK

De NVVK organiseert haar jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 29 mei 2018 in Utrecht.

→ lees dit bericht
15.05

Masterclass Ondernemers en schulden

Op 19 juni organiseert Schouders Eronder een masterclass rondom het thema 'Ondernemers en schulden'.

→ lees dit bericht
16.05

Congres Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland organiseert het eerste jaarcongres op woensdag 16 mei aanstaande in Groenekan.

→ lees dit bericht
24.05

Interactieve masterclass schulden en armoede

Op 24 mei organiseert Schouders Eronder een masterclass schulden en armoede voor wethouders, beleidsmedewerkers en managers voor de gemeenten die meedraaien in de pilot.

→ lees dit bericht
29.05

Masterclass ondernemers en schulden

We kennen allemaal de mogelijkheid van een faillissement voor een ondernemer, maar welk perspectief biedt het faillissement van een natuurlijk persoon voor schuldenaar of schuldeiser?

→ lees dit bericht
31.05
13.06

Masterclass complexe beslagcombinaties

Als schuldhulpverlener maak je wel eens iets mee wat je aan het denken zet. Een situatie die om verdieping vraagt, die je ontregelt. En er zijn ingewikkelde situaties waar je misschien nog steeds mee in je maag zit. Of waar je juist trots op bent, dat je het uiteindelijk goed hebt kunnen oplossen.

→ lees dit bericht
14.06

Stedenestafette Noordoost-Twente - Schouders Eronder

Wijkracht en Impuls Oldenzaal organiseren in opdracht van Schouders Eronder, de gemeente Losser en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland de Stedenestafette Noordoost Twente.

→ lees dit bericht
03.07

Masterclass complexe beslagcombinaties

Om te leren van elkaars ervaringen organiseert Schouders Eronder een aantal masterclasses. In een groep van max. 25 deelnemers bespreken we een casus. Afhankelijk van de casus halen we er een professional bij om nog dieper op de situatie in te gaan. Voor deze masterclass hebben we op 3 juli André Moerman bereid gevonden om ons mee te nemen in ingewikkelde beslag- en verrekencombinaties.

→ lees dit bericht
04.07

Van Ark: bijzondere incassobevoegdheden gerichter inzetten

Een van de actielijnen binnen de brede schuldenaanpak is zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Schuldenaren moeten hun financiële verplichtingen nakomen, maar moeten ook in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Staatssecretaris Van Ark vindt het belangrijk om tot een evenwichtig incassoproces te komen. Ze nodigt overheden uit om hun bijzondere incassobevoegdheden gerichter in te zetten. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

→ lees dit bericht
10.08

Nieuw online platform voor schuldhulp

Veel mensen met problematische schulden zijn onzichtbaar voor de schuldhulpverlening. Ze melden zich niet aan of vallen alweer snel uit. Daarom werken NIBUD, Universiteit van Leiden en lectoraat Armoede Interventies aan een online platform dat de instroom in schuldhulpverlening bevordert en uitval vermindert.

→ lees dit bericht
03.09

Week van de alfabetisering

De Stichting Lezen en Schrijven organiseert van 3 tot en met 11 september de Week van de Alfabetisering. Iedereen is uitgenodigd om in actie te komen en een activiteit te organiseren.

→ lees dit bericht
11.09

Themadag laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen

Het programma Schouders Eronder organiseert 11 september een themadag rondom laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen.

→ lees dit bericht
13.09

Psychische aandoeningen en lichte verstandelijke beperkingen

Uit onderzoek blijkt dat betaald werk psychische gezondheid en herstel bevordert. Maar toeleiding naar werk (of participatie) van mensen met een psychische aandoening vraagt andere kennis en vaardigheden. Hoe herken je de verschillende aandoeningen? Hoe ga je ermee om? Wat kun je wel en niet verwachten? Hoe zit de hulpverlening in elkaar en hoe werkt de samenwerking?

→ lees dit bericht
13.09

Het verhaal achter de armoedecijfers

Eind juni krijgen gemeenten hun resultaten van de Benchmark Armoede & Schulden. Hoe doet jouw gemeente het ten opzichte van anderen?

→ lees dit bericht
14.09

Jaarcongres Divosa: samen schulden stoppen

Eén op de vijf mensen in Nederland heeft risicovolle schulden die zonder hulp vaak onoplosbaar zijn. Er zijn verschillende initiatieven om deze mensen te helpen, maar de problematiek is zo groot en complex, dat we het tij alleen kunnen keren door intensief samen te werken. Het vierde Jaarcongres Schulden en Armoede op vrijdag 14 september staat dan ook in het teken van samenwerking.

→ lees dit bericht
25.09

Actuele juridische ontwikkelingen vertaald naar de praktijk

Hulpvragen bij de schuldhulpverlening worden steeds complexer. De ingewikkelde problemen vragen om hulpverleners, beleids- en juridische medewerkers die daarmee kunnen omgaan. Overziet u nog alle mogelijkheden die het recht u biedt om schuldproblemen op te lossen of in ieder geval niet verder uit de hand te laten lopen?

→ lees dit bericht